Дата на провеждане


с. 1
Тематично направление и график на клуб Зелени алтернативи

№ по ред

Тема

Дата на провеждане

Начален час

Брой часове

Място на провеждане

Учител/Ръководител

1

Учредяване на клуб Зелени алтернативи и избор на клубен съвет

01.02.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

2

Подготовка за изработване на постер Живей позитивно

07.02.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

3

Изработване на постер Живей позитивно

14.02.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

4

Подготовка за провеждане на еко акция Върни тетрадка, спаси дърво

21.02.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

5

Провеждане на еко акция Върни тетрадка, спаси дърво

28.02.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

6

Подготовка за изработване на презентация: 10 нови източника на алтернативна енергия и сформиране на работни екипи

06.03.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

7

Изработване на презентация: 10 нови източника на алтернативна енергия

13.03.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

8

Посещение на пречиствателна станция- гр. Севлиево

20.03.2012

15:00:00

2

Пречиствателна станция

Ивелина Маринова Колева

9

Подготовка за организиране на училищен конкурс Моето цвете

27.03.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

10

Найлонът не е на мода, имаме ли друг избор, рисунки и апликации върху екоторбички (представителни изяви)

31.03.2012

08:00:00

4

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

11

Запознаване с националната програма Натура 2000

03.04.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

12

Изработване на висящи цветарници съвместно с ателие Фантазия и клуб Предприемач

09.04.2012

08:00:00

4

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

13

Екскурзия до гр. Трявна

10.04.2012

08:00:00

4

гр. Трявна

Ивелина Маринова Колева

14

Подготовка за изработване на албум включващ представители на флората на родния край

17.04.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

15

Изработване на албум включващ представители на флората на родния край

24.04.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

16

Подготовка за изработване на албум включващ представители на фауната на родния край

02.05.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

17

Изработване на албум включващ представители на фауната на родния край

08.05.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

18

Провеждане на училищен конкурс Моето цвете

15.05.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

19

Посещение на Отворени врати, организирано от ателие Фантазия и овладяване на техники.

22.05.2012

13:00:00

4

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

20

Подготовка за участие в международния конкурс посветен на р. Дунав

29.05.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

21

Участие в състезанието и викторината Ние за икономиката, организирано от клуб Предприемач

02.06.2012

08:00:00

4

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

22

Подготовка за изработване на екоброшура Обичам природата и аз участвам

05.06.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

23

Изработване на екоброшура Обичам природата и аз участвам

12.06.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

24

Подготовка изработване на презентация За или против рециклирането и сформиране на работни екипи.

19.06.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

25

Изработване на презентация За или против рециклирането

26.06.2012

15:00:00

2

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

26

Поход по екопътека в НП Централен Балкан

02.07.2012

08:00:00

4

НП Централен Балкан

Ивелина Маринова Колева

27

Награждаване на най- активните членове на клуб Зелени алтернативи (представителни изяви)

03.07.2012

08:00:00

4

Кабинет физика

Ивелина Маринова Колева

 

 

 

Общо

68

 

 

с. 1

скачать файл