Хисаря (наричан Аугуста, Диоклецианополис, Севтополис, Алексиополис


с. 1
Hisarya

Picture source: www.monitor.bgPicture source: www.bnr.bgPicture source: www.jivotatdnes.bgBulgarian description:

Хисаря (наричан Аугуста, Диоклецианополис, Севтополис, Алексиополис, Топлица) има богата хилядолетна история, която заслужава Вашето внимание с топлите си извори и невероятна арка.

Благоприятният климат и минералните води са привлекли хората по тези места от най-дълбока древност. Тук е съществувало праисторическо селище още преди V-IV хил. пр.Хр. По-късното тракийско селище около минералните извори е влизало в пределите на Одриската държава.

След завладяването на провинция Тракия от римляните през 46 г. около минералните извори възниква голям римски град. През 293 г. император Диоклециан му дава статут на град и оттогава започва неговото укрепяване с масивни крепостни стени и изпълнението на нови градоустройствени решения.

Характерно за град Хисаря е термалното находище от 22 извора, разположени в малък район с различна температура, с доказани лечебни качества. Температурата на хисарските минерални води се варира между 37° – 52° С.

Вълшебните извори Хисар се отличава от другите курорти по изобилието на своите горещи извори и техния разнообразен химичен състав, температура и лечебни свойства. Всеки извор има своето приложение, име и романтична легенда...English description:

Hisarya (hereinafter Augusta Diocletianopolis, Sevtopolis Aleksiopolis, Toplitsa) has a rich thousand-year history that deserves your attention with its hot springs and spectacular arch.

Its mild climate and mineral waters have attracted people to these places from ancient times. This prehistoric settlement existed even before V-IV century BC. The later Thracian settlement near the mineral springs became part of Odrysian state.

After the conquest of Thrace by the Romans in 46 mineral springs occur around large Roman town. In 293 the Emperor Diocletian gave him the status of a city and its fortification, started with massive walls and implementation of new urban solutions.

Typical of Hisarya thermal field is from 22 springs located in a small region at different temperatures, with proven healing qualities. The temperature of the Hisarya mineral waters varies between 37 ° - 52 ° C.Magic Springs Hisarya differs from other resorts on the abundance of its hot springs and their varied chemical composition, temperature and curative properties. Each source has its own application name and romantic legend...

Text source: www.wikipedia.com
с. 1

скачать файл