Български език Входно ниво по проект” Без звънец”


с. 1
Български език

Входно ниво по проект” Без звънец”

Име ………………………………… Дата:…………………………….


Зад.1 Диктовка

____________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Зад.2 Извади от текста на зад.12 глагола 2 същ.имена 2 прил. имена

……………………………. …………………….. ……………………..


…………………………….. …………………… ……………………
.............................................. .................................. ..................................
Зад.3 Определи рода и числото на словосъчетанията.

зимен пейзаж ___________________________

пойна птичка ____________________________

интересна книга _________________________

Зад.4 Определи числото на глаголите.
учим _______________ рисуват ___________________
мечтая ______________ пее ___________________

Зад. 5 Подреди думите в изречения. Запиши изреченията.


за, децата, готвят, се, карнавал
___________________________________________________________________________
пеят, в , гората, птички, ли

Оценка: ........................


Родител:…………………………

Четене на думи с интерферентни особености1 задача

Прочети думите първо наум . Прочети ги на глас високо и ясно.агънце, вълчица, жребец, зайци, катерица, къртица, лъвица, магарица, овца, орлица, охлюв, патица, прасенце, хрътка

2 задача

Кажи кои са ти е непознати; не знаеш какво значат.

След като разбереш значението им( от учителя), състави изречения с тях .

3 задача

Подреди думите в изречение. Запиши го.


отглеждаме, село, на, животни, домашни

Писане на думи с интерферентни особености1 задача

Препиши думите:


вилица, захарница, лъжица, солница, салфетка
2 задача
Напиши същите думи под диктовка


3 задача
Състави кратък текст с тези думи.

Постави заглавие на текста: Аз се храня културно


:Ти се справи много добре.Това е заслужената ти награда.


Ти се справи чудесно! Това е твоята награда!

Доказване, че текстът е разбран
Откъс от “Подарък”- Читанка стр.14

1 задача Прочети текста.
То се знае, и тая неделя татко отиде на пазар. Заиграх се из двора, не усетих кога изтече денят, ей го, зададе се татко. Затичах се да го посрещна, пък той бръкна,извади нещо увито в кърпа и ми го подаде:

-Подарък ти нося!

А подаръкът му- книжка, шарена, на корицата заглавието е написано: “Български народни приказки”.
2 задача

Попълни вярно теста към него.
 1. Таткото отиде на:

А) пазар

Б) работа

В) двора
2. Защо денят минал неусетно( бързо):

А) защото детето учило

Б) защото играло

Б) защото спало


3. Какво донесъл бащата:

А) бонбони

Б) книжка

В) моливи


4. Какво пишело на корицата:

А) „ Пипи”

Б) „ Приказки”

В) „Български народни приказки”.Поставяне на главни букви и препинателни знаци в текст.

Подреждане на изречения в текст.1 задача
Прочети написаното. (Коментар с учителя)

Зима в гората

Дойде студената зима пухкав сняг покри всичко наоколо студ и лед сковаха реката в гората е тихо и спокойно Зайо Байо търси храна кротки сърнички тихо се разхождат трудно се живее в гората през зимата


Въпроси: Това текст ли е? Защо? Какво няма в него? А какво има?
2 задача
Постави главни букви и точки, за да стане текст.
3 задача Прочети изреченията. Подреди ги правилно, за да се образува текст. Постави му заглавие.
Заваля тих есенен дъждец. Дойде есента. Шарен килим покри земята. Задуха хладен вятър. Ще отлетят на юг. Птиците се събират на ята.

Откриване на съществителни имена

в самостоятелно съставени изречения1 задача

Диктовка на думите от учителя:

багаж, баня, басейн, бърз, джапанки

С написаните думи състави изречения . Запиши ги.2 задача
Подчертай с една права черта същ. имена в изреченията.

3 задача

Ако си сгрешил някоя от думите, препиши я още 3 пъти, за да запомниш правописа им!

Помощен лист


Съществителни имена

Въпроси: Какво е това?(ед.ч.) урок, детеКакво са това?( мн.ч.) деца,стаи
Прилагателни имена

Въпроси: Какъв?(м. р.)-високКаква?( ж. р.)- висока

Какво?( ср. р.)- високо

Какви?( мн. ч.)- високи
Глаголи

Въпроси: Какво прави?- чете, бяга, спиКакво правят?- четат, бягат, спят

Диктовка. Откриване на прилагателни имена
1 задача

Диктовка на изречения.


2 задача
Открий прилагателните имена в изреченията като си помагаш с въпросите.( Какъв? , Каква?, Какво?, Какви?)

Препиши ги в колонка. Определи рода и числото им.

Съставяне на кратък собствен текст

„ Моето коте”


1 задача: Състави кратък текст за твоето коте.

Помагай си с въпросите:


 1. Какъв цвят е твоето коте?

 2. Каква е главата му?

 3. Какви са ушичките на котето?

 4. Какви са очите му?

 5. Какви са крачетата му?

 6. Каква е козината на твоето коте?

 7. Какво обича да яде то?

 8. Обичаш ли го?

2 задача: Напиши текста в тетрадката си.

. Допълване на словосъчетания


1 задача: Прочети съществителните имена.

Постави към тях прилагателни, за да се образуват словосъчетания.


......................... рибка

..........................пръстен

............................ученик

.......................... учител

...........................молив
2 задача: Прочети думите. Кажи какви имена са те.

Към прилагателните имена постави съществителни, за да се образуват словосъчетания.


жълто.........................

висока.........................

красива........................

дървена........................

добър..........................
3 задача: Оцвети и състави словосъчетания. Напиши ги в тетрадката си.Редактиране на собствен текст

1 задача: Прочети текста за котето.

Подчертаните думи са грешни.Поправи ги.

Познавам ли видовете изречения
Постави знаци в края на изреченията.Със стрелки посочи на кой етаж ще се качи всяко изречение.


 • Кога пристига Дядо Коледа

 • На Бъдни вечер на трапезата се нареждат само постни ястия

 • Ой, чудесен подарък под елхата

 • Внимавайте при запалване на бенгалския огън

 • Не палете пиратки сами
Редактирай текста


Зима

Една ношт задуха силен севирен вятар. Клоните на дарветата се огъваха и чупеха. Събаряше птичите гнизда. Всичко живо в гурата се изпукри. Навяваше сняк и го трупаше на преспи.


Препиши го четливо.

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................Мога ли да образувам думи

с представки и наставки
Образувай сродни думи, като използваш представки и наставки от украсата на елхата.

играя - ...........................................

лют - .........................................

работа - ..........................

летя - ...................................

студ - ...............................

ловя - .................................

С една от новите думи състави изречение.

Напиши го.

……………………………………………………..

...............................................................................


Да се упражним и по математика


 1. Реши верижката и ще узнаеш в колко страни Дядо Коледа ще отнесе подаръци
 2. 632 + 144

  -70


  +2

  -139


  -6

наградки

. Образувам думи с наставки


С наставките образувай нови думи.- ист

- ар

- тел

- ач

мотор -

лек -

учи -

готв -

трактор -

аптек -

писа -

шив -

китар -

овч -

гада -

паз -

машин -

сладк -

показа -

ков -

кран -

хлеб-

възпита -

чист -


С три от думите състави изречения.Запиши ги.


.............................................................................................
...............................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................
Образувам думи с представки


Образувай думи с представките от цветето. Запиши ги.........................................................

.....................................................

......................................................

............................................................................................................................................................................

......................................................

........................................................

Напиши едно изречение с една от новите думи.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Оцвети красиво цветето.
Състав на думатa

Тест

1.Кой е коренът на дадените думи?


мир,мирен,помирявам,примирие


а) мир б) мирен в) помир


2 . В коя от дадените думи има две представки?
завиждам, преправям, прекъсвам, изпопадаме, изтичате


а) преправям б) изпопадаме в) прекъсвам


3 .С кой от глаголите ще попълните изречението?
За празника Милена…………………синята рокля.
а) избра б) набра в) побра
4 .С помощта на кои наставки са образувани дадените сродни думи?
пазител,пазач,опазен
а)-ач,-тел,-ен б)паз-,-ен,-ач в) о-,-ен,-ач
5. С помощта на кои от наставките –ар, -ач, -тел, -еж, -ец и думата строя можете да образувате сродни думи? Напишете новите думи.

..................................................................................................................................................................

с. 1

скачать файл