Братя и сестри, в деня на новолунието в Стрелец (16 декември 2005


с. 1

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО БЪЛГАРИЯ
ЗА НОВИЯ САЛОН НА ИЗГРЕВА
 

Кликнете за по-голяма картинка

Кликнете за по-голяма картинка

Кликнете за по-голяма картинка

Кликнете за по-голяма картинка

       Обични братя и сестри,

На 22 март 1922 г. Учителя за първи път извежда свои ученици на най-високата точка на Софийско поле и я кръщава със слънчевото име "Изгрев". През следващата година там се появяват първите дървени бараки, а през 1926-27 г. започва строеж на жилище за Учителя и братски салон. Сред тази скромна, чиста и слънчева архитектура Учителя изнася Словото си до края на 1944 г. След 1957 г. тоталитарният режим в България методично разрушава Изгрева и на мястото на Салона и братските жилища израстват сгради на чуждестранни посолства. След възстановяването на демокрацията през 1989 г. братският живот постепенно започна да се завръща на Изгрева и на 26 юли 1996 г. сестра Мария Калпакчиева дари на Братството своя дом на ул. "Щерю Атанасов" 6, който сега всички наричат: Бялата къща. Този сравнително малък дом се превърна в център за ежеседмични молитвени събрания, в него работи издателство "Бяло братство" и библиотеката, репетират хористи и братските музиканти, водят се езотерични курсове, посрещат се гости от страната и чужбина. Тук е отправната точка при качването на Рила.

Братя и сестри, в деня на новолунието в Стрелец (16 декември 2005 г.) за първи път след 60 години се обяви инициативата за нов Духовен център на Общество Бяло Братство в София. В символичния език на Духовния свят, беседата, която се прочете същия ден, започна с мото от Йеремия 30: 18-24:

"И тъй казва Господ: Ето, ще върна пленените от шатрите и ще се смиля над селищата му, и градът пак ще бъде построен на своя хълм, и храмът му ще бъде възстановен, както си беше." Месец преди това събитие Братството получи разрешение за строителство върху площ от 333 кв.м. на мястото на Бялата къща.

Предварителният архитектурен проект включва триетажна сграда, съответстваща на трите свята – физически, духовен и божествен. Идеята за разпределението е: първи етаж – издателство, книжарница, библиотека, столова и детски център; втори етаж – учебни зали, здравен център, зала за музика, курсове по Паневритмия и стаи за гости; трети етаж – амфитеатрална, куполна зала за тържествени концерти, молитвена стая; сутерен – звукозаписно студио, книгохранилище, складови и сервизни помещения. При създаването на проекта сме се ръководили изключително от препоръките на Учителя за новата архитектура – много светлина, обли форми, залегнал е и принципът за спиралата.

Обични братя и сестри, Новата култура, слязла със Словото на Учителя Беинса Дуно, избра най-високото място на Софийско поле за свое архитектурно въплъщение. Нарече го "Изгрев", влагайки в него Христово и Слънчево начало. Духът на Новата култура изисква днес от своите последователи да си припомнят възвишените форми, видени в духовните светове, и да ги пресъздадат тук, на Земята. Културните центрове на Бялото Братство вече чакат своите вдъхновени строители. Да подкрепим слънчевата архитектура на Новият братски дом на Изгрева!

Необходимата сума за изграждане на Братския център е 360 000 евро. В момента разполагаме с финансов актив от 154 000 евро. За последния месец събраната сума се увеличи с 10000 евро. С помощта на всеки един от нас мечтата на три поколения може да стане реалност.

НАЙ-НОВА ИНФОРМАЦИЯ:
При проведеното отчетно събрание на Общество Бяло Братство на 1-2 април 2006 се прие с пълно единодушие работния проект за построяването на новия салон на Изгрева.
 
 
 

 
Най-често задаваните въпроси за новия салон на Изгрева
 
1. Защо сега ще се строи салон?

– Къщата, която сега изпълнява функциите на братски център е двуетажна, еднофамилна сграда, с площ около 50 кв. м. на етаж, построена през 1952 год. върху нива. В нея са живели в три стаи: сестра Райна, сестра Мариола и брат Найден /дарителите на имота/.

