Гея`99 е създадена през 1999 г със седалище гр. Варна и предмет на


с. 1

АВТОРЕФЕРЕНЦИЯ
ГЕЯ`99 е създадена през 1999 г.със седалище гр.Варна и предмет на дейност търговия с лабораторни продукти - химически реактиви за лабораторен анализ, лабораторна стъклария, контролно-измервателни прибори и апаратура.
Вече 13 години фирма ГЕЯ`99 работи в областта на оборудване и сервиз на лаборатории в различни области на леката и тежката индустрия, държавния контрол, медицината, научно-изследователска и учебна дейност.
Започнахме нашата дейност с оборудване на лаборатории в областта на държавния контрол - в структурата на инспекциите по опазване и контрол на общественото здраве и държавния ветеринарно-санитарен контрол.
Натрупахме значителен опит в доставките на лабораторна апаратура и консумативи в областта на държавния контрол в периода на стартиране на процедурите по акредитация на контролните (арбитражни) лаборатории в страната, като орган за контрол по Европейските стандарти EN ISO/IEC 17020 и

EN ISO/IEC 17025.
Ние разширихме нашата дейност в следните сектори:
2001 г. Медицински и учебни лаборатории;

2002 г. Зърно производство и маслодобивна индустрия;

2003 г. Винопроизводсто и високоалкохолни напитки( ВАН);

2004 г. Месо- и млекопреработване, сладкарска и консервна индустрия;

2005 г. Фармацевтична и парфюмерийна индустрия;

2006 г. Минерални води и безалкохолни напитки;

2007 г. Химическа индустрия, енергетика и металургия;

2008 г. Научно- изследователски лаборатории.


Днес, благодарение на нашия дългогодишен опит и непрекъснат стремеж към усъвършенстване, ГЕЯ`99 има възможност да оборудва, както физикохимични, така и микробилогични лаборатории в гореизброените браншове.
Представяме повече от 20 известни европейски и азиатски компании в България, като приоритет през следващата годинa ще бъде утвърждаването на Българския пазар на продуктите, произвеждани от следните наши партньори:


 • Lach-ner s.r.o., Чехия е част от бившия химически комбинат Lachema, обединени през 2004 г. със световните компании: ACROS ORGANICS, Fisher Chemicals и Analytika.В резултат, Lach-ner може да предложи на клиентите си широк асортимент от химически продукти обособени в следните групи: органични и неорганични реактиви с висока чистота, специални реактиви (UV-spectroscopy, HPLC и pesticide analysis), стандартни разтвори с точна нормалност за титруване, рН буфери и разтвори за проводимост,сертифицирани референтни материали, стандарти за калибриране на спектрофотометри, хроматографи, разтвори за IСP и др,потребителска химия: окисляващи вещества, оцветители и антикорозионни препарати, медицински продукти: антибиотични дискове, индикатори и индикаторни ленти и др.

CHEMPUR е един от водещите доставчици на химически продукти в Полша. Главния завод и база е в град Piekary Śląskie от 1988 г. насам.
Философията на компанията е да доставя на своите клиенти качествени химикали на конкурентни цени, с ефективно обслужване и бързи доставки.

Компанията предлага следният асортимент от лабораторни продукти обособени в следните групи: органични химикали и неорганични; рН буфери; концентрирано обемни разтвори; разтворители; разтворители с висока степен на чистота; киселинни и основни разтвори; тръбни детектори; филтърна хартия; лабораторна стъклария
 • POCH S.A, Полша с търговската марка Labscan analytical sciences е доставчик на иновативни химически продукти, лабораторни реагенти и разтворители с висока чистота, индикатори за анализ на вода и храни, разтворители за HPLC и спектроскопия, буферни разтвори, аналитични и тегловни стандартни обемни решения, акредитирана лаборатория PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 • Фирма Titolchimica, Италия е специализирана в приготвяне на различни групи разтвори : стандартни разтвори за титруване в ампула и готови готови за употреба, буферни разтвори, сертифицирани референтни материали за калибриране на кондуктометри, спектрофотометри, турбидиметри и др.

