Институтпомеханик а приложение 1 Научни проекти, разработвани през


с. 1 с. 2 с. 3
VІ. Проекти – договори, разработки и поръчки от външни възложители, вкл. държавни и частни фирми от страната и чужбина85

Разработване, направа, доставка и монтаж на преносим фонтанен комплекс “Огнището”- читалище – Община Самоков

ст.н.с. д-р инж. В. Медникаров

6 участнициОбщина Самоков

10.128


86

Ремонтни работи с подмяна на помпени агрегати и филтърни кошове на фонтан – стар площад Освобождение

ст.н.с. д-р инж. В. Медникаров

6 участнициОбщина Ботевград

3.233


87

Ремонтни работи по технологична система за фонтанно действие

ст.н.с. д-р инж. В. Медникаров

6 участнициОбщина Ботевград

1.906


88

Разработване, производство и монтаж на хидравлична технологична система за фонтанно действие НДК

ст.н.с. д-р инж. В. Медникаров

6 участници“Софийска вода” АД

49.876


89

Изработка фонтан „Водна фея”- гр. Смолян

Ст.н.с. д-р инж.

В.Медникаров

6 участници


„Амампури България”

ЕООД


2.654


90

Доставка съоръжения и агрегати

Ст.н.с. д-р инж.

В.Медникаров

6 участници


БКС Враца ЕООД

0.623


91

Изработка на фонтанен комплекс гр. Левски

Ст.н.с. д-р инж.

В.Медникаров

6 участници


„Ванков-Дунев” ЕООД

12.523


92

Изработка на фонтанна система

Ст.н.с д-р инж. В.Медникаров

6 участнициЕТ „Иванка Вълчанова”

1.118


93

Изработка фонтан Президентство

Ст.н.с. д-р инж. В.Медникаров

6 участнициКока-Кола ХКБ България


18.006


94

Изработка фонтан – гр. Костинброд

Ст.н.с. д-р инж. В.Медникаров

6 участнициКока-Кола ХКБ България


15.262


95

Изработка стъклена колона

Ст.н.с. д-р инж. В.Медникаров

6 участнициКока-Кола ХКБ България


4.718


96

Изработка фонтанен комплекс

Ст.н.с д-р инж. В.Медникаров

6 участнициОбщина Етрополе

13.903


97

Изработка фонтанен коплекс

Ст.н.с д-р инж. В.Медникаров

6 участнициОбщина Мездра

31.476


98

Технологична система за фонтанно действие „България в Европа 2007” –площад гр. Пазарджик- и демонтаж

Ст.н.с. д-р инж.

В.Медникаров

6 участници


Община Пазарджик

80.040


99

Изработка и монтаж фонтан

Ст.н.с.д-р инж. В.Медникаров

6 участнициОбщина Разград

6.942


100

Изработка на фонтан гр. Банкя

Ст.н.с.д-р инж. В. Медникаров

6 участнициСК-13 Пътстрой АД

8.834


101

Редактиране, форматиране и отпечатване на научни доклади от „Практро – 2007”

Ст.н.с. д-р

Д. ИгнатоваНИС - Технически университет – гр. София

1.548


102

Проучване на световните тенденции в областта на сензориката

Ст.н.с. д-р

Д. Игнатова„Фесто производство” ЕООД

2.400


103

Проектиране и изработка на 3 броя апаратура за изпитване листове за хидроизолация

Н.с. I ст.

Н.Ранчев


НИСИ ООД

2.160


104

Проектиране инжекционна помпа за хидрогелове

Н.с.I ст.

А.ВацкичевПолиинженеринг ЕООД

0.600


105

Метод за технология и технически средства за почистване на капачки за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост

Ст.н.с. д-р

К.Костадинов„Херти” АД

1.200


106

Сертифициране на производствения контрол на добавъчни материали за бетони по система 2+

инж. К. Минчев

4 участници„Агромехсервиз”

ООД


1.920


107

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициАЕСП ЕАД

0.760


108

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5 В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участници„Антоанета” НВ ООД

1.860


109

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участници„Бетон ЦВ”

1.200


110

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25, В30 по система 1

инж. К. Минчев

4 участници„Бурлаков” ООД

2.280


111

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5 , В15, В20, В25, В30 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициВН „Бетон”

2.928


112

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5 , В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участници„Водно стопанство” АД

1.476


113

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участници„Добротица” БСК ЕООД

3.396


114

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5 , в15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициЕт „ Плам” – П.Гинева

0.420


115

Сертифициране на производствения контрол на строителни разтвори по система 2+

инж. К. Минчев

4 участнициКаг Ангел Курдов

0.360


116

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В7,5 , В12, В15, В20, В25, В35 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициКами АД

0.360


117

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10, В12, 5-К2, В15, В20, В25-К3 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициКорект ООД

2.165


118

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10, В15, В20, В25, В30 , С12, С15, С16, по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициКруни 95 АД

2.838


119

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициМеханизация и автотранспорт

0.360


120

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициМи-пет ООД

0.360


121

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10, В15, В20, В25, В30, В35, В40 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициОгоста АД

0.300


122

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10, В12,5, В15, В20, В25, В30 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициОсъм инженеринг АД

3.372


123

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10, В12,5, В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициПГС-М ООД

0.360


124

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25,5 , 30-К3 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициРадита ООД

3.090


125

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25, В30, В35, С12/15, С16/20, С20/25, С25/30, С30/37 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициРал 202

2.412


126

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, в15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициРусенска Стоителна Компания АД

4.314


127

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициСтроител Криводол ЕООД

2.004


128

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициСтроителни конструкции АД

0.360


129

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25, В27.5, В30 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициСтройкомплект - 97

2.838


130

Сертифициране на производствения контрол на добавъчни материали за бетони, асфалтови смеси и асфалтови смеси по система 2+

инж. К. Минчев

4 участнициТБМ 2000 ЕООД

3.360


131

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25, В30 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициТрансстрой Русе

2.291


132

Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25 по система 1

инж. К. Минчев

4 участнициТРЕ-П ЕООД

0.360


133

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиАППД Русе

0,636


134

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиПараходство БМФ ЕАД

1.480


135

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиКорабостроителница Русе ЕАД

0.500


136

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиСкорпион Еър ЕАД

2.650


137

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиСкорпион Еър ЕАД

0.240

138

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиБесттехника ЕООД

1.570


139

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиГама ООД

0.250


140

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиЕнемона старт АД

1.460


141

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиКотлостроене АД

0.900


142

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиАндрей Андреев

0.220


143

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиРадомир метал Индъстрийз

2.560


144

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиСветлин Георгиев

0.200


145

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиТерем летец ЕООД

1.280


146

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиБългария Ер АД

3.520


147

Обучение курс по дефектоскопия

ст.н.с.І ст. д.т.н.

М. МиховскиКонтрол инженеринг ЕООД

1.200


148

Механични изпитвания на образци

ст.н.с.І ст. д-р В. Кавърджиков

„Йолич- Йонко Чобанов” ЕТ

0.097


Обща сума:

335.657лв


с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл