Експеримент как ледът се топи при различни обстоятелства. Учениците


с. 1Топене на лед

Експеримент как ледът се топи при различни обстоятелства. Учениците могат да представи хипотези и да систематични изследвания. Това ще илюстрира това, което се случва, когато ледът се топи заради по-високите температури на полюсите на Земята и да е добра отправна точка за обсъждане на изменението на климата, и какви последствия има тя за Земята.


Какво ви е необходимо?

Две прозрачни чаши

Кубчета лед (за предпочитане оцветени)

А скалата, което се вписва в една от чашките

Солената вода (35 г сол на 1 литър вода)


Направете следното

1. Работа в групи от по две.
2. Поставете големи, цветни кубчета лед в чаша пълна с морска вода. Нарисувайте картина на лед, който показва как ледени кубчета е поставен в сравнение с повърхността.
3. Приблизително каква част от леда под повърхността?
4. Описва се как на лед движи при топене.
5. Описва се движението на студена вода топене.
6. Измерване на температурата на водата близо до повърхността и на дъното на чашата. Да и на двете места да запази същата температура? Защо - и защо не?
7. Нарисувайте картина, която показва на водната линия и илюстрира какво ледени кубчета изглежда, когато половината от него се разтопи. Каква е позицията на лед в сравнение с водата?
8. Сравнете двете рисунки? Каква е разликата между двете?
9. Тогава е време да се повтори експеримента, но този път на лед трябва да бъде поставен на върха на скала: Място камък в чаша не. 2. Напълнете купа със солена вода по такъв начин, че горната част на скалата е над повърхността. Поставете лед в горната част на скалата. Много е важно да се постави кубче лед над водата.
11. Опишете как водата движи, когато ледът се топи.
12. Нарисувайте картина, която показва каква част от рок ще бъде покрит с вода, когато всички ледът се разтопи


Какво се случва?

По този експеримент студентите ще могат да опишат това, което се случва, когато ледът се топи. Те също ще бъдат в състояние да обясни дали има разлика в процеса на топене на леда се топи при плаващи във водата или на сушата (скалата).


Какво можете да научите и да се обсъдят въз основа на тази дейност?

Експериментът може да се използва да се разбере процесът на топене и сравняване на резултатите на процеса на топене в Антарктика и Арктика региони, Гренландия и други големи ледници. Защо е лед на топене по-бързо, отколкото преди? Когато водата е

затоплена до него се разширява - какъв ефект ще има това върху морското равнище? Какви са разликите между двата полюса? Кои са най-добрите и най-лошия сценарий за степента на топене на лед? Какви са възможните последици за Земята?

Какви процеси на топене ще засегне нивото океана най-много?
Важно е да се наблегне на факта, че ние можем да направим много, за да забави процеса. Говорете за това какво се прави за него в международен план, така и на национално ниво и това, което всички можем да направим, за да помогне забавяне на изменението на климата.


Цели от учебния план (попълва се от всеки партньор в съответствие с националните програми)


с. 1

скачать файл