 • ANALYTIKA® SPOL. и r.o.,Чехия произвежда и разпространява в цял свят стандарти за калибриране(марка ASTASOL®) за спектроскопия, хроматография техника, ултрачисти дестилирани минерални киселини (търговска марка ANALPURE®), рН буфери разтвори и стандарти за проводимост, химикали и реактиви с висока чистота, сертифицирани сравнителни материали, материали за контрол на качеството (марка METRANAL ®) и PT проби в съответствие с ISO 17025.

 • СHIRON AS, Норвегия, производител на висококачествени аналитични стандарти, химикали и реактиви с висока чистота за петролния, геохимичен и екологичен анализ, както и други фини химикали и референтни стандарти за лабораторен контрол във фармацевтичната и хранителна индустрия.СHIRON AS предлага разнообразни, гъвкави и иновативни решения на широк спектър от биомаркери и референтни стандарти, които да отговарят на нуждите на отделния потребител.Всеки от референтните стандарти педантично се синтезира и изолира, в съответствие с международните стандарти за качество на ISO 17025 и ISO 9001.

 • Paragon Scientific Limited – Aнглия

Paragon Scientific Limited e специализирана в производството на сертифицирани референтни материали за Density, Flash Point, Liquid Colour, Refractive Index, TAN/TBN and Viscosity standards. Предлаганите продукти са описани в следните групи: Calibration & Verification Standards; Custom Blending; Laboratory Reagents; Laboratory Instruments; ASTM Glassware; Testing & Calibration Services; Viscometers

 • FLUXANA GmbH – Германия, производител на cертифицирани референтни материали за екология, неорганични сертифицирани референтни материали за ICP, ICP-MS, IC, АА, водни стандарти, стандарти за анализ на минерали, метали, пластмаси, почви, въглища, петролни продукти, индустриални елементи и др.сертифицирани по ISO 17025, ISO GUIDE 34 и ISO 9001.

 • Behr-Labor Tehnik GmbH, Германия – апаратура за анализ по класически методи на: протеини по Келдал в зърнени храни, фуражи, шротове, месо и месни продукти, почви и води; екстракция на мазнини; анализ на цианиди, флуориди, тежки метали, фенолен индекс и други в храни, води и почви.

 • Behr- Labor Tehnik съвместно с LLG Lab Logistics Group издава сборен търговски каталог - Behr Labor Katalog, с лабораторни продукти използвани в различни области на технологичния и лабораторен качествен контрол, научно- изследователска дейност и медицината.Сборния търговски каталога включва апаратура, лабораторна стъклария, пластмасови, неръждаеми и керамични лабораторни изделия, филтри и филтърна хартия, хроматографски консумативи с изключително разнообразие от продукти, модели и спецификации производство на над 140 световно известни немски, японски и английски производители като: Schmeler, Bacou-Dalloz, Uvex,Söhngen, Bruell&Hilgenfeldt, Dräger,BBraun,Kleindfeld, Kautex, MAPA,Birkenstock, Wassmann,Schott Glas, BRAND, VITLAB, Кartell, Bochem, Nalgen, Kautex, Watzdorf, Haldenwanger, Bürkle, Boeker, Scröder, Bochlender, Schot, Hecht, WCD, Mettler-Toledo, WTW, Schot Instruments,Ohaus, Kern&Sohn, Hanhart, Eurotime, Simex, Stuart, Tintometer, Hamilton, Henke-Sass, Cope, Desaga, Lenz, IKA, Heidolph Instruments,Bohlender, Herkenrath,GFL,Gerhardt, Bühler,Grant,Retsch, Fritsch, Linker, Waters, Haldenwanger, Bandelin, Rettburg, Hermlec Labortechnik,Eppendorf, Sartorius Stedim, Schleiher&Schuell, Whatman, Machery-Nagel,

Hirschmann, Milipore, Hirschman,Memmert, Unigoves, Greiner Bio-One, Ritter

GmbH,Binder, MMM, Medcenter, Behr,Carbolite, Huber, JULABO, LLG,Libher, Tyco Therm,

