Доц д-р Д. Стойков,дм/ седмичен учебен разпис


с. 1
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН

ФАКУЛТЕТ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Утвърждавам:

/Доц.д-р Д.Стойков,дм/

СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС

за занятия през зимен семестър на учебната 2009/2010 година

специалност “Медицинска сестра” І курс І семестър


Ден

Час


І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

VІ група
Понеделник


8.00-9.30

10.00-11.30ФВСГ – лекция /1-2 уч.с/ Зала 304
8.00-9.30ФВСГ-упр./3-5 уч.с/

ФВСГ-упр. ./3-5 уч.с/


10.00-11.30

ФВСГ-упр. /3-5 уч.с/

ФВСГ-упр ./3-5 уч.с/
7.30-12.00

УКП /6-15 уч.с/
12.30-14.00


Лат.език/1-15 уч.с/

Р1-катера ет.2Лат.език/1-15 уч.с/

Р1-катера ет.2Хигиена/1-7уч.с/Р1к-ра

Микроб. /13-14 уч.с/Р1-катедраХигиена/1-7уч.с/Р1к-ра Микроб. /11-12 уч.с/

Р1-катедраХигиена/8-15 уч.с/

Микроб. /3-4 уч.с/

Р1-катедра


Хигиена /8-15 уч.с/

Микроб. /1-2 уч.с/

Р1-катедра

14.15-15.45

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА- лекция /1-8 уч.с/ Зала 305
14.15-15.45ФВСГ-упр./9-15 уч.с/

ФВСГ-упр. /9-15 уч.с/


15.00-16.30

Анатомия /9-13уч.с/

Р1-катедраАнатомия /9-13уч.с/

Р1-катедра


Вторник


8.00-9.30

МИКРОБИОЛОГИЯ – лекция /1-13 уч.с/- Р 1- зала „Авицена”
10.00-11.30

ФВСГ-упр./1-15 уч.с/

ФВСГ-упр. /1-15 уч.с/
12.00-13.30

Англ.език-упр.

Р1-катераАнгл.език-упр.

Р1-катераАнгл.език-упр.

Р1-катера12.15-13.45 Анатомия /11-15уч.с/

12.15-13.45

Анатомия /9-13уч.с/

Р1-катедра


12.15-13.45

Анатомия /9-13уч.с/

Р1-катедра


12.15-13.45

Анатомия /9-13уч.с/

Р1-катедра

1230-14.00

Биохимия /5-7 уч.с/ Р1-катедра

Биохимия /5-7 уч.с/

Р1-катедра


14.15 -15.45

14.00-15.30ИНФОРМАТИКА – лекция /1-8 уч.с/ Р1,Зала „ АВЦ”

ФВСГ – лекция /9-15 уч.с/ Зала 304
16.00-17.30

БИОХИМИЯ – лекция /1-7 уч.с/ Зала 303
Сряда


8.00-9.30

ФВСГ – лекция /1-5 уч.с/ ТЕЛЕЦ, Зала „Гален”9.45.-12.00

ФВСГ-упр./1-5 уч.с/

ФВСГ-упр. ./1-5 уч.с/
7.30-12.00

УКП /6-15 уч.с/
12.30-14.00

Микроб. /5-6 уч.с/

Р1-катедраМикроб. 7-8 уч.с/

Р1-катедра


13.00-14.30

ФВСГ-упр./1-4,7-15 уч.с/

Хигиена /6,9-15 уч.с/

Р1-катедраЛат.език/1-15 уч.с/

Р1-катера ет.2Лат.език/1-15 уч.с/

Р1-катера ет.2


ФВСГ-упр./,6-14 уч.с/
15.00-16.30ФВСГ-упр./1-15 уч.с/

ФВСГ-упр./1-15 уч.с/

Лат.език/1-15 уч.с/

Р1-катера ет.2Лат.език/1-15 уч.с/

Р1-катера ет.2


16.00-17.30

Спорт /1-15 уч.с/

Спорт /1-15 уч.с/
Четвъртък


8.30-10.00

Информатика/1,3,5,7,9,11,13,15 уч.с./

Зала 309


Информатика/2,4,6,8,10,12,14 уч.с./

Зала 309
ФВСГ-упр./6-14 уч.с/8.30-10.00

Хигиена /2,4,6,8,10,12,14 уч.с/

Р1-катедра

10.15-11.45
ФВСГ-упр./1-14 уч.с/

Информатика/1,3,5,7,9,11,13,15уч.с./

Зала 309


Информатика/2,4,6,8, 10,12,14 уч.с./

Зала 30912.15-13.45

ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ-лекция /8-15 уч.с/ Зала 303
12.15-13.45

ФВСГ-упр./ 7 уч.с/
ФВСГ-упр./1-5 уч.с/

ФВСГ-упр./1-5 уч.с/


14.00-16.15

АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА – лекция /1-12 уч.с/ Зала 303
16.30-18.00

Чужд език -Френски/Немски

Р1-катедра 1-15уч.с/Чужд език -Френски/Немски

Р1-катедра 1-15уч.с/Чужд език -Френски/Немски

Р1-катедра 1-15уч.с/Чужд език -Френски/Немски

Р1-катедра 1-15уч.с/Чужд език -Френски/Немски

Р1-катедра 1-15уч.с/Чужд език -Френски/Немски

Р1-катедра 1-15уч.с/


Петък


8.30-10.00

Биохимия /5-7 уч.с/

Р1-катедраБиохимия /5-7 уч.с/

Р1-катедраБиохимия /8-10 уч.с/

Р1-катедраБиохимия /8-10 уч.с/

Р1-катедраИнформатика/1,3,5,7,9,11,13,15 уч.с./

Зала 309


Информатика/2,4,6,8, 10,12,14 уч.с./

Зала 309

10.15-11.45

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /1,4,7,10,13 уч.с/ Р 1 Зала “АсклепийЛЕКЦИЯ
10.15-11.45


Англ.език/2,3,5,6,8,9,11,12,14,15 уч.с./ упр.

Р1-катераАнгл.език/2,3,5,6,8,9,11,12,14,15 уч.с/ упр.

Р1-катераАнгл.език/2,3,5,6,8,9,11,12,14,15 уч.с/ упр.

Р1-катера


12.30-14.00

ФВСГ-упр./1-14 уч.с/

ФВСГ-упр./1-13 уч.с/

Спорт /1-15 уч.с/

Спорт /1-15 уч.с/

Спорт /1-15 уч.с/

Спорт /1-15 уч.с/
14.15-15.45

ФВСГ – лекция /1-15 уч.с/ Зала 303
с. 1

скачать файл