Физически факултет график поправителна и ликвидационна сесия 2011/2012


с. 1 с. 2

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

График поправителна и ликвидационна сесия 2011/2012 уч. година


Специалност : ИНФОРМАЦИОННА ФИЗИКА И КОМУНИКАЦИИ

Дисциплина

Преподавател


Поправителна

Ликвидация


ПЪРВИ КУРС

ЛААГ

Гл. ас. Грибачева


2.09 – 9.00 ч.

422 ауд., НС
Анализ 1


Доц. Макрелов

12.09 – 13 часа

8 с.з.

20.09 – 13.00 ч.

12 ауд.

Механика

Доц. Господинов


15.09 – 9.00 ч.

12 ауд.

25.09 – 13.00 ч.

26 с.з.

Основи на програмирането

Доц. Стоянова

13.09 – 10.00 ч.

307 к.з.

21.09 – 10.00 ч.

307 к.з.

Анализ 2


Доц. Макрелов

12.09 – 13 часа

8 с.з.

20.09 – 13.00 ч.

12 ауд.

Компютърни системи


Доц. ПетровМолекулна физика


Доц. Марудова


11.09 – 13.00 ч.

16 с.з.

26.09 – 13.00 ч.

16 с.з.

Информационни технологии

Проф. Милева

13.09 – 10.00 ч.

315 к.з.

21.09 – 10.00 ч.

315 к.з.


ВТОРИ КУРС

М М Ф


Доц. Стойчев

14.09 – 14.00 ч.

26 с.з.

26.09 – 9.00 ч.

26 с.з.

ТВМС


Доц. Макрелов


12.09 – 13 часа

8 с.з.

20.09 – 13.00 ч.

12 ауд.

Електричество и магнетизъм


Доц. Йовчева

9.09 – 9.00 ч.

12 ауд.

27.09 – 13.00 ч.

16 с.з.

Физическо материалознание

Гл. ас. Михайлова

12.09 – 9.00 ч.

2 физ. лаб.
Сигнали и системи


Гл. ас. ПетровТеория на веригите


Доц. Манова

14.09 – 13.00 часа

25 с.з.

24.09 – 9.00 часа

12 ауд.

Оптика


Доц. Йовчева

10.09 – 14.00 ч.

15 с.з.

28.09 – 9.00 ч.

15 с.з.

Електродинамика


Доц. Казакова

11.09 – 13.00 часа

15 с.з.

25.09 – 13.00 ч.

5 ауд.

Електротехника


Доц. Манова

15.09 – 13.00 ч.

25 с.з.

25.09 – 13.00 ч.

17 с.з.

Основи на комуникациите


Гл. ас. Кафадарова

13.09 – 10.00 ч.

306 к.з.

21.09 – 10.00 ч.

306 к.з.


ТРЕТИ КУРС

Атомна физика

Доц. Маринова
Компютърни мрежи и разпределени системи

Гл. ас. Токмаков

4.09 – 10.00 ч.

315 к.з.

19.09 – 10.00 ч.

315 к.з.

Квантова механика


Доц. Казакова

11.09 – 13.00 часа

15 с.з.

25.09 – 13.00 ч.

5 ауд.

Електроника - 1 част

Доц. Манова


14.09 – 13.00 часа

25 с.з.

24.09 – 9.00 часа

12 ауд.

Безжични комуникационни системи

Гл. ас. Кафадарова

13.09 – 10.00 ч.

306 к.з.

21.09 – 10.00 ч.

306 к.з.

Ядрена физика


Доц. ЧолаковКвантова електроника


Гл.ас. В. СербезовЕлектроника - 2 част

Доц. Манова


15.09 – 13.00 ч.

25 с.з.

25.09 – 13.00 ч.

17 с.з.

Сигнали и системи


Доц. Свещаров

10.09 – 13.00 ч.

30 с.з.

ул. „Костаки Пеев”

19.09 – 13.00 ч.

10 с.з.


ЧЕТВЪРТИ КУРС

Числени методи


Доц. Макрелов


12.09 – 13 часа

8 с.з.

20.09 – 13.00 ч.

12 ауд.

Оптични комуникации и влеакнекто - оптични системи

Проф. ЕфтимовКомпютърно моделиране и инженерно проектиране

Гл. ас. Токмаков

4.09 – 10.00 ч.

315 к.з.

19.09 – 10.00 ч.

315 к.з.

Микропроцесорни системи


Гл. ас. Токмаков

4.09 – 10.00 ч.

315 к.з.

19.09 – 10.00 ч.

315 к.з.

ИД – Бази данни


Доц. Стоянова

13.09 – 10.00 ч.

307 к.з.

21.09 – 10.00 ч.

307 к.з.

ИД – Сензори


Проф. ВелчевИД – Проектиране на оптични системи


Доц. ДянковИД – Наноелектроника


Проф. Велчев


с. 1 с. 2

скачать файл