Poulten & Graf, Eppendorf, Phenomenex, Socorex,Ismatec, KNF, VACUUBRAND, Behr,

ASF, Thomas, Bel-Art, Retterg, Konus, Exacta Optech, KONIK-TECH,Waldman, Mikro,

Rathenow, Zeiss, Vision,Engineering, Photonic, Schott, Faseroptic, Manzel,Bergmann,

Hammacher, Hech,Atago,Krüss,AQUALITIC, Jenway, Ratiolab, Hellma, Borer,

Dr.Weigert Gmbh, Kimberly- Clark,Vereingte Pimselfabr, Miele, Bandelin, Elma,Wolf,

Water Sam,Gerber, SG Wasseraufbereitung, Iwaki, Anicrin, Schütt, Herenz, Labnet, UVitec,Erlab,Tenak, Kötterman, Zachert, Zarges, Iwaki, Schett-biotec, Mikura, 2 mag,Biostep и др.

 • ASTORI Tehnica s.r.o., Италия – Фирмата произвежда специализирана и общо-лабораторна апаратура за анализ във винопроизводството, млекопреработването и други хранителни технологии, както и пълна окомплектовка за микробиологични консумативи, китове за експресен анализ на афла - и микотоксини, алкална фосфатаза и пероксидаза и др.

 • WITEGA Laboratorien Berlin - Adlershof Gmbh - Германия е специализирана в лабораторен синтез на органични компоненти, активни инградиенти, фини химикали и референтни вещества.Продуктите са предназначени за химическата и фармацевтичната промишленост, както и от други области технология. Основна част от дейността на фирмата е предлагането на: синтетични органични компоненти, междинни съединения, изотопно белязани съединения (D, 13С, 15N), както и аналитични стандарти за химически и фармацевтични изследвания и научно - изследователска дейност.

 • Teknokroma – Испания е ориентирана в сектора на хроматография като производство и продажба на колони за GC и консумативи, колони за HPLC и консумативи, спектроскопия (UV-VIS, AA.,IR). Предлагането на Teknokroma: GC капилярни колони, GC / MS колони, GC септи, GC накрайници, GC входящи втулки, газ пречистватели, виалки и аксесоари, каперси, Econo виалки, капачки и винтови капачки, капачки с и без септи, HPLC инжектор сириндж, GC аутосемплер сириндж, спринцовки и аксесоари, HPLC колонки с силициев диоксид, HPLC полимерни колоники,йонна хроматография, UV-Vis детектори за HPLC, HPLC преколони, HPLC картриджи системи, ултрафит системи, филтри за подвижна фаза, мембранни филтри, сириндж филтри, филтри за твърдофазова екстракция, SPE колонки и картриджи, SPE аксесоари, флаш хроматография, и др.

 • Tintometer GmbH, Германия –апаратура и експресни тестове и апаратура за анализ на води – питейни, отпадни, технологични, природни и басейнови. Апаратура за измерване на pH, проводимост, cъдържание на кислород, мътност; БПК и ХПК, оксимери, кондекнометри, спектрофотометри и др.

 • LABOR UND MESSGERÄTE GmbH ( LMS ), Германия предлага широк асортимент от високо качествена лабораторна стъклария Продукцията е висококачествена, от боросиликатно стъкло, синя градуировка, клас А и АS, с възможност за доставка с индивидуален или групов сертификат за качество и отговаря на DIN, ISO и ASTM стандарти за качество.

 • Hirschmann Laborgerate GmbH & Co. KG.с 50 годишна традиция в производството на лабораторна стъклария в следните категории:обемни измервателни инструменти – стъклени, пластмасови, аксесоари; еднократни капиляри и микропипети, аксесоари; плаки и аксосоари; микроскопски покривни и предметни стъкла; титрувални единици и диспенсери със система за рециркулация на реагент директно от бутилката с реактив, с фиксиран и променлив обем, аксесоари; пипети - автоматични и електронни с фиксиран и променлив обем, едноканални и многоканални, автоклавируеми с индивидуален сериен номер и сертифицирани за съответствие и сертификат за калибрация, аксесоари; пипетиращи пълнители, аксесоари и резервни части; почистващи лабораторни препарати.Предлаганите продукти отговарят на DIN, ISO и ASTM стандарти за качество.

