Б. Барток Румънски танци изпълнява Емил Бояджиев І награда, І възрастова


с. 1
17 декември 2010 г.

18.00 ч. зала Градска художествена галерия

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

Участват лауреати от ІІ НК за пианисти „Мила Михайлова” – Варна 2010  1. Шопен – Полонез сол минор

Ал. Текелиев – Бялото конче

изпълнява Мартин Пулз – ІІІ награда , І възрастова група  1. Григ – Към дома

изпълнява Дамян Радев– ІІІ награда , І възрастова група

  1. Корели – Вариации „La foglia”

Ф. Лист – Трансцедентен етюд № 1 / Прелюд /

изпълнява Николай Маринов – І награда , І възрастова група и специална награда на Марина Михайлова  1. Глинка – Вариации на руска песен

Б. Барток – Румънски танци

изпълнява Емил Бояджиев – І награда , І възрастова група и специална награда на Таня Радев  1. Шопен – Валс ор.64 № 2

изпълнява Мартин Даскалов – ІІІ награда , ІІвъзрастова група и специална награда за съвременна музика

  1. Мануел де Файя – испански танц

изпълнява Звездалина Коларова – ІІІ награда , ІІвъзрастова група

  1. Моцарт – Соната № 5 – І част

Шуберт – Импромптю ор. 90 №3

изпълнява Петър Петрушев – І награда , ІІвъзрастова група  1. Л. Пипков – 2 ритмични вариации

изпълнява Елен Сноррасон - – ІІІ награда , ІІІ възрастова група

  1. Ф. Лист – Валс из оп. „Фауст” от Гуно

изпълнява Моника Захариева – ІІ награда , ІІвъзрастова група

  1. Б. Барток – Микрокосмос

изпълнява клавирно дуо Елен и Натали Сноррасон – І награда , клавирни дуа
с. 1

скачать файл