Интернет. Видове браузъри. Най-често използвани графични и текстови


с. 1

Обществен интернет портал civil-portal.org – администрация и поддръжка
Тема

1

Интернет. Видове браузъри. Най-често използвани графични и текстови формати.

2

civil-portal.org – структура и функционалност.

3

phpbb – функционалност

4

phpbb – администрация, модерация и поддръжка.

5

Модули за администрация: Услуги, Документи, Протоколи.

6

Рекапитулация. Упражнение. Въпроси.


Съдържание

 1. Интернет. Видове браузъри. Най-често използвани графични и текстови формати


WWW

World Wide Web (WWW), букв. световна паяжина, е хипертекстова система за представяне на мултимедийна информация от влизащи в състава на Интернет компютри, наричани мрежови сървъри (уебсървъри, web servers). Под мултимедийна информация се разбира съвкупност от текст, графични изображения, видеоклипове, звукозапис и анимация. В това отношение това е най-добрата услуга в Интернет.

Информацията в WWW се представя чрез хипертекстови документи, наречени уебстраници (или просто страници, webpages), всяка от които се намира на сървър някъде в Интернет и се открива от клиента чрез URL — електронния адрес на страницата.

URL

URL (съкращение от Uniform Resource Locator) е стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или страница, в Интернет или друго пространство. Всяка страница в World Wide Web има URL, който я идентифицира уникално. Той определя не само адреса в мрежата, но и типа на обекта на конкретния web-възел. Освен това той съдържа идентификатор, който определя метода на достъп до дадения обект. URL обикновено се състои от три части:


 • Името на протокола, който ще се използва за транспортиране на ресурса върху Web

 • Името на компютъра, върху който е разположен ресурсът

 • Името на самия ресурс, дадено като път


Браузъри

IE, Mozzila, Opera, Chrome …Графични и текстови формати

.jpg - често използван метод за компресия на растерни изображения. Включва компресия със загуба на данни, така че позволява намаляване на размера на файловете за сметка на намаляване на качеството на изображението. Поради спецификата на използвания метод за компресия, JPEG е по-подходящ за снимки, отколкото за изображения, съдържащи големи едноцветни области.

.gif - графичен формат използван широко в интернет, когато трябва да се съхрани изображението на лого или малка анимация. Цветовата палитра на пикселите в една изображение в GIF е ограничен до 256 цвята от 16,7 милиона - Което прави този формат неподходящ за съхраняване на фотоизображения.

.txt – текст; .doc – MS Word, .rtf - Rich Text Format, майкрософт; .pdf - Portable Document Format, Адоби


 1. civil-portal.org – структура и функционалност
 1. Домейни:

Ще се регистрира един основен домейн от 2. клас: www.civil-portal.org и още 4 от 3. клас за всяка община, съответно:
 • byala.civil-portal.org

 • dolnichiflik.civil-portal.org

 • devnia.civil-portal.org

 • suvorovo.civil-portal.org


Всеки домейн сочи към самостоятелен сайт на община. 1. Дизайн:

Фиг. 1 Начален общ порталФиг. 2 сайт на общинаФиг. 3 форум 1. Модел на концептуалното решение
Фиг. 4 общ модел на решението


Начален портал ниво 0СайтБяла

ниво 1

Сайт

Д. чифлик

ниво 1

Сайт

Девня

ниво 1

Сайт

Суворово

ниво 1

Апликация и презентация


База данни

База данни


База данни


База данни 1. Концепция на базата данни


Фиг. 5 ERDПротоколи общински съвет 1. ФункционалностОсновните обособени части на сайтовете са (виз. фиг. 1,2,3):


 • Глава (1) – място за лого и заглавни надписи

 • Меню 1 (2) – общи информации – линкове към ниво 1

 • Меню 2 (3) – общи информации – линкове към ниво 0

 • Меню 3 (4) – функции линкове към ниво 1

 • Меню 4 (5) – общи информации – линкове към ниво 1

 • Поле 1 (6) – описание на функциите (mouseover)

 • Поле 2 (7) – избрана актуална информация за общините

 • Поле 3 (8) – фотогалерия

 • Поле 4 (9) – спомагателно (търсене, ...)

