Гражданско сдружение „Хармония”, 1618-С


с. 1
Гражданско сдружение „Хармония”, 1618-София, район „Витоша”, бул. Ген. Стефан Тошев”№ 94, рег. СГС по ф.д. № 9364/2006, www.harmony2006.org

Изх.№.../28.12.10

До: Омбудсман на Р България

Областен управител на гр. София

Инспекторат на Министерски съвет

Министър-председател

Председател на Народното събрание

Парламентарна комисия по жалби при 41-то НС

Парламентарна комисия по гражданско общество при 41-то НС

Парламентарна комисия по регионално развитие при 41-то НС

До Президента на Р България

Икономически и социален съвет

Софийска градска прокуратура

СДВР – Икономическа полиция

ЖАЛБА

От: Гражданско сдружение „Хармония” и граждански организации, обединени в Коалиция за устойчиво развитие
Относно: Липса на грижа и защита на общинска собственост от страна на Общинска администрация–София и Столичен общински съвет, нарушения на законови и подзаконови нормативни актове при процедиране на изменения в градската среда на кв. 294 кв. „Красно село” - София, които гражданите и техните организации не приемат, защото нарушават граждански прави и интереси

Уважаеми дами и господа,

Представям на Вашето внимание казус от действия и бездействия на местната изпълнителна власт в гр. София, доказващ нарушаване на духа на Лисабонския договор за „самоуправляващи се общности под върховенството на закона” и ощетяващ суверена - гражданите и техните организации, като пълноправен участник в гражданското общество наред с бизнеса и публичната администрация, във възможността да защити своите интереси, а именно:
-Местната изпълнителна власт на гр. София отрежда за гражданите си среда за обитаване, която те не приемат, но въпреки това им се налага;

-Местната изпълнителна власт проявява престъпно бездействие спрямо общинска собственост, като не я защитава и не полага грижи да опазването и;

-Местната изпълнителна власт не допуска гражданско участие във формиране на политики на общинските власти спрямо изменението в градската среда, която самите граждани обитават;

-Местната изпълнителна власт не разглежда и не зачита резултатите от граждански мониторинг върху градоустройствените проблеми на кв. 294 на жк „Красно село” - София, не взима под внимание писмените сигнали и предложения, не връща мотивирани отговори;

-Местната изпълнителна власт отказва участие в преговори между публичната администрация, бизнеса и гражданските организации, при провеждане на нови градоустройствени решения, засягащи обществеността;

-Местната изпълнителна власт не изпълнява и нарушава закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до начините на изменение на градската среда;

-Местната изпълнителна власт не допуска граждански контрол върху дейността на общинска администрация – гр. София при смяна на собствеността и процедиране на застрояване на зелени площи в кв. 294 жк „Красно село”;

-Местната изпълнителна власт не изпълнява и системно нарушава принципите на добро управление и добра администрация, включени в Европейския Кодекс на добро управление;

-Местната изпълнителна власт работи без публичност и прозрачност при осъществяване на политиките на общинската администрация в изменението на градската среда на кв. 294 жк „Красно село”.
Представеният казус засяга преотреждането на зелени площи около бл. 208 в кв. 204 на жк „Красно село” - София, които съзнателно или не, не са придобити от Столична община след влизането в сила на Закона за общинската собственост, в нарушение на закона теренът е предоставен от държавата „за ползване” на държавно предприятие, което без да е собственик, го продава на частна фирма.Частната фирма депозира в общинската администрация инвестиционно предложение и получава процедура за тотална промяна на градската среда, неприемлива за живеещите 1000 души в бл. 208 на кв. 294, тъй като застроява зелените площи, не е съобразена с концепцията за цялостното проектиране на квартала, затваря улици и отваря нови, конфликтни на сегашния трафик, строи хипермаркет при налични 6 в радиус от 800 м., отрежда бетонни паркинги вместо онова от което се нуждаят жителите и което от години искат от публичната администрация – зелен парк, детска площадка и детска градина. Общинската администрация процедира промяната въпреки доказаните от гражданите нарушения и оспорването на процедурата.
Надявам се да извършите проверка, в която да се изяснят причините за действията и бездействията на Столична община и Столичен общински съвет относно „изоставената” общинска собственост, законността на придобиването на парцела в кв. 294 от бизнесмена Божидар Петракиев, обществената необходимост от изграждането на нов хипермаркет за сметка на зелените площи и законосъобразността на провежданите от общината процедури, както и да спомогнете за възстановяването на правата и за защита на интересите на гражданите, живеещи в бл. 208, на които се подменя градската среда, която обитават, без тяхното одобрение и съгласие. Очаквам да бъдат възстановени и защитени правата на гражданите и техните организации за гражданско участие при формиране на политиките на местната изпълнителна власт, да могат да решават в преговори и дискусии настоящето и бъдещето на градската среда, която обитават, наравно с представите на бизнеса и публичната администрация, а виновните лица за неспазването на закона и на обществения интерес да понесат своята отговорност.

До момента без отговор и последствия от Столична община и Столичен общински съвет са оставени 76 бр. писма, доклади, сигнали, жалби, възражения и предложения на живущите в бл. 208, както и на 16 неправителствени граждански организации, застъпници по казуса.

При необходимост изразяваме готовност да сътрудничим с цялата документация, събирана от представителите на гражданския сектор в продължение на три години като независимото проучване по поставения проблем.

Липсата на навременни и удовлетворителни решения по казуса ще ни отведе автоматично до предоставяне на казуса през органите и институциите на Европейския съюз, част от който е и Р България.


Приложения:

1.Становище на гражданско сдружение „Бели брези”.

2.Искане на гражданите, живущи в бл. 208.

3.Възражение на ГС „Хармония”.
гр. София

28.12.10


С уважение:

Дончо Иванов, председател на УС на ГС „Хармония и национален координатор на Коалиция за устойчиво развитиеКоалиция за устойчиво развитие:
Сдружение „Агенция за устойчиво развитие” – Председател на УС Дончо Йорданов

Фондация „Юнона” – Председател на УС Йонка Савова

Гражданско сдружение „Заедно” – Председател на УС Маргарита Топалова

Академия за европейска култура „Орфеева лира” – Изпълнителен директор Иван Есенски

Гражданско сдружение „Хармония” – Председател на УС Дончо Иванов

Туристическо дружество „Димитър Петков” – Председател на УС Димитър Топалов

Сдружение „Екострума 2000” – Председател на УС Лазар Карадалиев

Фондация „Национална и международна сигурност” – Председател на УС Тодор ТрифоновФондация „Планински орел” – председател на УС Огнян Георгиев

Фондация „В името на живота” – председател на УС Тодор Стоянов
с. 1

скачать файл