Игра на Тронове Настолна игра Вашата роля


с. 1

Игра на Тронове - Настолна играВашата роля Един от великите домове във света на Вестерос борещи се за контрол
Старк Грейджой Ланистър Тирел Миртел Баратеон

Вашата цел Контролирай 7 крепости или замъка чрез битка и настъпление

или имай най-много крепости или замъци след 10 рунда ,


Заповеди Всеки рунд, всички домове поставят тайно заповеди във всяка територия с войска.
Настъпление Защити област, Подкрепи битки Събиране на сила Набег на съседна зона,

Движение в добави във съседни Събери 1 символ отмени вражеска подкрепа,

съседна област +точки полета за сила плюс още един набег или събиране на

или нападение защита за всяка корона сила – 1 сила за него +1 за

теб.

Може да поставяте толкова специални заповеди, колкото са изобразените звезди на вашата позиция в Кралския двор (Гарвана).


Допълнително Допълнително Допълнително Набиране на Отменя

атака зашита подкрепа армия в дадена също и заповед

област или събиране за отбрана

на сила.


Битка Във всяка битка, играчът с по-голяма сила побеждава. Равенствата се решават от играчите на по-висока позиция в сферата на Васалните владения (мечът)


1. Бойна сила
Пехотинец +1 по земя


Рицар +2

по земя
Кораб +1

По море
Обсадна машина +4

ако атакува зона със крепост или замък; в други случай 0.
2. Подкрепа?
Собственика на подкрепящи зони обявява подкрепа, към когото желае.

Кораби могат да подкрепят съседни морски и сухоземни зони.


3. Избирате Карта на Дома *
Сила на героят


4. Обрати в Двубоя (случайни**)


Обратите в двубоят. Двамата играчи изтеглят карта. Може да добавят до 3

сила - често 0, рядко 3!

Може да изтеглят Посичащ меч, кула, и дори

(рядко) череп " който винаги унищожава една противникова единица.


5. Острие на Валерианска стомана

Или изтегли нова

Карта Обрати в Двубоя (преди да са показани)Или получи +1 сила
Може да се използва един път на рунд

 % 

Добавиr сила + или - При победа, за всеки Посичащ меч При загуба, всяка кула Някой карти на Дома имат

противниктрябва да унищожи една единица. неутрализира посичащ меч. специални умения.
Отстъпление

След загуба
Някой единици може да бъдат

унищожени от меч или череп.

Останалите, трябва да отстъпят:
Те трябва да отстъпят в ничия

съседна или приятелска област.


Tе са сразени (обърнати

с 0 сила) до краят на рунда.


 Ако няма къде да отстъпят,

се унищожават.


Обсадните

Мащини

винаги се

унищо

жават.Създаване на нови единици

При „Сбор на Знамената“
Всяка крепост -

2 наборни точки


Всеки замък-

1 ноборна точка

Нов пехотинец струва 1 т.

Нов рицар струва 2 т.

(1 ->от пехотинец)
Нов кораб струва 1 точка

(морска зона или пристанище)


Нова обс. машина струва 2 т.

(1 ->от пехотинец)


Промяна на продоволствието

При „Доставка на Припаси“

Вашата позиция в Продоволствието указва броят на армиите които може да имате по всяко време. Армия е две или повече единици в една зона.Една бойна единица не се счита за армия.
Колко то символа на Продоволство имате определя новата ви позиция когато се изтегли съответната карта.

[*] REUSING HOUSE CARDS

След като използвате карта я махнете от игра. След като махнете всички вземете всички обратно освен последната играна.


Може да преглеждате картите на съотборниците по всяко време.

[**] Обрати в Двубоят?

Решете предварително дали да играете със карти Обрати в Двубоят..След всяко изтегляне на карта размешете хубаво всички карти преди следваща битка..


Морски превоз

Движение на сухопътни единици по море

Пристанища
Пристанищата са зони между сухопътните и морските зони, които могат да съдържат до 3 кораба.

Пристанищата имат специални правила:


  Корабите в пристанище могат да получат заповед за – настъпление, подкрепа и набег.

  Кораби могат да влязат в пристанище,

ако неговата зона е приятелска.

Реки и острови

Реки не се пресичат

 освен ако няма мост.Островите са сухопътни зони в морето.