 • Секция 1 (10) – място за съдържание според избраното меню

 • Пета 1 (11) – вход към администраторския панел

 • Пета 2 (12) – допълнителни информацииАдминистрация на съдържанието – модулна система актуализация на

съдържанието в датабазите:


 • Модул - Решения на общинския съвет

 • Модул - Административни услуги

 • Модул - Контакти

 • Модул - Документи

 • Модул – Търсене

 • Общинска собственост

 • Други - резултат от предварителното проучванеМейлинг форум:

Ще се интегрира форум на базата на phpbb 3.0, който ще предоставя възможности за

 • Мейлинг форум

 • Администрация

 • Модериране


 1. Технологии • HTML 4.0

 • CSS

 • JavaScript

 • PHP

 • MySQL


 1. phpbb – функционалност


phpBB е популярен софтуерен пакет за създаване на интернет форуми, написан на програмния език php. phpBB е съкращение на PHP Bulletin Board. Разпространява се като свободен софтуер под лиценз GNU General Public License. Може да се изтегли от официалния уеб сайт на проекта.

Feature

phpBB2

phpBB3

General

License:

GPL

GPL

License Price:

Free

Free

Programming Language:

PHP

PHP

Latest Version:

2.0.23

3.0.5

Release Date:

17 Feb, 2008

31 May, 2009

Basic Features

UTF-8 Support:

No

Yes

User Preferences:

Yes User PreferencesPage: Preferences, Avatar, and Signature[?]

Yes User PreferencesComplete Modularised Control Panel -- See Below for details[?]

Moderation:

Yes ModerationSimple Moderator Controls[?]

Yes ModerationComplete Modularised Control Panel -- See Below for details[?]

Administration:

Yes AdministrationFrameset-style Control Panel[?]

Yes AdministrationComplete Modularised Control Panel -- See Below for details[?]

Search Engine spider Handling:

No

Yes Search Engine spider HandlingEditable Spider/Crawler/Bot List and Management[?]

Unread message tracking:

Yes Unread message trackingSession based read/unread tracking[?]

Yes Unread message trackingFull Persistent read/unread tracking -- Not limited by per-visit sessions[?]

Private Message System:

Yes

Yes

Statistics:

Yes

Yes

Security

Permanent Bans:

Yes

Yes Permanent BansIncluding reason shown to user and Moderator comment[?]

Temporary Bans (Suspension):

No

Yes Temporary Bans (Suspension)Including Reason shown to user and Moderator comment[?]

Permissions:

Yes

Yes PermissionsAdvanced and Customisable Permissions System -- See below Permissions Section for additional details[?]

Paid Security Code Audit:

No

Yes

Form Handling:

Yes Form HandlingSession based forms[?]

Yes Form HandlingUser based forms[?]

Type Aware Parameter Handling:

No

Yes

Type Aware Database Layer:

No

Yes

Password Hashing:

Yes Password HashingMethod: MD5[?]

Yes Password HashingMethod: Multiple Runs, Salted, and/or MD5[?]
Anti-Spam


CAPTCHA Visual Confirmation:

Yes

Yes CAPTCHA Visual ConfirmationCustomise Difficulty and CAPTCHA Noise[?]

Flood Control:

Yes

Yes


Groups:

Yes

Yes

ACLs:

Yes

Yes

Blacklist:

Yes

Yes

Banning:

Yes

Yes

Suspensions:

No

Yes

Warnings:

No

Yes

User Logging:

No

Yes

User Post IP Logging:

Yes

Yes

Report Posts:

No

Yes

Post Moderation:

Yes

Yes
Data Management

MySQL:

Yes

Yes MySQLMySQL 3.23+, MySQLi[?]

MSSQL Server:

Yes

Yes

MSSQL ODBC:

Yes

Yes

PostgreSQL:

Yes

Yes

MS Access:

Yes

No

Oracle:

No

Yes

Firebird:

No

Yes

SQLite:

No

Yes

Database (DBMS) Backups:

Yes (MySQL Only)

Yes

Database (DBMS) Restore:

Yes (MySQL Only)

Yes


Post/Topic Pruning:

Yes

Yes

Registration

COPPA Registrations:

Yes

Yes COPPA RegistrationsToggle On/Off[?]

Limit Registration Attempts:

Yes

Yes

Set min/max Username Length:

No

Yes

Set min/max Password Length:

No

Yes

Limit username Chars:

No

Yes

Set Password Complexity Requirements:

No

Yes

Force Password Change:

No

Yes

Allow/Disallow e-mail Address Re-usage:

No Allow/Disallow e-mail Address Re-usageDuplicate E-mails are always disallowed[?]

Yes Allow/Disallow e-mail Address Re-usageAllow or Disallow Duplicate E-Mail Addresses[?]
Posting


Topic Display Method:

Flat

Flat

BBCode:

Yes

Yes

Custom BBCode Buttons:

No

Yes


HTML in posts:

Yes

No

Smilies/Emoticons:

Yes

Yes

Quoting:

Yes QuotingNested[?]

