If. Конструкцията If…Then позволява изпълнението на инструкция в


с. 1
ТЕМА 8

2 часа
Условен опретарор If…Then.
  1. Разклонени алгоритми.

Разклонените алгоритми във VB се описват с помощта на условен оператор If. Конструкцията If…Then... позволява изпълнението на инструкция в зависимост от това дали дадено условие е изпълнено или не. Чрез тази конструкция се описва кратката форма на условния оператор.


  1. Условен оператор

If условие Then

инструкция.
ПРОВЕРЯВА се дали условие е изпълнено. Ако ДА – се изпълнява инструкция след Then.


  1. Проект „Индекс на телесна маса”.

Индексът на телесна маса ИТМ (BMI) e показател, който служи за определяне на здравословното тегло при хора с различен ръст. ИТМ се определя по следния начин:

BMI = W/h2

Wтегло в килограми;

h височина в метри.


Индекс на телесна маса

Състояние

Индекс на телесна маса

Под нормата

< 19

Нормално тегло

от 19 до 24,99

Наднормено тегло

≥ 25,0

Затлъстяване

≥ 30,0

Създайте калкулатор за изчисляване на ИТМ.


Решение:


  • Създайте форма по показания модел:

  • Напишете съми код за наднормено тегло и затлъстяване.

  • Съхранете проекта.

с. 1

скачать файл