 • Frisenette ApS, Дания основана през 1931 г. и е водещ производител и дистрибутор на Toyo Roshi Kaisha Ltd.с марка ADVANTEC на филтри, оборудване за филтриране и консумативи за лабораторни цели.Предлагането на Frisenette ApS включва: Сириндж филтри, Мембранни филтри, Стъклофибърни филтри, Кварцово-фибърни филтри, Филтърна хартия за количествен и качествен анализ, Екстракционни гилзи, Тест хартии за посявки, Тегловна хартия & АА дискове, рН тест ленти;

 • Kartеll spa - Италия производител на лабораторни пласмасови изделия (помощна и мерителна пластмаса със сертификат за качество– банки, пръскалки, шишета, ексикатори, кювети, фунии,чаши, блюда, хавани колби, пипети, цилиндри, дозатори, диспенсери и др.).Асортимента е изключително разнообразен и в зависимост пластмасата ( PP, PE, PS, PFTE, PMP и др.)

 • VITLAB ® Германия е водещ производител на инструменти за работа с течности, на  пластмасови продукти за еднократна и многократна употреба, които се разработват и произвеждат в собствена производствена база.Предлаганите продуктите по групи , които можем да  предложим са: Прибори за титруване – бюрети дигитални, бюрети от боросиликатно стъкло с пластмасово покритие; междинни кранове от PMP  и  PTFE материал; държачи за бюрети и аксесоари.Прибори за дозиране: Диспенсери – вариабилни и с фиксиран обем; Диспенсер за дозиране на малки количества течности директно от бутилката; Aксесоари – бутилки с различен обем, адаптери от PP  и PTFE материал, свързващи тръби.Пипетори, пипетконтролери и пипети за еднокаратна употреба, Пастьор пипети PE-LD; Пипети –градуирани с интегрирано духало –подходящи за агресивни течности; връхчета за пипети, стелажи за пипети; лабораторни тавички ; аксесоари за измиване , пренос и съхранение на пипети; специални продукти с UV защита за субстанции чувствителни към светлина. Измервателни прибори: Колби от PFA,PMP, PP материал, автоклавируеми,клас А (индивидуален сертификат) и Б ; измервателни цилиндри от PFA,PMP, PP материал , автоклавируеми, индивидуално опаковани; Измервателни кани и чаши; Ерленмайлерови колби с тапи от PMPи  PP материал;Прибори за съхранение и защита Пръскалки със специално предназначение и употреба от PE-LD материал(за агресивни течности); пръскалки от PP, PFA,материал ; дозиращи бутилки; бутилки и контейнери  от PP, PE-LED,PE-HD, PFA,PTFE (широко и тясно гърло) за съхранение на химикали, издържащи на висока температура и с отлична химична устойчивост; флакони за пробоподготовка; центофужни епруветки; контейнери за съхранение; кювети от PP и PMP материал; ексикатори  от PP/РС и РС материал ; тавички за инструменти и аксесоари; лабораторни кофи и съдове; Продукти за измерване, разбъркване,смесване, измервателни лопатки, шпатули, лъжички, пинцети, часовникови стъкла,тегловни шишета; различни модели фунии( аналитични, Бюхнер фунии) ; магнитни бъркалки от PTFE материал; конектори и др.

Biosigma е създадена преззмарт 1988 г. като чисто търговска фирма. От 2000 г. насам BIOSIGMA SRL става производител на консумативи за Лаборатории.
От септември 2001 г. тя се премества в промишлената зона на Cantarana di Cona (VE),Италия където има над 7000 кв.м. закрита площ. Производствения сектор разполага с модерни машини и новаторски автоматизации.
Голямата площ и непрекъснатото обновяване на производствените технологии дава възможност за бърз и категоричен отговор на всяко искане, изразено от страна на клиентите. BIOSIGMA SRL винаги е в състояние да предложи услуга , която да доведе до удовлетвореност на клиента.