Yes QuotingNested, Configurable maximum nested depth[?]

Quote Multiple Posts:

No

Yes Quote Multiple PostsMultiple post quoting through Topic Review[?]

Formatting Toolbar:

Yes

Yes

Word Censors:

Yes

Yes

Syntax Highlighting:

No

Yes

Attachments:

No

Yes (Multiple)

Post Drafts:

No

Yes

Polls:

Yes

Yes

Multiple Poll Option Voting:

No

Yes

User based Poll Tracking:

No

Yes

Allow/Disallow Vote Change:

No

Yes

Beaten-to-Posting Review:

No

Yes

Posting Preview:

Yes

Yes

Flood Control:

Yes

yes
Attachments


Automatic Image Thumbnails:

No

Yes

Attachment Types:

No

Yes Attachment TypesImages,

Documents, Audio Streams, Video Streams, Archives[?]Multiple Attachments:

No

Yes

Attachment Placement:

No

Yes Attachment PlacementInline and/or standard[?]
Caching


Database Query Caching:

No

Yes

Template Caching:

No

Yes

Arbitrary Data:

No

Yes

Manual Cache Refreshing:

No

Yes
Profiles / Memberlist

Custom Profile Fields:

No

Yes

User Posting Stats:

Yes

Yes

User Instant Messengers:

Yes

Yes

User Profile details:

Yes

Yes

Memberlist Searching:

No

Yes

Disallow Non-Registered User Memberlist Viewing:

No

Yes
Search System

Fulltext Native:

Yes

Yes Fulltext NativeUsing fulltext native Search Plug-in[?]

Customised Topic Search:

No

Yes

Customised Forum Search:

Yes

Yes

MySQL fulltext:

No

Yes MySQL fulltextUsing included MySQL fulltext Search Plug-in[?]

Author Search:

Yes

Yes

Advanced Search:

Yes

Yes

View unanswered posts:

Yes

Yes

Active/New Topics:

No

Yes

Posts Since Last Visit:

Yes

Yes

Search Flood Control:

Yes

YesForums


Categories:

Yes

Yes

Password Protected Forums:

No

Yes

Forum Specific Styles:

No

Yes

URL Link Redirect Forums:

No

Yes URL Link Redirect ForumsToggle on/off Redirect Count[?]

Forum Rules:

No

Yes

Subforums:

No

Yes SubforumsUnlimited Nested Levels[?]

Last Post:

Yes

Yes

Forum Pruning:

Yes

Yes

Display Active Topics:

Yes

Yes

Subscribe to Forums:

No

Yes Subscribe to ForumsE-mail, Jabber/XMPP Notifications[?]

Subscribe to Topics:

Yes

Yes Subscribe to TopicsE-mail, Jabber/XMPP Notifications[?]

Bookmark Topics:

No

Yes

Topic Sorting:

No

Yes Topic SortingSort by Author, Selectable Post Time, Replies, Subject and Views in descending or ascending order[?]

Post Sorting:

No

Yes Post SortingSort by Author, Selectable Post Time, and Subject in descending or ascending order[?]

Topic Participation Tracking:

No

Yes

Print Topics:

No

Yes

E-mail Topics:

No

Yes E-mail TopicsE-mail Topic to friend with Language choice[?]User Control Panel


User Signatures:

Yes

Yes

User Avatars:

Yes

Yes

User Ranks:

Yes

Yes

Users Online List:

Yes

Yes

User Preferences:

Yes

Yes

User Profile Settings:

Yes

Yes

Manage Saved PM/Post Drafts:

No

Yes

Manage Bookmarks:

No

Yes

Manage Attachments:

No

Yes

Manage Subscribed Topics:

No

Yes

Custom Profile Fields:

No

Yes

Friends/Foe List:

No

YesPrivate Messaging


Additional PM Folders:

No

Yes

Customisable PM Filter Rules:

No

Yes

Send to Multiple Recipients:

No

Yes Send to Multiple RecipientsGroups and/or Users[?]

Send Blind Carbon Copies:

No

Yes

Send to Groups:

No

Yes

Forward Messages:

No

Yes

Address Book:

No

Yes Address BookUsing Friends list[?]

