Г-н Казаков, какви са вашите забележки към приетите от правителството


с. 1
Росен КАЗАКОВ: Има натиск от Европа да се променят регулациите на пазара на лекарства

Изп. директор на сдружението на фармацевтичните производители

Автор: Лили Войнова

09 декемвриПреди десетина дни правителството прие две наредби, предложени от здравното министерство - за цените на лекарствата и за позитивния списък, в който се включват медикаментите, плащани с публични средства. Документите ядосаха едновременно фармацевтичния бранш и аптекарите и те се заканиха да си търсят правата в съда. За проблемите, които създават наредбите, разговаряме с Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители.

Г-н Казаков, какви са вашите забележки към приетите от правителството наредби за лекарствата?

- За наредбата за определяне на цените на лекарствата имахме срещи и дискусии в здравната комисия и министерството, в съвета за тристранно сътрудничество, след което документът беше върнат за доработване и голяма част от нашите забележки бяха взети предвид. Сега обаче сме обезпокоени много повече от вида, в който беше приета наредбата за позитивния списък. С нея се въвежда нещо ново за България, без то да е съгласувано или съобразено с мнението на българската фармацевтична индустрия и с генеричната фармацевтична индустрия в Европа. В този случай нямаше никаква прозрачност.Какво конкретно имате предвид?

- Имаме възражения срещу решението да се обвързват цените на генеричните лекарства с тези на оригиналните продукти. Това е един много сериозен проблем в Европейския съюз. Той беше обсъден от Фармацевтичния форум - най-сериозната група към Европейската комисия, която разработва правилата за сближаване на лекарствените политики в ЕС и определя бъдещите тенденции. Фармацевтичният форум се председателства от Гюнтер Ферхойген, зам.-председател на Европейската комисия, и от Маркос Киприану, комисар по здравеопазването. В доклада на форума беше изразено опасение относно практиката на обвързване на цените, защото тя въвежда предпоставки за антиконкурентни действия от страна на индустрията за оригинални лекарства. Става въпрос за следното - когато един генеричен продукт се регистрира от която и да било агенция по лекарствата, той се сравнява с оригиналния референтен продукт, защото те са с едно и също активно вещество. Наредбата на министерството разпорежда цените на генеричните лекарства да са с 50% по-ниски от оригиналните. По този начин обаче всяко намаляване на цената на оригиналния продукт на практика ще доведе и до намаляване на цената на генеричния. При едно недобросъвестно отношение от страна на производителите на оригинални лекарства ще се пресират надолу и цените на генеричните продукти. По този начин ще се узакони тази неконкурентна и нелоялна практика, която е осъдена в ЕС. Това е стратегията на "враждебното ценообразуване", при която един производител намалява цените до такава степен, че изтласква конкуренцията от пазара. Проблемите с "враждебно ценообразуване" могат да доведат в даден момент до изчезването от пазара на някои от генеричните лекарства. Производителите няма да имат икономическо основание да предлагат един генеричен медикамент на българския пазар, ако неговата цена падне под себестойността му вследствие на обвързването на цените. От друга страна, ние водихме разговори с Асоциацията на иновативната промишленост и ми се струва, че и международните компании за оригинални лекарства вече разбират, че това обвързване на цените не е в тяхна полза, защото сваля надолу референтната стойност, която се плаща от здравната каса. Тоест пациентите ще трябва да доплащат повече, а ако не могат да си го позволят, ще се откажат от оригиналното лекарство и ще търсят генерик. Така че тези разпоредби не са в интерес нито на производителите, нито на пациентите.Изпратихте писма с позицията си до премиера и до председателя на здравната комисия. Имате ли отговор от тях?

- Първото писмо, което изпратихме, беше в деня, в който изненадващо за нас беше приета наредбата. Писахме до Министерския съвет, здравното министерство и комисията по здравеопазване, но въпреки това никой не се съобрази с аргументите ни. Затова преди два дни изпратихме второ писмо не само от наше име, но и от Асоциацията на генеричните производители в България. Досега нямаме отговор от нито една институция. Разбрахме единствено, че комисията по здравеопазване се е ангажирала да отправи парламентарно питане до премиера в тази връзка.Смятате ли заедно с производителите на оригинални лекарства да сезирате Върховния административен съд?

