Информаци я за цени на таксиметровите услуги извършвани от превозвачите


с. 1
Във връзка със зачестилите жалби от високите такси на таксиметровите услуги, Община Сливен направи проучване за стойността на превозите по превозвачи, включени в централи.

Проучването показва, че всички таксиметрови автомобили, включени в централи поддържат единна тарифа.

Едноличните търговци, които не са включени в централи сами определят стойността на таксиметровата услуга.

Приложение: съгласно текстаИ Н Ф О Р М А Ц И Я
за цени на таксиметровите услуги извършвани от превозвачите с централи на територията

на Община Сливен към 01.03.2010 гФирма превозвач

ЦЕНТРАЛА

ЦЕНИ /в лв./

ТЕЛЕФОНИ


нач.

на км.

престой

„Н П М – Комерс” ООД

ЕВРО ТАКСИ

0,60

0,54

0,59


0,19

0,25


6 156

„България – 2000” ЕООД

„Перфект – 2001” ЕООДПЕРФЕКТ ТАКСИ

0,60

0,54

0,59


0,19

0,25


6 133

080016133 / 0879996133„Ес – Си Интернешънъл” ООД

„Елит Такси” ООДЕС - СИ ТАКСИ

0,60

0,54

0,59


0,19

0,25


6 145

6 155


„М С - Груп” ООД

ГРУП ТАКСИ

0,60

0,54

0,59


0,19

0,25


6 142

0888999172 / 0878286142„Империя” ООД

ЕКСПРЕС

ТАКСИ


0,60

0,54

0,59


0,19

0,25


6 100

662010 / 0888222244„Евро – Еллас” ЕООД

ЕЛАС ТАКСИ

0,60

0,54

0,59


0,19

0,19


6 144

080015115 / 0878806144с. 1

скачать файл