През 1998-2000 г. беше направена пристройка (12 кв.м.), която отдавна не побира книгите на братското издателство, и две малки тавански стаи за гости, където отсядат братя и сестри от страната и чужбина. Стаите за гости са общо с 5 легла, а преди и след Рила желаещите да спят в Братския център са десетки, половината от които са чужденци. От 2002 г. издателство, книжарница и библиотека работят в една от стаите (16 кв.м.). Издателството реализира около 15 000 книги годишно, в момента библиотеката и архивът разполагат с над 3000 тома.

Курсовете по пеене, които води сестра Ина Дойнова, репетициите на хор „Евера" и на другите музиканти-инструменталисти са в стая с размер 14 кв.м.

През 2002 г. към къщата беше пристроен дървен навес с открита (около 30 кв.м.) и закрита (ок. 50 кв.м.) част, в която се провеждат ежеседмични беседи, лекции, концерти, общи братски обеди, срещи и тържества. Над 100 души желаят да слушат Словото на Учителя поне 3 пъти седмично, а седящите места са около 50. Активно присъстващите членове на Обществото са над 400, а на големи братски форуми се събират стотици.

Необходимо е пространство за работа с деца, в отделно приготвени помещения със специфични хигиенни изисквания. За нито една от предвидените дейности мястото не стига.

Трябва да се има предвид, че вероятността цената на един такъв проект след присъединяването ни към Европейския съюз, да бъде 2-3 пъти повече от сегашната, е огромна и това автоматична изпраща проекта ни в далечното бъдеще.

 

Кликнете за по-голяма картинка
2. Защо на мястото на Бялата къща?

– От 2002 г. досега са изчерпани всички възможности за компенсирането на Братството за иззетите ни имоти след 1958 год. от комунистическия режим. До този момент са проведени множество срещи със служители на всички административни инстанции без успех. Няма нито компенсаторни механизми, нито свободни парцели. Единственото място на Изгрева, собственост на Братството е Бялата къща с двора. Мястото не е случайно, там винаги са живели хора от Братството, намира се на 100 м. от Мястото на Учителя и на 10 минути от мястото за Паневритмията. От години братята и сестрите се молят и пеят песните на Учителя на това място.3. Може ли да се запази Бялата къща или да се строи около нея?

– Основите на сградата са нестабилни /суха зидария/ и не позволяват допълнителни работи по разширение или дострояване. Дори да се укрепи допълнително основата, Бялата къща е с 54 годишен гредоред, оставащ като кръпка, без начин на вграждане в по-голяма постройка. Не може да се използва нито дървеното стълбище между етажите, нито пригодения кухненски бокс, а в центъра ще остане тоалетната.

Въз основа на всичко изнесено дотук, намираме проекта за изграждане на нов, разширен и максимално функционален Братски център за основателен и навременен.

Според законите на Космоса всяко начинание в материалната действителност първоначално се поражда като идея в духовния свят. Убедени сме, че сме доловили една от тези идеи, която ни води към вземането на едно толкова отговорно решение. Проектът е необходим на всички нас, като духовен център на Обществото.

Проектът не е прищявка или моментно хрумване на група хора от Братството, а отговор на потребност, която бележи новия облик на нашето духовно общество. Облик, който изграждаме със задружни усилия вече години наред.

 

 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ БРАТЯ И СЕСТРИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ ИДЕЯТА!
 

Господи, Ти всичко можеш, Твоят Дух,
Който Си изпратил да ни ръководи, чрез Тебе всичко може
и ние, чрез Твоят Дух всичко можем.

 

Адрес за кореспонденция:

Общество Бяло Братство,
Андрей Димитров Грива, бул. "Драган Цанков" 30, София п.к. 1113 тел.факс: 02/ 8 66 89 55


Сметката на Братството в ЛЕВА:

Банка: УниКредит (Булбанк)
ID 607045
IBAN – BG 43 UNCR 9660 1060 704 509
Общество Бяло Братство


Сметката на братството в EВРO и ДОЛАРИ е:
Титуляр: ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
Име на банката: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Клон: ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Адрес на банката: Площад Света Неделя № 7, София 1000
SWIFT: BFTBBGSF
Сметка в EURO: IBAN BG 70 UNCR 7630 1209 3426 00
Сметка в USD: IBAN BG 58 UNCR 7630 1109 3426 06

 

 Натрупан финансов актив до момента (Декември 2005): 154 000 EUR.Братски съвет
http://www.beinsadouno.org/old/proj_ns.htm
с. 1

скачать файл