График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение- юнска


с. 1

ВТОРО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”- ГР. ВАРНА

тел.: 052/751 052; факс: 052/731 105; e-mail: n_bozveli1981@abv.bg

Утвърдил:

Директор: /ВАЛЕНТИН РАЧЕВ/

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ

НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- ЮНСКА СЕСИЯ


Дата/Час/място

Уч.предмет

Ученици17.06.2013

14.30 часа

Стая 216
(понеделник)


Български език и литература, ЗП- ХІ клас

1. Златка Пламенова Христова

2. Иреней Георгиев Райков

3. Светомир Каменов Калов

4. Анелия Димчева АтанасоваБългарски език и литература, ЗП- VІІ клас

1. Тасин Байсе Кадир

Български език и литература, ЗП- VІІІ клас

1. Румен Руменов Николов

Български език и литература, ЗП- ІХ клас

1. Георги Цветанов Вълчев

2. Владимира Николова Чакърова

3. Таня Енчева Янкова


Български език и литература, ЗП- Х клас

1. Ивелина Колева Иванова

2. Мария Страхилова Найденова

3. Георги Пасков Ников

4. Антония Стефанова СтефановаБългарски език и литература, ЗП- ХІІ клас

1. Бонка Иванова Банчева-Калчева

2. Димитър Иванов Петров17.06.2013

14.30 часа

Стая 217
(понеделник)


Химия и опазване на околната среда, ЗИП- ХІ клас

1. Петър Мирославов Ангелов

2. Андрей Мариянав ЕленковХимия и опазване на околната среда, ЗП- VІІ клас

1. Стефан Илийчев Стоичков

Химия и опазване на околната среда, ЗП- ІХ клас

1. Радостина Иванова Попова

2. Петър Живков Жеков

3. Силвия Маринова Жекова


Химия и опазване на околната среда, ЗП- Х клас

1. Биядир Садетинов Исмаилов

2. Селвин Садетинова Исмаилова
18.06.2013

14.30 часа
(вторник)

Физическо възпитание и спорт, ЗП- VІІ клас

1. Стефан Илийчев Стоичков

Физическо възпитание и спорт, ЗП- VІІІ клас

1. Румен Руменов Николов

Физическо възпитание и спорт, ЗП- ІХ клас

1. Радостина Иванова Попова

2. Петър Живков Жеков

3. Силвия Маринова Жекова

4. Сали Мустафов ХалиловФизическо възпитание и спорт, ЗП- ХІ клас

1. Лиляна Георгиева Димитрова

2. Иреней Георгиев Райков

3. Десислава Стефанова Иванова

4. Мирела Димитрова Цветанова

5. Светомир Каменов Калов

6. Дженита Блаца

7. Христина Димитрова Иванова

8. Пенка Людмилова Аврамова

9. Андрей Мариянов Еленков

10. Тодорка Георгиева Митева

11. Анелия Димчева Атанасова

12. Росица Илиева Великова18.06.2013

14.30 часа

стая 216

(вторник)Биология и здравно образование, ЗП- ІХ клас

1. Таня Енчева ЯнковаБиология и здравно образование, ЗП- ХІ клас

1. Петър Мирославов Ангелов

География и икономика, ЗП- Х клас

1. Биядир Садетинов Исмаилов

2. Селвин Садетинова Исмаилова

3. Антония Стефанова Стефанова


Свят и личност, ЗП- ХІІ клас

1. Дияна Христова Стоева


19.06.2013

14.30 часа

Стая 216
(сряда)

