Инструкция за създаване на цялостен тест. Общи положения


с. 1КАК ДА НАПРАВИМ ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ОТ ТИПА
“МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР” С MOODLE?


ВНИМАНИЕ! Тази инструкция описва как се създават отделни тестови въпроси от типа “Множествен избор” с ресурсите на Moodle. Има друга инструкция за създаване на цялостен тест.

Общи положения

1. Влезте в курса, в който искате да направите тест.

2. Идете в блока, “Администриране” (в лявата част на екрана), и в него кликнете с мишката върху линка “Въпроси”.

3. Новият прозорец “Question bank” (тестова банка) е мястото, където можете да създавате тестови въпроси и да ги групирате по категории в тестовата ви банка.

Ако вече сте си създали категория, преминете направо към т. 15 от настоящата инструкция.4. За да си създадете категория, кликнете върху сивия бутон “Редактиране на категориите”.

Предварителното създаване на категория(и) е важно! Категориите са личните ви пространства (папки/фолдери) с тестови въпроси в дадения курс, в които създавате, редактирате и управлявате изпитни въпроси за вашите тестове. Не е добре да оставяте вашите тестови въпроси в общата категория, наречена “Стандартен”! Там те ще са достъпни за всички преподаватели в Moodle.Добавяне на категория

5. В първото поле (под колоната “Родител”) оставете “Най”. Така вашата категория няма да е подкатегория на друга.

Ако искате категорията Ви да е подчинена на друга, кликнете върху “Най” и от падащото меню изберете името на тази, в която искате да създадете вашата (както при папките и подпапките в личния ви компютър). Напр. можете да направите една основна категория “Въпроси по икономика” (без да променяте “Най”) и след това две нейни подкатегории: “Администрация” и “Финанси”.6. Кликнете с мишката в полето под “Категория” (втората колона) и въведете име на вашата категория. (Напр. “Въпроси по икономика”)

7. В следващото поле (под “Информация”) можете да добавите пояснение относно съдържанието или типа на категорията. Това поле не е задължително и е само за ваше улеснение при ориентирането ви в банката.

8. Под “Публикуване” е препоръчително да оставите “Не”.

Внимание! Ако изберете “Да”, вашата категория и тестовите въпроси в нея ще са видими за всички преподаватели в Moodle! От друга страна, така и самите вие ще имате достъп до тестовите си въпроси от всеки ваш курс.

9. Накрая се преместете най-вдясно и под “Действие” кликнете върху бутона “Добавяне”.

10. Новосъздадената категория ще се появи отдолу, под “Редактиране на категориите”, където можете да управлявате своите категории.

Редактиране на категориите

11. Ако кликнете върху името на категорията (в първата колона от таблицата) или информацията за нея (стига преди това да сте въвели такава), Moodle ще ви върне в бланката за създаване на категории, в която току-що бяхте и вие ще можете да променяте всичко, което току що сте направили.

Ако искате само да я направите видима за вашите колеги (т.е. да я публикувате), кликнете върху затвореното око(“”). Ако искате само да я изтриете, кликнете върху знака “”. Ако искате само да пренаредите категориите си (напр. по азбучен ред), кликнете върху съответните стрелки “”. Ако искате да направите категорията подчинена на друга или да я изведете като основна, кликнете в съответното падащо меню в колоната “Родител” (за да бъде основна – изберете “Най”).12. Ако искате да създадете нова категория, отново попълнете празните полета отгоре, под “Добавяне на категория”, и я добавете във вашия списък, като кликнете върху бутона “Добавяне”.

13. Ако няма да правите други категории, кликнете върху “Въпроси” над “Добавяне на категория”, което ще ви върне в началния момент – преди работата по създаването на нови категории.

Създаване на въпрос

14. Кликнете върху думата “Стандартен” в полето, наречено “Категория:”, и от падащото меню изберете името на категорията, в която искате да създавате нов тестов въпрос. Ако вече сте създавали тестови въпроси, те ще се появят отдолу, под “Нов въпрос”.

15. Кликнете върху думата “Избор” в полето “Нов въпрос:” и от падащото меню изберете “Въпрос с множествен избор”.

General

16. Пропуснете полето “Категория”, освен ако не сте решили в последния момент да поставите въпроса другаде.

17. В полето “Име” въведете някакво наименование на въпроса.

Наименованието не се вижда от студентите. То е за ваше удобство при ориентиране в тестовата банка. Можете сложите просто пореден номер (вместо име) – напр. “1” или пък да му дадете име, съответстващо на това, което проверява – напр. “Финансиране на NGO”.18. В полето “Question text” въведете самия тестов въпрос (без алтернативните отговори). Това може да стане по два начина: (1) като пишете направо в полето и редактирате текста с двата реда икони в горната му част или (2) като копирате тестовия въпрос от друга програма (напр. MS Word).

Ако искате под или над текста на въпроса да добавите изображение (картинка, снимка и др. под.), вижте как се прави това в инструкцията “Как да качим материал в Moodle”.19. В полето “Изображение” оставете опцията “Нищо”.

По принцип и от там могат да се добавят картинки, но техните параметри не могат да се редактират и, освен това, трябва предварително да сте ги заредили в папката с материали на курса (което също е описано в инструкцията Как да качим материал в Moodle”).20. В “Оценка по подразбиране” е препоръчително за този тип въпроси да оставите 1 точка при правилен отговор.

