Дава ход на делото и докладва


с. 1
Оспорващият К. М., редовно призован,

се явява лично и с адв. А., с пълномощно по делото.


Ответникът Началникът на В. РУ „. – Б., редовно призован, се представлява от ст.

юриск. Я..

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, предвид

редовното призоваване на страните, поради което


О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

В предходното съдебно заседание бе допуснат разпит на свидетелите при довеждане А. М. и Й. К..


СТ.ЮРИСК. Я.: А. М. действително се намира извън страната.

Същият е бивш служител на Окръжна дирекция, поради което оттеглям искането за

допускането на разпит на същия.
АДВ. А.: След като е установено това обстоятелство – да се уважи искането.

Моля да се разпита свидетеля Й. К..


Снема самоличността на свидетеля:

Й. В. К. – 32 г., българин, български гражданин, женен, неосъждан,

без родствена връзка със страна и законен представител на страна по делото.
Свидетеля бе предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и обеща

да каже истината по делото.


СВИДЕТЕЛЯТ И. К.: Служител съм в МВР от 2 години. В момента съм по

месторабота в Полицейски участък – С.. На 13.11.2010 г. по изготвен часови

график бях автопатрул заедно с К. М.. Бяхме на работа от 22.00 часа, бяхме с

месторабота с. Долно Осеново. Преди започване на работа бяхме до бензиностанция

„Петрол” да проверим патрулния автомобил, който не е всеки ден авпотарлул, а се

води като втори патрул в Полиция – С.. В този ден нямаше инструктаж. Аз не

шофирах, аз още нямам право. Не съм забелязал да има вода в купето, когато се

качих в автомобила. Когато направихме проверка на бензиностанция „Петрол”

всичко беше наред – масло, вода. Не зная да е имало бележка да не се управлява

колата. Вече бяхме стигнали в с. Осеново близо час след като започнахме смяната

колата започна да пуши от вътрешната страна към предното стъкло и тогава

установих, че в краката ми има вода. Не ми е направило впечатление преди да

тръгнем под колата да е имало теч при условие, че това беше и в тъмната част на

деня. По инерция се придвижихме до гр.С.. Лично аз бях на паркинга, когато

автомобилът се запали и тръгна колата за Б.. Датчиците за водата и маслото

имаха проблеми от преди това. Парното го включихме по-късно, защото колата не

беше загряла и когато включихме парното, тогава колата започна да дими.

Проверихме водата и маслото на бензиностанцията, когато отидохме да измием

стъклата. Не съм чул някой да ми казва да не управляваме автомобила, че има

повреда. Ние сме втори автопатрул и няма друга кола, с която да патрулираме. Не

знам този автомобил да е бил управляван от друг автопатрул. К. М. се обади на

Н. Динев, независимо че беше доста късно вече. Началникът Д. ни разпореди да

се приберем в участъка.

Вечерта на 13.11., когато застъпвахме наряд аз пишех графика, а колегата М.

отиде в дежурната стая, за да вземе ключовете. Не зная дали е имало бележка на

ключовете, защото не съм влизал с него в дежурната стая. Ключовете на

автомобилите по принцип стоят закачени в дежурната стая. Дворът на Полицейския

участък в гр.С. е неосветен и на безнизонстанцията е осветено и там си измиваме

за нощната смята стъклата и фаровете. За патрулния автомобил, който е „Опел-

Астра” първи патрул, почти на всяка смяна извършваме проверка за изправност, а

за „Лада-Нива”, който е втори автопатрул - на всяка смяна се извършва проверка.

Тя включва проверка на вода, масло, мигачи, фарове и я извършваме на тази

бензиностанция, защото там е осветено. Спрямо границите, които са отбелязани в

разширителния съд – минимум-максимум, водата беше в границите. Същото важи и за

маслото. С кърпичка бършех стъклото непрекъснато по пътя между с. Осеново и С.,

защото парата запотяваше стъклото. Прибрахме се само почти по инерция, защото е

под наклон пътя от с. Осеново до С.. Веднъж доляхме вода в с. Осеново. Беше

бутилка от 1.5 л, но не сме изсипали цялото количество, не си спомням колко

точно. От с. Осеново до С. е около 15 км.

Ние имаме обособена стая, която е до дежурната стая, аз тази вечер не съм

влизал в дежурната стая, дори не си спомням кой беше дежурен, аз бях в

съседната стая за да изготвя часовия график.

В стаята, в която се намирах аз по принцип се провеждат инструктажите. В същият

ден нямаше инструктаж преди започване на смяната. Този автомобил „Лада-Нива” е

втори автопатрул, той се използва за наряд, който се извършва по селата. За

този ден бяхме инструктирани специално за с. Долно Осеново. Трябваше да

извършваме проверки за посещаемост на питейни заведения от непълнолетни и

управление на МПС след употреба на алкохол и без свидетелство за управление.

Инструктажът на практика беше предварителен за извършване на патрулно-постова

дейност на с. Долно Осеново. За същия ден бяхме инструктирани предния ден. В

деня на наряда в 22.00 часа, когато застъпвахме, нямаше извършен инструктаж

непосредствено преди да започне смяната. Нямам информация дали някой е

управлявал автомобила след като ние го прибрахме в двора на полицейското

управление в С.. Това беше събота и дали някой е управлявал автомобила в неделя – не мога да кажа. Аз видях автомобила в понеделник, когато той тръгна за ремонт в Б.. Лично видях автомобила да тръгва на самоход. Докато съм бил

дежурен с този автомобил друг път не е имало теч от кранчето на парното. Това

беше за първи път в мое присъствие.


СТРАНИТЕ (поотделно): Нямаме други доказателствени искания.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О ПР Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО
АДВ. А.: Ще моля да отмените заповедта, с която моят доверител е наказан с

наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, тъй като от събраните

доказателства по делото се установи, че за налагане на такова наказание липсват материалните предпоставки съгласно ЗМВР, тъй като не може да се установи състав

на дисциплинарно нарушение, които да налагат моят доверител да бъде

санкциониран съгласно ЗМВР. Както се убедихме от показанията на всички

свидетели, с изключение на свидетелят Д., който няма пряко отношение към

това - предходното, което е станало. На тази дата моят доверител е изпълнявал

разпореждане по график да извършва своята патрулна дейност. Определено и с кой автомобил това е трябвало да бъде извършено. Разбра се от показанията на

свидетелите, че с друг автомобил за осъществяване на такава патрулна дейност

тази вечер от 22.00 ч. на 13.11.2010 г. Полицейският участък в гр. С., не е

разполагал.

На В. място се установи по безспорен начин, че веднага след като се появил

проблем с автомобила, за това е сигнализиран Н. на В. РПУ, който е разпоредил

автомобилът на собствен ход да се върне в гр. С.. Поправям се, полицейски

командир Д., а не Н. на В. РПУ.

По делото съществуват писмени доказателства, от които е видно, че такова

предупреждение, за което полицейският служител, който е ползвал автомобила

преди да бъде ползван от моя доверител, че е забранено да се ползва този

автомобил – не съществува. На първо място, не може да се отправя такава

забрана, защото полицейския служител не може да разпорежда такова

обстоятелство. Затова и би следвало да се даде вяра на това, което твърди моя

доверител, че единствено е било сигнализирано, че има проблем с парното.

Проблемът с парното никога не е дефект на автомобила. Той е дефект на

отоплението на автомобила. Дали това обстоятелство и това, което заяви

полицейският служител управлявал автомобила преди управлението от моя доверител

е стигнало до него, е въпрос, който не се установява. Указва се, че този, който

е бил дежурен по полицейския участък е предал нещо на следващия дежурен в

полицейският участък, но никой не се ангажира с това, заявявано ли е твърдяното

от полицейския служител, че има дефект в автомобила и той не трябва да бъде

управляван или това е сведено до знанието на К. М.. Чухме една история, в която

автомобилът, след като е бил ползван в този ден за охрана на мач в района на с.

Крупник, че е изтекло цялото количество, тогава, когато те са се върнали. Защо

този полицейски служител не е забелязал, че теча на вода е възникнал преди

това, и как е станало така, че точно когато се е прибрал, управлявайки

автомобила, е забелязал този теч – в крайна сметка не е правно ирелевантен на

настоящия процес като въпрос. Очевидно е, че дефектът е възникнал не при

управление на автомобила от моя доверител, а при управлението на полицейски

служител управлявал преди това. Но за разлика от моя доверител той не е

уведомил прекия си ръководител какво трябва да направи. Това е направил К. М..

Затова, смятам, че той е изпълнил всички указания и инструкции, които касаят

неговата дейност, проверил е автомобила преди неговото управление, разбрахме

къде и какво е проверено, не е имало никакво съмнение или колебание, че

автомобилът е неизправен. Веднага, след като се е появил проблем е бил

сигнализиран по надлежния ред съответния пряк началник на моя доверител и

разбира се, което също е от значение, че това разстояние от с. Осеново до гр.С.

е същото каквото автомобилът е изминал от гр.С. до ремонтната база на МВР, т.е.

автомобилът е пристигнал за ремонт на собствен ход. Но за разлика от спускането от с. Долно Осеново до гр. С. автомобилът е закаран до гр. Б. при активно работещ двигател на собствен ход. Най-малкото тези три групи обстоятелства: управление на автомобила преди да бъде управляван от К. М., управлението на

автомобила от самия К. М. и управлението на автомобила в следващите дни от

трето лице от гр. С. до Б. - не могат да установят конкретната причина за

блокиране на двигателя, а ние се съмняваме, че това е станало и по начина по

който ни убеждаваше Н. на работилницата, защото вътре са описани обстоятелства около ремонта, които не могат да възникнат едновременно. Невъзможно едновременно да се блокира и колянов вал, да се развалят основните и биалните

лагери, да се развали термостата, да не говорим, че и като краен резултат да се

развали и кранчето и да изтече цялата охладителна течност. Очевидно е, че

автомобилът е бил повреден, но това, че тази заповед е издадена по отношение на моя доверител, не означава, че той е виновен. Неговото противоправно поведение в никакъв случай не е установено по един несъмнен начин, поради което нашето

мнение, че наказанието му е наложено затова, тъй като той е най-удобния за

това, че е последния управлявал вече авариралия автомобил. Това не е достатъчно за да следва на него да бъде наложено наказанието, поради което моля да

постановите решение, с което да отмените заповедта като неправилна и

незаконосъобразна.


