Формиращо двуезично обучение Описание на програмата


с. 1

Program Description: Developmental Bilingual – BulgarianФормиращо двуезично обучение
Описание на програмата

Програмата за Формиращо двуезично обучение помага на учениците чийто роден език не е английски да усвоят добре устно и писмено както английски, така и родния си език. Програмата също помага на учениците да постигнат успех в изучаването на общообразователните предмети. Порграмата има за цел фирмирането на пълно двуезичие. Курсовете от програмата се зачитат за хорариума необходим за завършване.


Цели на обучението: Да се постигнат критериите за преминаване в по-горен клас и да се постигне устно и писмено двуезичие.
Компоненти на програмата

Вашият син или дъщеря ще получи помощ по отбелязаните предмети:

_____Четене и писане на английски език _____Американска история на

английски език

_____Четене и писане на родния език _____Американска история на

родния език

_____Специализирано обучение по английски _____Просвета на потребителя на

(Английски като втори език) английски език

_____Просвета на потребителя на родния език

_____Математика на английски език _____Хигиена на английски език

_____Математика на родния език _____Хигиена на родния език

_____Природни науки на английски език _____Управление на МПС на английски

_____Природни науки на родния език _____Управление на МПС на родния език

_____Социални науки на английски език

_____Социални науки на родния език

_____История и култура на родната ви страна и на Съединените щати


Процедури за напускане на програмата

Училището предлага програмата за Формиращо двуезично обучение на учениците от __________ клас. Тъй като програмата формира у учениците двуезичие както на английски, така и на родния им език, те остават в нея дори и след доброто усвояване на английски език. Родителите могат да прекратят обучението на детето си по програмата по всяко време, като изпратят писмено съобщение за това в училището или до районния инспекторат (school district). Предвижданият процент на завършване от ученици включени в тази програма е _________.


Други услуги

Специални образователни услуги. За инвалиди, на които са необходими специализирани услуги, езиковото обучение има за цел постигане на целите заложени в Индивидуалната образователна програма (Individualized Education Program - IEP) на ученика.


Други програми предлагани в училището


  • Редовно обучение за ученици, които владеят английски език. Обучението се провежда изцяло на английски език. Не се използва родния език. Не се предлага английски като втори език. Целта на обучението е да се постигнат академичните критерии за преминаване в по-горен клас и завършване на образованието.

  • Прилагаме информация за всички други предлагани програми.

с. 1

скачать файл