Български език и литература, ЗИП- VІІ клас

1. Стефан Илийчев Стоичков

2. Тасин Байсе КадирБългарски език и литература, ЗИП- ІХ клас

1. Георги Цветанов Вълчев

2. Владимира Николова ЧакъроваБългарски език и литература, ЗИП- Х клас

1. Ивелина Колева Иванова

2. Мария Страхилова Найденова

3. Георги Пасков Ников


Български език и литература, ЗИП- ХІ клас

1. Златка Пламенова Христова

2. Лиляна Георгиева Димитрова

3. Петър Мирославов Ангелов

4. Иреней Георгиев Райков

5. Мирела Димитрова Цветанова

6. Тодорка Георгиева Митева

7. Анелия Димчева Атанасова

8. Андрей Мариянов ЕленковБългарски език и литература, ЗИП- ХІІ клас

1. Бонка Иванова Банчева-Калчева

2. Димитър Иванов ПетровГеография и икономика, ЗП- ХІ клас

1. Светомир Каменов Калов

Английски език, ЗП- І чужд- Х клас

1. Антония Стефанова Стефанова20.06.2013

14.30 часа

Стая 216
(четвъртък)

Английски език, ЗП- VІІІ клас

1. Румен Руменов Николов


Английски език, ЗП- ХІІ клас

1. Дияна Христова Стоева


Руски език, ЗП- ІІ чужд- ІХ клас

1. Петър Живков Жеков

2. Силвия Маринова ЖековаНемски език, ЗП- ІІ чужд- ІХ клас

1. Таня Енчева Янкова


Немски език, ЗП- ІІ чужд- Х клас

1. Ивелина Колева Иванова

2. Мария Страхилова Найденова

3. Господин Георгиев Тодоров

4. Радка Ламбова Тодорова

5. Антония Стефанова Стефанова

6. Георги Пасков НиковФилософия, ЗП- ХІ клас

1. Златка Пламенова Христова

2. Лиляна Георгиева Димитрова

3. Иреней Георгиев Райков


20.06.2013

14.30 часа

Стая 217
(четвъртък)

История и цивилизация, ЗП- ХІ клас

1. Светомир Каменов Калов

2. Андрей Мариянов ЕленковИстория и цивилизация, ЗП- Х клас

1. Биядир Садетинов Исмаилов

2. Селвин Садетинова ИсмаиловаГеография и икономика, ЗП- VІІ клас

1. Тасин Байсе Кадир

География и икономика, ЗП- ІХ клас

1. Владимира Николова Чакърова

Биология и здравно образование, ЗП- VІІ клас

1. Стефан Илийчев Стоичков

Биология и здравно образование, ЗП- ІХ клас

1. Радостина Иванова Попова

2. Георги Цветанов Вълчев

3. Сали Мустафов Халилов
21.06.2013

14.30 часа

Стая 216
(петък)

Биология и здравно образование, ЗИП- ХІ клас

1. Златка Пламенова Христова

2. Лиляна Георгиева Димитрова

3. Петър Мирославов Ангелов

4. Десислава Стефанова Иванова

5. Тодорка Георгиева Митева

7. Анелия Димчева Атанасова

8. Росица Илиева Великова


Биология и здравно образование, ЗП- Х клас

1. Биядир Садетинов Исмаилов

2. Селвин Садетинова ИсмаиловаБиология и здравно образование, ЗИП- ІХ клас

1. Радостина Иванова Попова

2. Георги Цветанов Вълчев

3. Таня Енчева Янкова

4. Петър Живков Жеков

5. Силвия Маринова Жекова

6. Сали Мустафов Халилов21.06.2013

14.30 часа

Стая 217
(петък)

Математика, ЗП- ХІ клас

1. Светомир Каменов Калов

2. Иван Димитров КараджовМатематика, ЗП- VІІ клас

1. Тасин Байсе Кадир

2. Стефан Илийчев СтоичковМатематика, ЗП- VІІІ клас

1. Румен Руменов Никоов

Математика, ЗП- Х клас

1. Мария Страхилова Найденова

2. Ивелина Колева Иванова

3. Георги Пасков Ников

4. Антония Стефанова СтефановаГеография и икономика, ЗИП- ХІІ клас

1. Бонка Иванова Баннчева-Калчева

2. Димитър Иванов Петров

3. Дияна Христова Стоева


24.06.2013

14.30 часа

Стая 216
(понеделник)

