5. Общински недвижим имот, представляващ терен, в поземлен имот №12259


с. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСЪК

НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТЕРЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПАРКИНГИ И ГАРАЖИНИ КЛЕТКИ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”


1. Поземлен имот №12259.1018.202 обособен за паркинг, находящ се на ъгъла между ул."Екзарх Йосиф" и ул."Леонова", в кв.160 А, с обща площ 320.00 кв.м.

2. Поземлен имот обособен за охраняем паркинг в ж.к.”Дъбника” до жилищен блок №25, кв.119 по плана на гр. Враца, с 32 броя паркоместа, с обща площ 350.00кв.м.

3. Общински терен представляващ част от ул."Софроний Врачански" в отсечката между блока и края на улицата до бившето кино. Площта обхваща източната част на улицата и тротоара /до бетонната ограда на градинката/, за паркоместа с площ от 68.00кв.м.

4. Общински терен находящ се в ЦГЧ кв.144 А, ул."Никола Симов /Куруто/" до площад "Христо Ботев", с площ от 180.00кв.м.

5. Общински недвижим имот, представляващ терен, в поземлен имот №12259.1026.254, находящ се в ж.к."Младост" пред жилищен блок №8, кв.23 по плана на гр. Враца, с обща площ 1000.00 кв.м.

6. Общински недвижим имот, представляващ терен - временна площадка за паркиране на леки автомобили, състояща се от 16-бр. паркоместа, находяща се в ж.к."Металург”

7. Поземлен имот с идентификатор 12259.1023.219 по Кадастралната карта на гр. Враца, находящ се в ж.к.”Околчица”, кв.200, актуван с АПОС №1257/26.06.2007г., с обща площ 1263.00кв.м.

8. Общински терен, находящ се в ж.к."Дъбника" поземлен имот №12259.1012.9, част ІІ, в кв.168 до КАТ, с обща площ от 724.00кв.м.

9. Подземен паркинг пред „Дом на културата”, площад „Христо Ботев” с 67 броя паркоместа по проект на заснемане по чл. 145 от ЗУТ, находящ се в кв. 144, УПИ VІ по плана на гр. Враца, актуван с АПОС №920/22.11.2005г., с площ от 700.00кв.м.

10. Общински недвижим имот, представляващ терен находящ се в кв.253, „Хранително-вкусова зона”-по плана на гр. Враца в частта пред входа на АРЗ”Вола”- гр. Враца, с площ от 300.00кв.м.

11. Общински терен, представляващ паркинг пред сградата на бившия "РУМ" в ж.к."Дъбника", кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м.

12. Общински терен, обект№1, находящ се на „Криводолско шосе” в ж.к."Дъбника" срещу жил.блок №12, между кв.110 и кв.114 по плана на гр. Враца с обща площ 2000.00кв.м.

13. Общински терен, обект№2, находящ се на „Криводолско шосе” в ж.к."Дъбника" срещу жил.блок №12, между кв.110 и кв.114 по плана на гр. Враца с обща площ 1800.00кв.м.

14. Общински недвижим имот, представляващ 3-три броя паркоместа, организирано съгласно одобрена транспортна схема за уличното движение, находящо се на ул."Лукашов"№8, с обща площ 45.00 кв.м.

15. Общински имот, обособен за паркинг, находящ се в ж. к. „Сениче” между блок 55 и кв.112, УПИ - І (югозападно от блок 55), с 48 броя паркоместа.

16. Общински имот, обособен за паркинг, находящ се в ж. к. „Сениче” между блок 57 и кв.111, УПИ - І (югозападно от блок 57), с 76 броя паркоместа.

17. Общински недвижим имот представляващ-помещение, гараж №1 на ул. "Гурко" №2, в Поземлен имот с 12259.1014.47 по Кадастралната карта на гр. Враца

18 Общински недвижим имот представляващ-помещение, гараж №2 на ул. "Гурко" №2, в Поземлен имот с 12259.1014.47 по Кадастралната карта на гр. Враца
с. 1

скачать файл