Ако искате все пак да придадете повече точки на тестовия въпрос, кликнете в полето, изтрийте цифрата 1 и въведете друга. Причините да изберете повече точки могат да са свързани с трудността на въпроса или с това, че сте решили той да има например 2 верни отговора (така, ако студентът посочи само единия от двата, ще получи 1 точка, но ако посочи и другия – ще може да получи 2 точки.)21. В “Наказателен коефициент” е препоръчително да оставите 0 точки.

Ако искате все пак да придадете наказателни точки за грешен отговор, кликнете в полето, изтрийте цифрата 0 и въведете друга.22. В General feedback можете да не въвеждате нищо или пък да напишете коментар на тестовия въпрос, който студентите да могат да прочетат след решаването му.

Коментарът може да се отнася до това, към кой материал от вашия курс се отнася въпроса, къде може да се прочете допълнително по темата, дали това знание/умение е ключово за съответната дисциплина (за вашия курс, за крайната оценка) и др. под.23. В “Един или повече верни отговори” е препоръчително да оставите опцията “Само един отговор”.

Доказано е, че при въпросите от този тип не е добре да има повече от 1 правилен отговор, но това все пак е допустимо. Ако искате да промените тази опция, кликнете върху “Само един отговор” и от падащото меню изберете “Позволени са повече от един”.24. Можете да пропуснете опцията “Разбъркване на въпросите”.

Ако има отметка в това поле, мястото на този въпрос в бъдещ тест може да бъде променяно от компютъра. По принцип тази опция се регулира и при създаване на тест. Това, което ще изберете тогава относно разбъркването на въпросите, обезсилва тази опция.Изберете 1, 2, 3, 4, 5

25. В тази група (от Изберете 1 до Изберете 5) трябва да въведете алтернативните отговори на тестовия въпрос.

По подразбиране възможностите са 5. Ако на вас са ви необходими по-малко, просто не попълвайте всички алтернативи. Ако ви трябват повече, слезте под петата и кликнете върху сивия бутон “Blanks for 3 More Choices” и изчакайте Moodle да презареди.26. Започнете попълването на алтернативните отговори от първата, т.е. от групата “Изберете 1”.

27. В полето Отговор, въведете първия алтернативен отговор на тестовия въпрос.

Тук не можете да форматирате текста, нито да добавяте картинки, графики, чертежи и др.28. Ако дадената алтернатива не е верен отговор на въпроса, в полето “Оценка” не променяйте думата “Нищо”. Ако обаче тя е верен отговор, кликнете върху “Нищо” и от падащото меню изберете някакъв процент.

В случай, че въпросът ви има само един верен отговор, тогава само за него изберете 100 %.

В случай, че по-горе сте решили да няма наказателни точки за грешка, на неверните алтернативи оставете “Нищо”. Но ако сте решили да давате наказателни точки, на неверните отговори можете да избирате – 100 % (или по-малко).

Ако, обаче, искате напр. въпросът да е с два верни отговора, за всеки от тях можете да изберете различен процент. Така при избор на всеки от верните отговори изпитваният ще получи 50 % от точките, които дава въпросът, т.е. общо 100 %, ако открие и двата. Можете, обаче, и да изберете различен процент за двата верни отговора (напр. 70 % и 30 %), защото единият е по-пълен и/или точен от другия.29. В “Обратна връзка” можете да не въвеждате нищо или пък да напишете текст за този алтернативен отговор.

Тук можете да поясните защо това е верният или, съответно, неверният отговор и къде изпитваният може да провери нещата или да прочете допълнително по темата.Overall Feedback

30. В полето For any correct answer можете да дадете обратна връзка или оценка, която да се появява при посочване от студента на който и да било от верните отговори (независимо от коментарите ви към отделните алтернативи).

31. В полето “За всеки частично верен отговор” – обратна връзка или оценка, която да се появява при посочване на който и да било от частично верните отговори (независимо от коментарите ви към отделните алтернативи).

32. В полето “За всеки неверен отговор” – обратна връзка или оценка, която да се появява при посочване на който и да било от частично верните отговори (независимо от коментарите ви към отделните алтернативи).

33. Ако сте готови с всички настройки на въпроса, кликнете върху сивия бутон “Запис на промените”. Бланката ще се затвори и ще се върнете във вашата тестова банка, където ще видите тестовия въпрос.

34. В тестовата банка можете да прегледате въпроса (с ””), да го редактирате (с ” ”) или да го изтриете (с””).

Ако влезете в прегледа (””), по добре не ползвайте сивите бутони, а след като разгледате въпроса, просто затворете прозореца.35. Ако имате и други тестови въпроси в тази категория, можете да ги сортирате по име или по време на създаване, като кликнете върху Sort by type, name в колонката “Име” и от падащото меню си изберете съответната опция.

36. Ако искате да преместите някой въпрос в друга категория, кликнете в квадратчето пред него, след това – върху името на категорията, в която сте в момента и от падащото меню изберете друга категория; накрая кликнете върху сивия бутон “Премести в >>”.

37. Ако искате да създадете нов въпрос в същата категория, кликнете отново върху “Избор…” в полето “Нов въпрос:” и от падащото меню изберете “Въпрос с множествен избор”.
с. 1

скачать файл