Message Drafts:

No

Yes

Export Messages:

No

Yes

Attachments for Messages:

No

Yes

Conversation View:

No

Yes

Custom Message Handling Rules:

No

YesUsergroups


Group Types:

Yes: Hidden, Closed, Open

Yes: Hidden, Closed, Open, Request

UCP Group Management:

Yes

Yes

UCP Manage Group Memberships:

Yes

Yes

Multiple Group Leaders:

No Multiple Group LeadersSingle Group Leader/Moderator only[?]

Yes Multiple Group LeadersMultiple Group Leaders[?]

Custom Group Colours:

No

Yes

Group Ranks:

No

Yes

Group Avatars:

No

Yes

Group-based Memberlist Display:

No

YesModeration Control Panel


Global Moderators:

No

Yes

Forum Moderators:

Yes

Yes

Topics/Posts Moderation Queue:

No

Yes

Manage Reported Topics/Posts:

No

Yes

Topic History:

No

Yes

Forum/Topic Logs:

No

Yes

Localised Moderator Logs:

No

Yes

Post Editing:

Yes

Yes

Post Locking:

No

Yes Post LockingPost Locking prevents user from editing post[?]

Post Details:

Yes

Yes

Change Post Author:

No

Yes

Quick-Mod Tools:

Yes

Yes Quick-Mod ToolsExpanded[?]

Moving Topics:

Yes

Yes

Move Multiple Topics:

Yes

Yes

Merging Topics:

No

Yes

Merging Posts:

No

Yes

Merging Multiple Topics:

No

Yes

Split Topics:

Yes

Yes

Locking Topics:

Yes

Yes

Deleting Topics:

Yes

Yes

Copying Topics:

No

Yes

Global Topics:

No

Yes

Announcement Topics:

Yes

Yes

Sticky Topics:

Yes

Yes

Manage Bans:

No

Yes Manage BansManage Suspensions (Temporary Bans), Permanent Bans, plus reason for ban[?]

Manage User Warnings:

No

Yes

Banning by Username:

No

Yes

Banning by E-mail Address:

No

Yes

Banning by IP Address:

No

Yes

User Notes:

No

YesAdministration Control Panel


Founder Status/Board Creator:

No

Yes

Load Settings:

Yes

Yes

Prune Inactive Users:

No

Yes

Manage Ranks:

Yes

Yes

Manage Groups:

Yes

Yes

Manage Group Memberships:

Yes

Yes

Manage Attachments and Settings:

No

Yes

Manage User Attachments:

No

Yes

User Editing:

Yes

Yes User EditingAdvanced Interface -- Complete User Administration: Overview, profile, preferences, permissions, groups, avatar, signature, and settings[?]

List Groups on Index:

No

Yes

Topic Icons:

No

Yes

Mass e-mail:

Yes

Yes

Manage report/denial Reasons:

No

Yes

Module Management:

No

Yes

Custom BBCodes:

No

Yes

Custom Profile Fields:

No

Yes

Custom Profile Fields Placement Options:

No

Yes Custom Profile Fields Placement OptionsRequired fields, Optional but fields shown on registration, Field shown in Profile, Field shown in Memberlist, Field shown in Topics, Moderator/Admin Profile Field (hidden from user)[?]

Custom Profile Fields Data Types:

No

Yes Custom Profile Fields Data TypesDates, Integers, Text Fields, Textareas, Menu lists, Toggle (on/off, yes/no), Radio Buttons[?]

Manage Bans:

Yes

Yes Manage BansManage Suspensions (Temporary Bans), Permanent Bans, plus reason for ban[?]

Banning by Username:

Yes

Yes

Banning by E-mail Address:

Yes

Yes

Banning by IP Address:

Yes

YesStyles


User Selectable Styles:

Yes

Yes

Permissions


Group Based Global Permissions:

Yes

Yes

Group Based Moderator Permissions:

Yes

Yes

Group Based Administration Permissions:

Yes

Yes

Group Based Forum Permissions:

Yes

Yes

User Based Global Permissions:

Yes

Yes

User Based Moderator Permissions:

Yes

Yes

User Based Administration Permissions:

Yes

Yes

User Based Forum Permissions:

Yes

Yes

Admin Permission Roles:

No

Yes

User Permission Roles:

No

Yes

Moderator Permission Roles:

No

Yes

Forum Permission Roles:

No

Yes

Notifications


E-mail:

Yes

Yes
 1. phpbb – администрация, модерация и поддръжка


Администрация

Модерация

 1. Модули за администрация: Услуги, Документи, ПротоколиУслугиДокументиПротоколи 1. Рекапитулация. Упражнение. Въпроси


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08-23-42 C „Повишаване капацитета на СГО и създаване на устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и община Долни Чифлик”

с. 1

скачать файл