Европейското гражданство: не само думи, а конкретни права!”: Информационна


с. 1


IP/08/1677

Брюксел, 11 ноември 2008"Европейското гражданство: не само думи, а конкретни права!”: Информационна кампания на Европейския съюз в България

След като посети Румъния и Германия, информационната кампания на Европейската комисия за Eвропейското гражданство идва в България под мотото: „Европейското гражданство: не само думи, а конкретни права!”. Кампанията, която е под формата на презентационно турне, ще обиколи 20 български града за периода от 11-ти до 22-ри ноември 2008 година. Тя има за цел да даде на българските граждани информация относно техните права като граждани на Европейския съюз, права, дефинирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.

"Колкото повече наближават европейските избори, толкова по-важно за гражданите на страните-членки на Европейския съюз, е да осъзнаят правата си като европейски граждани”, заяви господин Жак Баро, вице-президент на Европейската комисия. „Трябва да се повиши осведомеността на европейските граждани относно техните права, за да им се даде възможността да се ползват от тези си права в която и да да било държава-членка, както и навсякъде по света”. Чрез тази кампания се надяваме да повишим защитата, по-доброто познаване и зачитането на правата на гражданите на ЕС”.

Правата на гражданите на ЕС включват това да избират и да бъдат избирани на местните и европейски избори в държавата-членка, в която пребивават, правото им на добра администрация от европейските институции, на достъп до документите на Съюза, на петиции до Европейския парламент, на дипломатическа и консулска закрила от страна на която и да било държава-членка на ЕС в случай на проблем някъде, където страната, чийто гражданин е той, няма представителство. И накрая, но не на последно място, правото да да се движи и пребивава свободно на територията на Европейския съюз.

Информационната кампания ще стартира днес, 11 ноември 2008 година, с пресконференция в сградата на Европейската комисия в София и ще премине през 20 български града (вижте приложения списък). Предвидено е, че трябва да обхване общо 12 000 граждани от всички възрастови групи. За да бъдат привлечени и информирани максимален брой посетители, пътуващите щандове, носещи инициалите на Европейския съюз, ще бъдат разположени на обществени места на открито и на тях посетителите ще могат да участват в интерактивни игри, свързани с темата за европейското гражданство, както и да зададат своите въпроси. Така те ще имат възможността да тестват и задълбочат познанията си относно своите права като европейски граждани и ще получат множество подаръци (брошури, мини-книжки и пликове с промоционални материали).

Първият етап от кампанията се състоя в Румъния миналия септември и привлече близо 25 000 граждани в 40 града. Второто информационно турне мина през Германия, а Словакия и Словения ще бъдат посетени през 2009г.

СЕВЕРНА ДЪГА- БЪЛГАРИЯ • 12 ноември Видин

 • 13 ноември Монтана

 • 14 ноември Враца

 • 15 ноември Плевен

 • 16 ноември Габрово

 • 18 ноември Велико Търново

 • 19 ноември Русе

 • 20 ноември Шумен

 • 21 ноември Добрич

 • 22 ноември Варна

ЮЖНА ДЪГА- БЪЛГАРИЯ

 • 12 ноември София

 • 13 ноември Перник

 • 14 ноември Благоевград

 • 15 ноември Пазарджик

 • 16 ноември Пловдив

 • 18 ноември Хасково

 • 19 ноември Стара Загора

 • 20 ноември Сливен

 • 21 ноември Ямбол

 • 22 ноември Бургас

За по-подробна информация :

http://www.evrograjdanstvo.eu/index_en.htm


с. 1

скачать файл