Европейската комисия уведоми органите по рибарство на Фарьорските


с. 1Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 май 2013 г.Комисията може да предприеме мерки срещу Фарьорските острови заради риболова на херинга

Европейската комисия уведоми органите по рибарство на Фарьорските острови за намерението си да приеме мерки в подкрепа на устойчивостта на риболова на херинга, извършван както от ЕС, така и от Фарьорските острови. Това уведомление е предварителна стъпка, чиято цел е да се даде възможност на Фарьорските острови да бъдат изслушани преди приемането на мерките. Мерките могат да включват ограничения за вноса на херинга и свързани с нея видове, уловени от рибари от Фарьорските острови, и ограничения за достъпа на кораби от Фарьорските острови в пристанищата на ЕС освен поради причини, свързани с безопасността.

Риболов на атлантическо-скандинавска херинга извършват Норвегия, Русия, Исландия, Фарьорските острови и Европейския съюз, като мерките за управление обикновено се договарят между тях. Фарьорските острови се оттеглиха от консултациите относно управлението на запасите през 2013 г. и обявиха, че самостоятелно ще определят квота със 145 % по-голяма от квотата си през 2012 г. В същото време всички останали участници в риболова на херинга се договориха да намалят своите квоти с 26 % с цел съхранение на запасите.

С това свое действие Фарьорските острови застрашават силно устойчивостта на запасите и до голяма степен ограничават възможностите за тяхното възстановяване. Комисията се стреми към осигуряване на устойчивост, за да се избегне изчерпване на запасите, което ще доведе до загуба на доходите на много рибари и техните семейства. Тя действа въз основа на Регламент (ЕС) № 1026/2012, в който е предвидено приемането на мерки срещу страни, които не си сътрудничат с ЕС при управлението на запаси от общ интерес и предприемат действия, с които излагат на тези запаси.Фарьорските острови са автономна част от Кралство Дания и не са член на Европейския съюз.

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)IP/13/441

с. 1

скачать файл