Инспекция на пътническия салон


с. 1 с. 2 с. 3
КОНТРОЛНА КАРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИНСПЕКЦИЯ НА ПЪТНИЧЕСКИЯ САЛОН

Файл Nо Полет №

Оператор Дата на инспекцията

Тип на ВС Регистрационен №

Командир на ВС Старши/а стюард/еса

Летище излитане Летище кацанеУдов.

Не удов. – корегиращи действия

ПРЕДИ ИЗЛИТАНЕ


Проверка на стюардния състав/инспекция на пътническата кабина

Аварийно-спасително оборудване

Пожарогасители

Комплекти за първа медицинска помощ/медицински комплект

Преносими килородни бутилки/маски

Мегафони

Аварийни изходи

Евакуационни пързалки

Спасителни жилетки

Спасителни лодкиОборудване на пътническата кабина

Места/обезопасителни колани на стюардния състав

Аварийни карти за пътниците

Пътнически седалки

Надписи/табла “не пушете” в тоалетните

Бордна кухня

Сектори за поставяне, приспособления за закрепване на поставените предмети

Приспособления за закрепване на тележките

Оборудване на “долния” етаж

Асансьори

Кислород

Вътрешно разговорно устройство
Удов.

Не удов.– корегиращи действия

Знания на стюардния състав

Валидност на свидетелството за правоспособност

Изисквано лично оборудване

Аварийно-спасително оборудване

Ред на действия при аварийни ситуации

Средства за оказване на първа помощ

Опасни товари

ИЗЛИТАНЕ


Инструктаж на пътниците

Необходима информация

Демонстрация на спасителните жилетки

Инструктаж за използването на аварийните изходи

Демонстрация за използването на кислородните прибори

Надписи "Не пушете"/ “Изход” / “Предпазни колани”

Използване на предпазните колани

Яснота на обявленията чрез системата за общо

оповестяванеИзползване на видеосредства

В ПОЛЕТ


Работните места на стюардния състав

Разположение на седалките/предпазни колани

Използване на предпазните коланиРазположение на стюардния състав при излитане/кацане

Бордни закрепващи устройства

Тележки за храна/оборудоване на борднитекухни

Използване на средствата за закрепване на детските люлки

Поставяне на ръчния багаж

Мерки за безопасност на борда при преминаване през турболентни зони

Координация на действията на екипажа

Реакция на стюардния състав при повикване от кабината на екипажа

Следене за табла "Предпазни колани, не пушете"

Произшествия и сложна обстановка в пътническата кабина
Удов.

Не удов. – корегиращи действия

Действия в аварийни ситуации

Спускане и прибиране на аварийните стълби

Други

Съблюдаване на експлоатационите нормативи и правила на ГВА

Съблюдаване на изискванията/процедурите на експлоатиращия

Обслуживане на пътниците-инвалиди

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Подпис на инспектора:

Име и фамилия:
КОНТРОЛНА КАРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИНСПЕКЦИЯ НА СРЕДСТВАТА И ОБОРУДОВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ОПЕРАТОРА

Файл Nо Дата на инспеkcцията

Оператор Местонахождение на представителството на

Оператор на летището оператора

Тип летателни апарати, исползвани Ръководител на представителството

на същото летище на оператора на оператора

от оператора на това летище

акпплуятямтпм на ятом яародрома

1Удов.

Не удов. – корегиращи действия

ПЕРСОНАЛ


Длъжност

Брой

Административен координаторПомощници на координатораСупервайзорОператори по телекомуникацииСътрудници по резервации и продажбаОкомплектованност на представителството с персонал

Подготовка на персонала

Квалификация на персонала

Нормиране на работното време

Документация

Актуалност на ръководствата/съответствие на изискванията

Подготовка на документацията по затоварването

Ефективност на организационната структура на представителството

Списък на телефони при аварийни ситуации

Система за свеждане на информации на персонала

План на мероприятията в случай на аварийни ситуации

Сътрудници, притежаващи квалификационни свидетелства

ДИСПЕЧЕРСКО ОБСЛУЖВАНЕ/

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ
Ред за диспетчерско обслуживане/издаване разрешения за полетОпределяне состоянието на ПИК

NОТАМ

Планираване на полета

Тегло/центровка

Оборудване/заемано място

Удов.

Не удов. – корегиращи действия

Средства за връзка

Ред за действия в аварийна ситуация

Време за работа

Ред за провеждане на проверка на летището

Резервни источници за електроснабдяване ня средствата за свръзка

Процедури за следене на полетите

Процедури за временна отмяна на ограниченията на полетите

Нормиране на работното време

Диспечерски район на отговорността

Переподготовка на диспечерите

Участие в работата на летищни группи по чистене на снега

Метеорологично обезпечаване

ПЕРОН


Авариен изход на перона за посрещачите

Зона за затоварване на въздухоплавателното средство

Зареждане

Запуск на двигателите с мерки за предотвратяване на пожар

Управление на транспортните средства на перона

План при неблагоприятни метеоусловия

Приемане на товари на борда на въздухоплавателното средство

Защита от повреда от странични предмети

Състояние на светлинно техническите средства

ЛЕТИЩЕ


Състояние на светлинно техническите системи на РД

Състояние на светлинно техническите системи на ПИК

Светлини за приближаване

Навигационни средства

Светоограждение/маркировка на препятствията

Противопожарно оборудоване

Медицинско обслуживане

Удов.

Не удов.– корегиращи действия

Консултативно обслужване на движението на летището

Светлинно техническите средства по периметъра на летището

Ръкав/ветропоказател (осветенност)

Крайни участък за спиране

Полоса, свободна от препятствия

Изместени прагове на ПИК

Ширина на ПИК (осветление оцветената повърхност)

Струеотблъскващи щитове

Ерозия/зони входните крайща на ПИК

Зона за затоварване (площадка)

Местостоянки на въздухоплавателните средства

Мерки за безопасност по отношение на въздухоплавателното средство

ЗАБЕЛЕЖКА:

Подпис на инспектора

Име и фамилия
с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл