11: 00 Информационни и комуникационни технологии в България разпространение


с. 1

“Технологичното разделение - възможности и пречки за участие

на България в новата икономика”
18 април 2003, София

Център за образование и култура “Илиев” в Студентски град (до зала Христо Ботев)


Предварителна програма:
09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 10:00 Откриване

Димитър Ивановски (директор, Център за икономическо развитие)

Христо Трайков (директор, Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии)

  • Представяне на проблема Digital Divide

(Георги Михайлов, ЦИР)

10:00 – 11:00 Информационни и комуникационни технологии в България - разпространение и употреба


(Георги Михайлов, експерт ИКТ, ЦИР)

  • Дейности и програми за развитие на информационното общество в България

(Александър Маджиров, Център за популяризиране на информационното общество)

  • Дискусия


11:00 – 11:20 Кафе пауза
11:20 – 12:20 Ангажименти на правителството и законодателна рамка

(Ивайло Георгиев, КЦИКУТ)

(Мирослав Огнянов, ОРАК Димитров, Петров и Ко.)

  • Дискусия

12:20 – 13:00 Възможности за подобряване работата на малките и средните предприятия чрез използването на Интернет(Ана Александрова, Кристина Балчева, Econ.bg)


13:00 – 14:00 Обяд


с. 1

скачать файл