Художествено време


с. 1
СЮЖЕТ. ЕЛЕМЕНТИ НА СЮЖЕТА

  1. Сюжетът е характерен за епическите творби. Той е композираната от автора съвкупност от събития и действия на героите в разказите, повестите, романите.Тези събития се раз-гръщат в определен отрязък от време, който се нарича художествено време, и са поместени в т.нар. художествено пространство, което обхваща местата на описаните действия на героите.  1. Всеки относително обособен и завършен елемент на сюжета се определя като епизод.  1. Сюжетът се характеризира със своя композиция- подреждане на епизодите по такъв начин, че да се постигне определен естетически ефект.Когато епическата творба се състои от повече от един епизод, тя обикновено съдържа ключови епизоди като завръзка, кулминация, развръзка, а също така експозиция(въвеждаща част) и епилог

(заключителна част).

Експозицията е встъпителна част на епическата творба.В експозицията се представят

обстановката и героите, които ще участват в сюжетното действие.Завръзка е епизод, с който започва развитието на сюжетното действие.

Кулминация е епизод, в който сюжетното действие достига своята връхна точка

Развръзката е епизод, с който завършва сюжетното действие.

Епилогът е завършек на епическата творба, в който се коментират последиците от описаните събития.

Различните сюжетни техники също изразяват някаква художествена позиция и служат за засилване на повествователното напрежение:Ретардация- забавя някакъв момент, за да се засили интересът към развръзката му или към някакво следващо събитие.

Ретроспекция- размества се хронологията на действието, с цел да се акцентира върху някакъв негов момент и след това се връща да разкаже предисторията му.

Нина Вълковаучител по български език и литература

ПГЕЕ „К.Фотинов“
с. 1

скачать файл