Biosigma е сертифицирана съгласно EN ISO 9001/2000.

Имайки предвид естеството на произвежданите продукти, компанията реализира собствена система за управление на качеството на базата на UNI EN ISO 13485:2004,за продукти които са специфични( медицински изделия).

Biosigma предлага продукти и консумативи за следните сектори: биотехнология;

Liquid работа; клинична химия; пробовземане; гинекология; хематология

хистология и микроскопия; образна диагностика; уреди за анализ на урина;

консумативи за вземане на кръв


 • Bürkle GmbH е основана през 1950 г. в Щутгарт като търговска агенция за  разпространение на фармацевтични продукти и пластмасово лабораторно оборудване в следните групи:Пробовземачи за насипни проби , за вискозни проби, за течности,
  за фармацевтични проби, за еднократна употреба / стерилни, за сладолед,месо и месни произведения, вземане на проби на почвата,за дълбочинно вземане на проби,взривоопасни проби.Контейнери,бутилки, пръскалки, капкомери, кутии, контейнери с широко гърло, контейнери за съхранение,кошници за проби.Резервоари за съхранение, кошчета, големи контейнери, контейнери за сигурност, опакоъчни контейнериУреди за пълнене -Помпи за варели, помпи за бидони, контейнерни помпи, помпи за туби,помпи за  киселини и основи, съединители,  адаптери за резба.Електрически мембранни,вакуум помпи, Оточни кранове, Кранове за кег, сферични кранове, дозиращи помпи.Лабораторни и индустриални консумативи,тави, подноси, чаши, кофи, сушилни, титриране, опаковки, фунии, мерителни чаши, пипети.Средства за отпипетиране, тръби, измервателни уреди за потоци, маркучи, скоби за маркучи, вентили, маркуч съединители.
  Фитинги,средства за  безопасността на труда, лабораторни консумативи

 • FILTRA VIBRACION SL- Испания е специализирана в производството на сита, лабораторни и индустриални ситачни машини, смесители и всички видове филтри.Filtra Vibracion, SL притежава акредитирана лаборатория по ENAC в съответствие със следните стандарти UNE 7050- 3, ISO 3310- 1, ASTM E11, ISO 9044 за сита с мрежовидно дъно и UNE 7050- 4, ISO 3310- 2, ASTM E323 за сита с перфорирано дъно.

 • ЕNDECOTTS LIMITED – Англия.Компанията е водещ производител в света на качествени сита, сито шейкъри и свързаното с тях лабораторно оборудване.

Днес Endecotts Limited произвежда сита с метална мрежа в съответствие с стандарти: BS410-1:2000, ISO 3310-1: 2000, ASTM E11: 2009,; Както и сита с перфорирана пластина, съгласно стандартите: BS410-2:2000, ISO 3310-2:1999, ASTM E323: 2004.

 • Brannan & Sons Ltd, Англия – термометри, ареометри, влагомери и други измервателни уреди за мониторинг на храни, помещения, складове, отговарящи на всички изисквания на HACCP и Европейските стандарти.

 • Ludwig Schneider GmbH & Co. KG, Германия, производител на високо прецизни измервателни инструменти за измерване на температура и плътност в съответствие с AFNOR, ANSI, ASTM, BS, DIN, IP, ISO, PTB, S.T.P.T.C стандарти.Всички измервателни инструменти могат да се предложат с DKD-сертификат за калибриране или производствен сертификат.

Next Instruments Pty Ltd е компания с уникален бизнес модел. Next Instruments събира набор от иновативни аналитични и процес инструменти, подходящи за използване в храните, селското стопанство и хранителните пазари.