Гарнизони

за допълнителна защита

Всеки дом започва сГарнизон, който предоставя допълнителна защита на седалищата.

Ако седалището бъде

превзето, вашият гарнизон

се унищожава.Сухопътни единици могат да се придвижват между зони свързани с море използвайки морски транспорт - стига да имате кораби във всяка морска зона между двете области.

  Не може да атакувате пристанище.

  Ако превземете сухопътна зона до

пристанище, може да унищожите или замените корабите в пристанището с ваши.


Маркер за неутрални сили


Използва се за Настъпление и Отстъпление, но не и подкрепа.
  Може да събирате сила в пристанище,

ако контролирате съседната моркса зона.

За да преземете неутрална зона, трябва да имате сила по-малка или еднаква на неутралната зона.

Не може да използвате карти или Острието.


Пристанищата получават заповеди

Подкрепа не е позволена.Сфери на В неочаквани моменти, трябва да залагате за трите Контролиране на

области които напускате

влияние

сфери на влияние използвайки гербове

.

на силаКогато напуснете област, може да

Оставите герб на сила (ако имате такъв), установявайки контрол.Позицията на железният трон установява реда на играчите. Най-високо заложилият взема тронът и решава равенства при наддаване, нападения на Диваците и тн.

.
Позицията на Меча (Вас. Вл.) решава равенствата при битки. Най-високо заложилият получава мечът, който може да бъде използван един път на рунд за +1 сила.

.
Позицията на Гарванът (Крал. Дв.) определя колко специални заповеди могат да се използват. Най-високо заложилият получава гарванът който може да използва (един път на рунд):


  • Да замени една собствена заповед.

  • Да погледне в тестето на Диваците.

Когато наддаване за сферите се стартира от „Сблъсък на Крале“, всеки трябва да залага за трите сфери.

За да залагате, тайно слагате произволно количество гербове в юмрука си и след това едновремнно ги разкривате.

Всички гербове на силата се връщат и не могат да бъдат използвани повече.


-Играчите трябва да покажат колко гербове на силата притежават преди да започне наддаването.

-Равенства за трона се решават от предишният притежател на трона., не новият. Равенства за другите сфери се решават от новият притежател на тронът.

-Ако Гарванът или Мечът се използват те се обръщат до краят на рунда и не могат да се използват.

Не си връщате гербът, ако противник навлезе в територията.

Когато местите всички единици, предварително решавате дали да оставите герб.

Отблъскване на Диваците

Когато атакуват, ако силата им е 12 или се изтегли карта.

За да победите Диваците трябва тайно да заложите гербове, който общо трябва да са повече или равни от силата на Диваците.

Всички разкриват залозите. Тогава се изтегля най-горната карта на Диваците..

Ако победите диваците (достатъчно гербове):

  Най-високо заложилият получава бонус

  Силата на Диваците става 0

Ако Диваците победят (не достатъчно гербове):

Рундове

Играта продължава 10 рунда. Ето какво става всеки рунд:

  Първо, най-ниско заложилият страда допълнително, както е написано на картата.1. Изтегляне на карта Вестерос

Тази стъпка се изпуска в 1-ви рунд.

Най-горната карта от 3-те дека

(I, II, III) се тегли и се изпълнява, поред.

Tези карти стартират различни действия- събиране на войски наддаване за сфери, и тн.

След като се изпълни

всяка карта се броят

символите на Диваците и силата им и

се преместват с толкова.Когато силата на Диваците стигне до 12 те автоматично атакуват.
2. ПОСТАВЯНЕ НА ЗАПОВЕДИ

Всеки поставя тайно заповеди на всяка зона с войска.3. РАЗКРИВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ

  Всички заповеди се разкриват едновременно.

  Този който държи Гарванът, може да смени една негова заповед.

  Извършване на всички Набези..

   Настъпления

   и най-накрая - събиране на Сила..

Всеки извършва по една заповед следвайки редът определен от Сферата на Железният Трон.

  Всички други страдат по-малко.

  Маркера на Диваците се връща с 2 места.

Преди тайното наддаване всички играчи трябва да покажат колко герба на силата притежават.

Подготовка

  Играчите избират дом

  Прочетете инструкциите на параваните

  Всеки играч започва с 5 герба на силата

  Поставете Маркерите за неутрални сили споед това колко са играчите.

Размешете всички карти. с. 1

скачать файл