6. Попълни пропуснатите думи: Огнените небесни тела излъчват собствена


с. 1
Човекът и природата- тест ІV клас

Име …………………………………………………………………………………..  1. Огради верния отговор.

Движението на телата е:

а/ причина, която променя състоянието на едно тяло под въздействието на друго тяло

б/ способността на едно тяло да извършва работа

в/ изменение на положението на едно тяло спрямо друго, прието за неподвижно  1. Запишете видовете движения:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

3.Допишете:

Трептенето е ………………………………………………… .

Звукът е ………………………………………………………… .

4. Огради верния отговор.

Сила е:

а/ причина, която променя състоянието на едно тяло под въздействието на друго тяло

б/ способността на едно тяло да извършва работа

в/ изменение на положението на едно тяло спрямо друго, прието за неподвижно5. Огради верния отговор.

Енергия е:

а/ причина, която променя състоянието на едно тяло под въздействието на друго тяло

б/ способността на едно тяло да извършва работа

в/ изменение на положението на едно тяло спрямо друго, прието за неподвижно6. Попълни пропуснатите думи:

Огнените небесни тела излъчват собствена ……………………………. и ………………………… . Наричат се …………………………….. . Слънцето е най-близката до Земята ……………………….. . Около Слънцето обикалят 9 студени небесни тела. Наричат се …………………………………… .Земятя е ………………………… от Слънчевата система. Тя прави една пълна обиколка около мислената си ос за ………………………………………………… , а около Слънцето за ………………………………………….. . Естествен спътник на Земята е ………………………………. . Луната, както планетите, е ………………………………….. небесно тяло.
с. 1

скачать файл