История и цивилизация, ЗИП- ХІ клас

1. Златка Пламенова Христова

2. Лиляна Георгиева Димитрова

3. Петър Мирославов Ангелов

4. Светомир Каменов Калов

5. Тодорка Георгиева Митева


История и цивилизация, ЗИП- ХІІ клас


1. Дияна Христова Стоева

История и цивилизация, ЗИП- Х клас

1. Господин Георгиев Тодоров

2. Радка Ламбова Тодорова
Химия и опазване на околната среда, ЗП- VІІІ клас

1. Румен Руменов николов

Химия и опазване на околната среда, ЗИП- ХІІ клас

1. Бонка Иванова Банчева-Калчева

2. Димитър Иванов Петров
24.06.2013

14.30 часа

Стая 217
(понеделник)

Информационни технологии, ЗП- VІІ клас

1. Тасин Байсе Кадир

2. Стефан Илийчев СтоичковИнформационни технологии, ЗП- ІХ клас

1. Радостина Иванова Попова

2. Георги Цветанов Вълчев

3. Таня Енчева Янкова

4. Петър Живков Жеков

5. Силвия Маринова Жекова

6. Сали Мустафов Халилов

7. владимира Николова Чакърова


Информационни технологии, ЗП- Х клас

1. Биядир Садетинов Исмаилов

2. Селвин Садетинова Исмаилова

3. Мария Страхилова Найденова

4. Ивелина Колева Иванова

5. Георги Пасков Ников

6. Антония Стефанова Стефанова25.06.2013

14.30 часа

(вторник)Физическо възпитание и спорт, ЗИП- ХІ клас


1. Лиляна Георгиева Димитрова

2. Петър Мирославов Ангелов

3. Иреней Георгиев Райков

4. Десислава Стефанова Иванова

5. Мирела Димитрова Цветанова

6. Дженита Блаца

7. Христина Димитрова Иванова

8. Пенка Людмилова Аврамова

9.Тодорка Георгиева Митева

10. Анелия Димчева Атанасова

11.Росица Илиева Великова

12. Андрей Мариянов ЕленковФизическо възпитание и спорт, ЗИП- Х клас


1. Господин Георгиев Тодоров

2. Радка Ламбова Тодорова
Физическо възпитание и спорт, ЗИП- ХІІ клас


1. Бонка Иванова Банчева-Калчева

2. Димитър Иванов Петров26.06.2013

14.30 часа

Стая 216
(сряда)

Физика и астрономия, ЗП- VІІІ клас

1. Румен Руменов Николов

Физика и астрономия, ЗП- ІХ клас

1. Радостина Иванова Попова

2. Георги Цветанов Вълчев

3. Владимира Николова Чакърова


Физика и астрономия, ЗП- Х клас

1. Биядир Садетинов Исмаилов

2. Селвин Садетинова Исмаилова

3. Радка Ламбова Тодорова

4. Господин Георгиев Тодоров

5. Ивелина Колева Иванова

6. Мария Страхилова НайденоваФизика и астрономия, ЗИП- ХІ клас

1. Иван Димитров Караджов

2. Петър Мирославов Ангелов

3. Златка Пламенова Христова

4.Андрей Мариянов ЕленковМатематика, ЗИП- VІІ клас

1. Тасин Байсе Кадир

2. Стефан Илийчев СтоичковИнформатика, ЗП- ІХ клас

1. Сали Мустафов Халилов

2. Таня Енчева ЯнковаАнглийски език, ЗП- І чужд- Х клас

1. Георги Пасков Ников

Писмените изпити са с продължителност три астрономически часа, устните – 0,5часа (втората част на чужд език), а практическите – не повече от пет астрономически часа (учебна практика, производствена практика, втората част на информатика и информационни технологии.
с. 1

скачать файл