СТ.ЮРИСК. Я.: Уважаема г-жо Председател, от името на

дисциплинарнонаказващия орган ще Ви моля да постановите решение, с което

отхвърлите оспорването изцяло като неоснователно и недоказано. Независимо от

противоречивите твърдения на жалбоподателя, че автомобилът е бил изправен или че е бил аварирал значително време преди това, независимо от обстоятелството дали и как е бил предупреден, защото даже в жалбата подадена до съда не се

оспорва обстоятелството, че жалбоподателят е знаел за наличието на техническа неизправност на автомобила. В този смисъл въпреки достигналите до оспорващия предупреждения за наличие на техническа неизправност, М. управлявал технически

неизправен автомобил, за който освен това в пътната книжка на автомобила,

служителят лично е отразил, че същият е изправен. Така с действията си

служителят е извършил нарушение на чл. 23, ал.4, т.11 от Инструкция № І-83/1994

г., а именно да не излиза на път с технически неизправна техника. Ако той бе

спазил правилото на инструкцията, нямаше да се налага да уведомява прекия си

ръководител след констатираната повреда на двигателя по думи на свидетеля в

днешното съдебно заседание почти в с. Осеново. Ако той бе изпълнил поведението си съобразно нормативните изисквания – автомобилът нямаше да бъде с дефектирал

двигател. С поведението си жалбоподателят виновно е извършил дисциплинарно

нарушение по смисъла на чл. 224, ал.2, т.2 от ЗМВР и чл. 226, ал.1, т.5 от

Правилника, като не е съобразил поведението си с инструкцията, същият е

допуснал пропуски в изучаването и прилагането на разпоредбите регламентиращи

служебните задължения.

За настоящото производство е без значение вида и стойността на повредите. От

значение е поведението на служителя довело до увреждане на автомобил. Освен

безспорното наличие на материалното основание за прилагане на дисциплинарната власт заповедта е издадена от компетентен орган по смисъла на чл. 228, т.4 от

ЗМВР, на основание чл. 229, ал.1 от същия, служителят е изслушан за което е

съставен съответния протокол при спазване на процесуалните изисквания на

закона. Ето защо, ще Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите

изцяло оспорването и потвърдите атакуваната с нея заповед за налагане на

дисциплинарно наказание, както и да присъдите сторените по делото разноски,

включително юрисконсултско възнаграждение.


АДВ. А. (реплика): Ако всички си бяха изпълнили задълженията, наистина

нямаше да се стигне до повреда на автомобила, само че колегата, който е

управлявал автомобила преди моя доверител, не е уведомил съответния полицейски

началник по надлежния ред, нещо което моят доверител е направил. Ако не беше

разпоредено да се върне на собствен ход можеше автомобилът да не аварира. Ако

не беше ползван същия ден от колегата преди моя доверител неизправен, след като

е видял, че капе вода тече вода, т.е. че тече вода, би трябвало да се запише,

че не капе кранчето, а че водата е изтекла. Не може всички тези неща да бъдат

прехвърлени във вина на моя доверител. Най-малкото такъв аварирал двигател е

трябвало на собствен ход да бъде закаран в гр. Б.. А Вие чухте, че този, който

е приел автомобила не се ангажира с това дали е закаран с платформа, а пък

свидетелят, който разпитахме току-що лично се е уверил, че автомобилът е

потеглил на собствен ход от управлението.

В., след като се твърди, че не са изпълнени задълженията по съответната

инструкция – кои точно задължения са това? Ние разбрахме, че те са проверили на

бензиностанцията наличието на вода, масло, дали са изправни чистачките,

мигачите, стоповете, защото е тъмната част на денонощието, т.е. всичко което се

прави, за да се убеди, че един автомобил е изправен и когато се е проявила тази

неизправност, той е реагирал адекватно.
СТ.ЮРИСК. Я. (дуплика): Ако служителят бе изпълнил служебните си

задължения да не излиза на път с технически неизправно МПС, той би уведомил Н. си преди започване на непосредственото изпълнение на задълженията си по часовия график, а не едва, след като е констатирал сериозна повреда в автомобила, която

не е могъл да отстрани и не е знаел как да постъпи в съответния момент.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. М.: Няма какво да добавя мисля, че съм си изпълнил стриктно служебните задължения. Тази повреда, дето се появи при нашата смяна - теч на

кранчето и запотяване на стъклото, не е толкова фатална, това е повреда, която

може да се появи на всеки водач по всяко едно време. Не тази повреда е довела

до блокиране на двигателя. Аз съм дългогодишен водач на МПС и имам някакви

технически познания.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в

законоустановения срок.


Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 11.25 часа.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Стоянка Пишиева-СахатчиеваСЕКРЕТАР: /п/ М. Янева-Кирова
Вярно с оригинала!

М.К
с. 1

скачать файл