Хирургична обработка на ръцете


с. 1

Хирургична обработка на ръцете

Обеззаразяването на ръцете на хирургичния екип е сериозен и труден етап в подготовката за операция, тъй като върху тях се намират много и разнообразни мироорганизми. Особено богати на микроби са: • поднокътните и околонокътните пространства

 • космите на китките на ръцете и предмишниците

 • всички видове ранички, одрасквания, възпалителни изменения

Микроорганизмите се намират не само на повърхността на кожата, но и в дълбочина в каналчетата на мастните и потните жлези, в околокосмените фоликоли, в гънките на кожата

Дезинфекцията на ръцете бива: хигиенна и хирургична.

Хигиенно измиване е обикновенното ежедневно измиване на ръцете със сапун и вода – преди хранене, след тоалетна, преди и след всички манипулации, при замърсяване. Целта е да се намали количеството на микроорганизмите. Препарати за хигиенно измиване са: манустерол Б, алдехиди, спирт, фезиасепт

Хирургичното измиване има за цел да се намали микробната флора и се извършва преди операция.


Условия за измиване на ръцете на м.с: без маникюр и дълги нокти, без лак, без бижу и пръстени, изрязани нокти, прибрана коса; да бъде облечена с индивидуални дрехи – туника и панталон, шапка, маска, калцуни.

Условия на мивките за измиване: да имат фотоклетка, мивката да е широка и по-висока от обикновенните, препаратът да е на удобно място, да има достатъчно голямо пространство между мивките, да има часовник за измерване на времето за дезинфекция на ръцете

Грешки, които можем да допуснем:


 • замърсяване на ръцете след дезинфекция

 • неправилно измиване

 • неспазване времето за измиване

 • да се пропусне неизмита част

 • неправилно изплакване

 • недостатъчно изплакване

 • негоден дезинфектант

Методи:


Преди всичко е задължително обикновеното хигиенно измиване със сапун и вода до лактита

1. Класически – метод на Фюрбрингер:


* необходими принадлежности: 3 стерилни четки, които са изварени в тенджера, миколич компрес от стерилен барабан, стерилен инструмент за подаване на миколич компрес, мушама, престилка, шапка, маска, калцуни, спирт 70’, йод, стерилни марлени квадратчета

* начин на извършване: Ръцете се обработват в следния ред: със стерилна четка и сапун се мият в продължение на 5 мин. китките на ръцете и предмишниците до средата им. Трикратно под струя вода сапунът се измива от ръцете, като се внимава водата да се стича от пръстите към лактите, а не обратно. Подава се втора четка от съда със стерилен корнцанг. Продължава се миенето с четка и сапун още 5 мин.на 2 пръста над китките. Миенето продължава и се извършва в такава последователност, че да се обработят еднакво и двете ръце. Затова трябва да се спазват известен ред и последователност. За да не остане неизмит участък прието е да се мие най-напред воларната стана на китката и предмишниците, като се минава на дорзалната страна и се извършва на улнарната страна. С третата четка се прави същото миене за 5 мин до китката, така че общата продължителност на такава обработка да бъде 15 мин.След измиването ръцете се попиват със стерилен Миколич компрес най-напрес до китките, а след това с обратната страна на компреса предмишниците. Следва дезинфекция на ръцете със спирт 70’

2. Съвременни методи

 • Хибискръб – 5 мл от препара се разтриват върху мокри ръце в продължение на 1 минута и след кратко изплакване с вода се обтриват отново с 5 мл до 2 минути, обливат се със стреилна вода и се подсушават. Извършва се преи и след всяка операция и преди инвазивни манипулации (пункции, биопсия)

 • Пермравчена киселина – 8.1 мл мравчена кислеина от 85 % и 17.1 мл перхидрол се смесват в колба, която се поставя в съд с вода на стайна температура за 1 и 30 мин. След това сместа се долива с 1 л вода. Годен е само за деня, в който е приготвен

 • Хибитан глюконат 20% - ръцете се измиват с вода и сапун, изплакват и се и се обтриват с хибитан 1:40 в 70% етилов лкохол за 2 мин

 • Хлоросепт – ръцете се обтриват с 5 мл за 1 мин, изплакват се с вода и отново се третират с 5 мл от препарата за 2 мин. След това се изплаква обилно с вода и подсушават се със стерилен компрес

 • Хосписепт – 5 мл 2 мин

 • Стерилиум – 5 мл 2-3 мин

 • Идо-фор – 4 мл 2 мин

Алгоритъм за хирурическа обработка на ръцете по съвременния метод с Хибискръб


  1. Измийте ръцете си с течен сапун до лактите – за 1 мин.

  2. Изплакнете с течаща вода и дръжте ръцете над нивото на талията в страни от тялото с длани обърнати надолу

  3. Вземете с помощта на дозатор 5 мл. хибискръб

  4. втрийте енергично Хибискръб до лактите на двете ръце за 1 мин.

  5. Изплакнете ръцете, като водата се стича от пръстите към лактите

  6. Отново вземете Хибискръб чрез дозатора

  7. Втрийте енергично хибискръб до 2-3 мин над гривнената става на ръцете за 2 мин – по шестте стъпки

  8. Изплакнете ръцете, като водата отново се стича от пръстите към лактите

  9. Подсушете ръцете със стерилен Миколич компрес първо до китките, а след това с обратната страна на компреса – премишнииците

  10. Дайте знак за стерилност, за да избегнете неволно замърсяване


с. 1

скачать файл