Фирма Управител


с. 1

Списък на фирмите – членки на БАИС в направление „Хидроизолационни системи и материали”Фирма

Управител

Адрес

Тел./факс

e-mail

Web сайт

дейност

„АВАЛОН ИНДЪСТРИ" АД

Георги Бончев

Русе 7018,

кв. „Чародейка”,

ул. Шипка 108


082/ 811 815

office@avalon.bg

www.avalon.bg

Производство и търговия

„АЛХИМИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Антония Павлова

София,
кв. "Драгалевци", ул. “Витошка зорница” №2

02/ 967 32 19
02/ 967 50 14

alchimica@intech.bg; alchimica@abv.bg

www.alchimica.bg

Внос, износ, търговия, монтаж чрез фирми партньори

„АРМОРМАТ” ООД

Иван Димитров

София 1528,
ул. „Искърско шосе” №11;

Благоевград 2700,


ул. „Петко Д. Петков” №13

02/ 97 89 697
02/ 97 94 955 073/ 88 10 86 073/ 83 10 86

info@armormat.com

www.armormat.com

Внос

„БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Николай Бъчваров

Елин Пелин
ул."България" № 38;

02/ 9266 911
02/ 9266 918

office@baumit.bg

www.baumit.bg

Внос и търговия

„ВАС ХИДРОИЗОЛАЦИИ” ООД

Благой Стоянов; Христо Стоянов

София 1373,
кв. „Овча Купел”, ул. „Месечинка” № 5-7

02/ 421 11 44
02/ 421 11 43

office@vasroofing.com

www.vasroofing.com

Внос, търговия, монтаж

„ГИМЕКСПОРТ” АД

Георги Гергов

София 1186,
кв. "Герман" 2А, ул. "Патриарх Герман"

02/ 974 57 00

02/ 974 56 73office@gimexport.net

www.gimexport.net

Внос, търговия и монтаж

„ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ” ООД

Диян Господинов

Добрич,
ул.”Ангел Стоянов” №2

058/ 60 42 38 058/ 66 77 78 058/ 66 78 78

office@gs-bg.com

www.gs-bg.com

Търговия

„ЕКОС 96” ООД

Красимир Боневгр. София 1510

кв. “Хаджи Димитър”

ул. „Резбарска” № 24

02/ 974 34 56

02/ 974 56 72

02/ 974 48 86

office@ekos96.com

 www.ekos96.com

Търговия и монтаж

„ЕСХА БЪЛГАРИЯ”ООД

Христос Евангелиу

София,
бул. "Цветан Лазаров" 50

02/ 979 42 85/86

02/ 979 11 80info@esha.bg

www.esha.bg

Внос.

Монтаж чрез фирми-партньори„ИЗИ БИЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Пламен Раднев

София,

ж.к. „Света Троица”

бл. 347 А, вх.А


02/9532750

02/9530468office@easybuildbg.com

www.easybuildbg.com

Търговия и монтаж

„ИЗОМАКС” ЕООД

Петър Байчев

София 1000, бул. „Витоша” 67

02/ 981 22 65

02/ 981 29 65info@isomax.bg

www.isomax.bg

Производство, търговия и изпълнение на течни хидрозолации

„ИЗОМАТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Митко Николков

София,
жк. "Зона Б” 18, бл.3, партер

02/ 920 05 45

02/ 920 05 69

02/ 920 00 03


isomat-e@techno-link.com

http://www.isomat-eng.com

Внос, търговия и монтаж

„ИЗОТРЕЙД” ЕООД

Калин Калчев

София
бул.”Черни връх” 161А

02/ 968 10 10

02/ 968 10 01office@isotrade-bg.com; k.kalchev@isotrade-bg.com

www.isotrade-bg.com

Внос и монтаж.

„КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ” ООД

Алекси Алексиев

София,
бул. „Ал. Стамболийски” 249, вх. А, ет.1, ап.1

0888 62 67 25 02/ 929 21 34

koster_bg@abv.bg

www.koster-bg.com

Внос и търговия

„МАПЕИ

БЪЛГАРИЯ” ЕООДПламен Петров

София,

Бизнес Парк София, сграда 8А, ет.602/4899750

02/4898723info@mapei.bg

www.mapei.bg

Внос и търговия

„МАРИСАН и КОЛЕВ” АД

Станислав Колев

Русе,
ИПЗ, ул. "Калнъ дере" 15

082/ 51 97 21

082/ 84 53 44info@marisanbg.com

www.marisanbg.com

Производство и търговия

„МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ” АД

инж. Лука Профили

гр. Плевен 5800, 
ул. „Гривишко шосе” № 1

064/ 88 29 00

064/ 88 29 05

info@metecno.bg

www.metecno.bg

Производство, търговия и монтаж

„МКМ-БГ ГРУП” ООД

Стефан Джастанов

Ямбол 8600,
ул.”Браила” 10

046/ 66 27 76

mkm_office@mkm-gr.com

www.mkmgrup.eu

Внос, търговия и монтаж

„МЦ-БАУХЕМИ” ЕООД

Костадин Костадинов

гр.София 1528, Бул. Искърско шосе 7, Търговски център Европа, сграда 7Б

02/8751 169

info@mc-bauchemie.bg

www.mc-bauchemie.bg

Производство, възстановяване, хидроизолиране

„ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ООД

Йордан Николов

Пловдив,

ул. „Антим I” № 45032/ 633 490 032/ 634 910
032/ 633 669

office@onduline-bg.com

www.onduline-bg.com

Внос и търговия

„ОРКИКЕМ” ООД

Георги Гинев

София 1360,

ул. "Обелско шосе" 1202/ 91 549 13
02/ 826 76 65

orkikem@orkikem-bg.com

www.orkikem-bg.com

Внос и търговия

„ТЕРАЗИД” ЕООД

Росен Станков

София
Гара Искър, ул. 5004 №5


02/979 99 71

02/979 99 70

office@terazid.com

www.terazid.com

Производство и търговия

„ФИБРАН БЪЛГАРИЯ” АД

Николай Калоянов

София 1404,

ул. "Околовръстен път" 3302/ 850 40 90

02/ 850 40 91

02/ 958 99 09


fibran@fibran.bg

www.fibran.bg

Производство, внос и търговия

„ХИДРОИЗОМАТ” АД

Иван Кралев

 София
ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 8


02/ 979 17 94

02/ 979 17 96

office@hydroizomat.com

www.hydroizomat.com

Производство, търговия и монтаж

„ХИДРОМАТ” ООД

Кирил Маслев, Антон Маслев

София
бул.”Тодор Александров”132

02/ 929 20 15

02/ 920 15 66hydromat-ltd@mbox.contact.bg

www.hydromat.bg

Внос, търговия и монтажс. 1

скачать файл