5 години България в ес – възможности и предизвикателства


с. 1

5 години България в ЕС – възможности и предизвикателства


След присъединяването на България в Европейския съюз преди 5 години пред нашият народ се откриват нови възможности. Всеки български гражданин има правото да пътува, учи, живее и работи в страните членки на ЕС. Това става само с лична карта, а не се изисква да имаш виза, както за всички останали страни, които са извън ЕС. Позволява безпроблемно преминаване на границите и опознаване на страните. Аз обичам да обикалям из България и да разглеждам нейните природни красоти и забележителности. С удоволствие бих посетила и други страни, членки на ЕС и бих разгледала неща, с които са известни в света. Обичам да гледам научно-популярни филми за другите страни и да чета списания, в които се пише за красивите кътчета в тях, но друго е да видиш всичко това отблизо.

В интернет има много материали за правото на хората да посетят страните членки на ЕС, за самите страни, за пребиваването им там, било да учат, или да работят, за здравните грижи, които могат да получат и т.н. . В днешния век на компютърните технологии, всички могат да намерят в интернет пространството това, което ги интересува, стига да искат.

В училище също се изнасят лекции, провеждат са дискусии, правим презентации, като сами търсим материали за ЕС и всичко, свързано с него. Наскоро гледахме и образователен филм на SOLVIT, от който разбрахме как хората са разрешили техни проблеми и предоставянето на възможност на гражданите по –добре да упражняват и защитават своите права.

След влизането ни в ЕС особено за учениците и младите хора се откриват нови възможности - има различни европейски образователни програми, за които съм чела в интернет. Те водят до увеличаване нивото на знанията и привлекателността на обучението. Има и много проекти, както за младите, така и за хората от различни възрастови групи.

В момента,ние в нашето училище, втора година работим по проект УСПЕХ, който отново е европейски проект и с желание участваме в извънкласните мероприятия, свързани с него. Той предоставя на учениците възможност да развият интересите си и да се включат в различни групи по извънкласна и извънучилищна дейност, в които не трябва да вършат неща на сила, а всеки работи с желание.

ЕС ни предоставя едно по-хубаво бъдеще, в което всеки има правото да избира в какви групи по интереси да се включи, какви свои способности да развие, а по-късно каква професия да си избере.

В населените места и природните забележителности, които съм посетила има навсякъде информационни табели, които ни показват, че даден обект е изграден с подкрепата на европейски проекти. Има и редица детски площадки, което ни показва, че ЕС мисли за бъдещето на децата. Тези проекти ни дават правото да направим нашата страна още по-красива и да се гордеем с нея, защото тя има невероятни красоти. С подкрепата на европейски програми на много хора, които са безработни им се осигурява работа.

Смятам, че учениците и младите хора са добре осведомени с новостите, които ни се предлагат като страна, членка на Европейския съюз. Проблема с осведомеността за правото, което имат като европейски граждани стои пред по-възрастните хора. Някои от тях дори не знаят какво им се предлага, от както България е член на ЕС, не знаят нищо за него, за страните, които са негови членки. Единственото, което знаят е от телевизията. Според мен трябва да има повече предавания, свързани с правата им, които имат като европейски граждани, да се предоставят брошури, в които на достъпен език да им се разясняват важни неща, да се отбелязва денят на Европа, не само от младите, но да се включват и по-възрастни хора,да се провеждат дискусии и беседи, в които да се включат и хора, които са били в страни от ЕС като изкажат техни впечатления за тяхното пребиваване там.

В заключение искам да изтъкна, че влизането на България в ЕС ни предоставя големи възможности и предизвикателства.

Горда съм, че съм част от нашата малка, но красива страна, която е равноправен член на ЕС и благодарение на това имаме невероятни възможности, особено за нас – младите.Мария Цветкова Кътовска 7 клас, ОУ”Васил Левски” с.Торос, обл.Ловеч
с. 1

скачать файл