- Заради негативните пазарни ефекти и за двете индустрии, както и за пациентите ние решихме да предизвикаме дискусия възможно най-скоро, на която да разясним на представителите на всички институции защо тази практика е опасна. Струва ми се, че наредбата беше приета, без някой да подозира какви ще бъдат ефектите от обвързването на цените. Впоследствие обмисляме да сезираме Комисията за защита на конкуренцията. Накрая, въпреки че не ми се иска да стигаме дотам, но ако не срещнем разбиране от страна на правителството, ще бъдем принудени да подадем жалба срещу наредбата във Върховния административен съд. Освен това този документ противоречи не само на основополагащи правила за свободната конкуренция в ЕС, но и на самия закон за лекарствата. В него ясно се казва, че държавата регулира цените. Обвързването им чрез наредбата обаче води до тяхното фиксиране, защото се получава една фиксирана стойност между цените на оригинала и генерика. Така че държавата превишава функциите си, стъпва една крачка по-нататък и започва да фиксира цени, което е нарушение на закона. И освен това убива всякаква конкуренция. Държавата трябва да регулира реимбурсирания пазар, т.е. субсидирания от самата нея пазар, докато всички други лекарствени продукти би трябвало да се оставят на конкуренцията. Това е една от препоръките на Фармацевтичния форум и на Г-10. Но това засега не се възприема, защото се казва, че противоречи на социалната политика на правителството. Истината е, че конкуренцията може да доведе до много по-добри социални резултати.Очаквате ли правителството да се вслуша този път в аргументите ви?

- Европейската генерична асоциация е подготвила писмо до премиера, защото тази организация, както и Европейската асоциация на оригиналните производители участват във Фармацевтичния форум. Там участват и всички министри на здравеопазването, така че и министър Гайдарски би трябвало да е наясно с всички препоръки, които са отправени към тях, но не знам защо не им се обръща внимание. Така че явно ще има развитие на този въпрос и се надявам да се реши.Според вас ясни ли са правилата, по които ще се включват лекарствата в позитивния списък, или остава и момент на субективизъм?

- Струва ми се, че в наредбата не са разписани точни правила. Не са ясни например критериите за ефикасност и ефективност на лекарствата. Те трябва да бъдат точно формулирани, защото в противен случай могат да бъдат допуснати препарати, които не носят терапевтична полза. Липсата на ясни правила и на прозрачност може да доведат до субективни решения, които пък създават възможност за корупционни практики.Каква е позицията на сдружението за намаляване на ДДС върху лекарствата?

- Ние се противопоставихме още през 2002 г. при въвеждането на ДДС върху лекарствата. Тогава никой не обърна внимание на нашите аргументи, решението беше представено като необходима фискална мярка и ми се струва, че и сега се мисли по този начин в Министерството на финансите. Смята се, че колкото и да е скъпо лекарството, потребителят ще си го купи, защото трябва да се лекува.Може би финансистите се страхуват от ефекта на доминото и очакват други браншове да поискат същото?

- Не би трябвало да е така. Вие сигурно сте виждали справки за страните от ЕС, които показват, че навсякъде ДДС е или нула, или между 5 и 10% и при всички случаи е по-нисък от общата данъчна ставка за съответната страна.Това ли е начинът да поевтинеят лекарствата?

- Смятам, че по-ниският ДДС ще помогне за намаляване на цените, но не е основният механизъм, който ще ги понижи трайно. Ние сме убедени, че единственият реален регулатор на цените е конкуренцията и само тя води до намаляване на цените. Колкото повече държавата се намесва и регулира и фиксира цените, толкова те вървят към горния диапазон. Може да се даде пример с най-добре развитите фармацевтични пазари - Великобритания и Дания, където има такава конкуренция, че веднага след като изтече патентът на даден оригинален продукт, на пазара навлизат няколко генерични и до края на годината цената на лекарствата се смъква от 20 до 80%. И това е ефект от свободната конкуренция, а не вследствие на регулация от страна на държавата.Достатъчни ли са публичните средства, които се отделят за лекарства, и какво е съотношението в ЕС между здравните бюджети и парите за медикаменти?

- В България се отделят едва 4.3% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, докато в ЕС те са средно около 8%. Ясно е, че колкото по-голям е процентът за сектора, толкова повече пари се отделят за лекарства. В отделните страни политиката е различна, като точно затова се създават такива инициативи като Фармацевтичния форум, които да ги сближават. Цените на лекарствата у нас не са високи, защото, откакто се въведе референтният механизъм за образуването им, те не могат да надхвърлят най-ниските в осемте държави, с които ги сравняваме.Какъв е пазарът на лекарства в България като стойност и каква част от него се пада на генеричната индустрия?

- Доколкото си спомням, по данни на IMS пазарът се оценява на около 1.2 млрд. лв. Българските генерични лекарства обхващат приблизително 20% от пазара.Каква е вашата прогноза - ще паднат ли цените на лекарствата, или ще се увеличат, след като всички други цени скачат?


- Цената на всеки продукт, в това число и на лекарствата, се влияе от много фактори, като един от тях е инфлацията. През тази година тя доста се повиши. Друг фактор са цените на суровините, но като цяло не очаквам да има сериозно повишение на цените.
с. 1

скачать файл