Next Instruments разработва и предлага инструменти, разработени в Австралия и пускането им на пазара през световната си мрежа от дилъри и дистрибутори. Тези инструменти са разработени от CSIRO, различни университети и местни фирми. Тези продукти предлагат иновативни решения за анализ на храни, зърнени храни, млечни продукти, месни продукти и напитки.
Next Instruments вече има набор от 20 + продукти с отлични софтуерни пакети, аксесоари за вземане на проби и инструменти за обработка на данни, които са постигнали значително ниво на продажбите, както в страната, така и в международен план. През 2010/11 година, износът е бил на около 60% от общите приходи.
Next Instruments предлага голям асортимент от апарати, като основните сред тях са :
Crop Scan - апарати за измерване на протеин, влага и масленост в пшеница, ечемик и рапица;цели зърна от пшеница и ечемик; протеини, масло и влага в зърнени култури и маслодайни семена; измерване на протеини, масло и влага в зърнени култури, маслодайни семена, брашно, прахове и stockfeeds; измерване на протеини и влага в зърната на житните растения; SeedCount - цифрови системи за визуализация, специално предназначени за анализ на зърна от ориз. Те използват софтуер и скенер технология за бързо и точно да анализиране проба на зърно и определя неговите физически характеристики ; Multi Scan – системи за определяне съдържанието на алкохол в вино, бира, спиртни напитки и бензин; измерване на влага в цели зърна от пшеница, ечемик и рапица, пшеница и брашно; измерване на мазнини и влага в хомогенни продукти като кисело мляко, сметана, сирене, мляко на прах, масло, майонеза и др; измерване на спектрите на предаване чрез течности, пасти, кремове, мазила и всякакви лосиони; протеини, мазнини, вода, захар, алкохол и други съединения на храни;

Компанията предлага и други системи в зависимост от потребностите на конкретните потребители

Всички фирми производители, които ГЕЯ’99 представя в България са сертифицирани по системата за управление на качеството ISO 9001:2000.
Всички химически реактиви се предлагат в оригинални разфасовки, придружени от анализни свидетелства и листи за безопасност.
Апаратурата, която предлагаме се доставя заедно с всички необходими документи, които се изискват от Българска Служба по Акредитация (БСА) и работи с валидирани методи.
Термометрите, ареометрите и др.уреди, лабораторната стъклария можем да доставим със свидетелства за калибриране.
Наши клиенти са: Агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по околна среда, В и К лаборатории, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 АД, КЦМ АД, Елаците мед АД, Аурубис Булгария АД, Солвей соди АД, Агрополихим АД, Девня Цимент АД, Златна Панега Цимент АД, Евротест – Контрол АД, SGS България ООД, Лабораторно Консултативен Център за Обучение и превенция по безопасност на храните при Ди енд Ви Консулт ООД, Софарма АД, Актавис България АД, Чайкафарма АД, Маркели ЕООД, Данон Сердика АД ,Ел Би Булгарикум ЕАД, Лактина ООД, Чех 99 ООД, Чипита България АД, Бони холдинг АД, Димитър Маджаров ЕООД, Меком Силистра АД, Фрукто АД, Рубикон ООД, Амилум България АД, Слънчеви лъчи АД, Папас олио АД, Бисер олива АД, Градус ООД, Гайтек олива ООД, Олимекс ООД, Плиска ойл ООД, Домейн Бойар АД, Вини Сливен АД, Домейн Менада ЕООД, Винекс Славянци АД, Едуардо Миролио ЕООД, Загрей АД, Винарска изба Искра АД, Институт по животновъдни науки Костинброд, Институт по растителни генетични ресурси Садово, Институт по царевицата Кнежа, Добруджански земеделски институт, Институт по почвознание „ Н.Пушкаров”, УХТ Пловдив, ПУ Пловдив, Аграрен университет Пловдив, ИУ Варна, МУ Варна, ТУ Варна и други.
Надяваме се фирма ГЕЯ’99 да стане Ваш желан партньор в областта на лабораторните доставки.
03.01.2013 г. С уважение:

Гр.Варна Йовка ЙордановаУправител
с. 1

скачать файл