Десети традиционен семинар на потребителите на интегрираната библиотечно-информациона


с. 1
ФИРМА СОФТЛИБ-ОРГАНИЗАТОР

и

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ИВАН ВАЗОВ” – ПЛОВДИВ-ДОМАКИНДЕСЕТИ ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНА СИСТЕМА Е-LIB

Пловдив, 28. 05. 2008 г. - 30. 05. 2008 г.

ПРОГРАМА


Основна тема : ОБЕДИНЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ,

ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

28. 05 .2008 г.

12.00-14.00 – Настаняване в хотелите “Лайпциг” и „Алианс”

14.00-15.30 - Регионална библиотека “Иван Вазов”– Демонстрация на софтуерни продукти

15.30 - Културна програма29.05.2008 г.

Народна библиотека „Иван Вазов” - Лекционна зала

9.00-9.45 - Регистрация

9.45-10.00 – Откриване. Ст. н.с. д-р Радка Колева, директор на РБ “Иван Вазов”, г-жа Таня Войникова, управител на фирма СофтЛиб

10.00-10.20 – Калоян Здравков (Регионална библиотека Велико Търново) - „Своден каталог - Старопечатни, редки и ценни издания”

10.20-10.40 - Петя Толева (НБИВ) – Дигитализирана база данни “Старопечатните, редки и ценни издания“ в НБИВ

10.40-11.00 – Петко Георгиев (НБИВ) – Дигитализирана база данни “Портрети и снимки“ в НБИВ

11.00–11.15 - Борислава Маноилова (Национална академия за театрално и филмово изкуство). "Информационно обслужване в областта на театрознанието. Дигитални колекции в Академичен информационен център при НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

11.15–11.30 – Нели Шишкова (НБИВ) - Модул „Некнижни издания - допълнения и предложения


11.30-13.00 – Обедна почивка

13.00-13.20 – Таня Войникова (СофтЛиб) - Обединени информационни ресурси, виртуални библиотеки

13.20-13.50 – Дигитализация на фондовете – съвременни решения, технология - ПримаСофт, СофтЛиб

13.50-14.05 – Андриана Георгиева (фирма РАИС-Варна) - Дигитални решения за библиотеките

14.05-14.20 – Антоанета Парушева, Соня Златанова (Национален Статистически Институт) - Електронна библиотека на НСИ. Статистически публикации в дигитален формат

14.20-14.35 - Румяна Василева (Център за научно-техническа информация в земеделието с Централна селскостопанска библиотека) - Ефективна система за информационно обслужване на аграрните науки

14.35-14.50 – Кафе пауза

14.50–15.05 – Светла Тодорова (Национален институт по правосъдие) - Европейски информационен център в областта на правото

15.05-15.20 - Диана Минева (РБ Кюстендил) - Модул "Библиографии - утвърдена практика в РБ "Ем. Попдимитров" гр. Кюстендил - споделен опит, краеведски приноси"

15.20 – 16.00 Нови и осъвременени софтуерни продукти на фирма Софтлиб

16.00-17.30 - Посещение в Библиотека “Иван Вазов” и демонстрация на софтуерни продукти по желание

19.00 - Традиционен коктейл в ресторанта на хотел „Алианс”30.05.2008 г.

Народна библиотека „Иван Вазов” - Лекционна зала

9.00-9.15 – Представяне на сп. „Страница”

9.00 - 11.00 Библиотеките – развитие и успехи. Съобщения, доклади, обсъждане

11.00-11.30 Кафе пауза11.30 – 12.00 Закриване
с. 1

скачать файл