Днес г-н Леонард Орбан ще подпише съвместна декларация относно многоезичието


с. 1


IP/09/362

Брюксел, 6 март 2009 г.ЕС и Индия, с равен брой от 23 официални езика, подписват съвместна декларация относно многоезичието

Днес г-н Леонард Орбан ще подпише съвместна декларация относно многоезичието с правителството на Индия, представлявано от г-жа Дагубати Пурандешвари, заместник-министър по развитието на човешките ресурси. С тази декларация Европейската комисия и правителството на Индия целят засилване на сътрудничеството и диалога помежду им по ключови въпроси, включително езиковото многообразие и междукултурния диалог, значението на езиците за професионалните възможности, конкурентоспособността на бизнеса и социалното сближаване, изучаването на езици през целия живот, новите технологии в езиковото обучение и терминологията.

Опитът на Индия в областта на езиковото многообразие е уникален в света и аз вярвам, че ЕС и Индия могат да научат много един от друг в тази област“, заяви комисарят по въпросите на многоезичието Леонард Орбан.

Съвместната декларация е следствие от срещата на върха между ЕС и Индия, състояла се в Марсилия на 29 септември 2008 г., на която държавните и правителствени ръководители на ЕС и Индия се ангажираха да развиват диалог по въпросите на популяризирането на езиците, междукултурния диалог и многоезичието.

Първа стъпка в тази посока беше направена през декември 2008 г. с провеждането на конференция на тема „Многоезичие и културен диалог в контекста на глобализацията“ в Ню Делхи, Индия, в рамките на Европейската година на междукултурния диалог 2008. Конференцията беше организирана съвместно от Европейската комисия, посолството на Франция (в периода на френското председателство на Европейския съюз), Националната комисия по знанието на Индия и Европейската мрежа на националните културни институти (клъстер EUNIC−Индия). Университетът на Делхи любезно предостави помещенията си за провеждането на конференцията. За повече информация относно конференцията Ви каним да посетите електронен адресhttp://ec.europa.eu/education/languages/news/news3134_en.htm.

С населението си от приблизително 1,1 млрд. души Индия представлява уникален пример за етническо, социо-културно и религиозно многообразие, което върви ръка за ръка със значително езиково многообразие. Според преброяването от 2001 г. съществуват 29 езика, говорени от повече от милион граждани като роден език, 122 езика, говорени от поне 10 000 души, и още 234 езика, говорени от по-малък брой хора. Според конституцията на Индия хинди е официалният език на федерацията. Английският може да се използва за официални цели и освен това в държавата съществуват 22 официални регионални езика. Това богато езиково многообразие е факт през цялата история на Индия и на местна почва се възприема като нещо естествено.Сходството с ЕС в лингвистичен аспект прави от Индия привилегирован партньор за Европа в областта на езиковото многообразие. Съвместната декларация предвижда редовното провеждане на обсъждания и обмен на добри практики.


с. 1

скачать файл