1 юни до 26 юли 2009г в Талин, Национален фестивал за песни и танци


с. 1


5500гр.Ловеч,кв.Вароша, ул.Георги Бенковски 1, тел./факс 068/ 603 834,

E-mail: ecomission21@mail.orbitel.bgинтернет страница: www.ecomission21.com
Прес-съобщение

11.03.2009г.
Контакт: Нели Митева, Сдружение «Екомисия 21 век»
Тел: (068) 603 834
, office@ecomission21.com


www.ecomission21.com
Търси се доброволец за проект в Република Естония

Фондацията за естонски песни и танци http://laulupidu.ee/eng организира в периода1 юни до 26 юли 2009г. в Талин, Национален фестивал за песни и танци на Естония. В подготовката на фестивала ще вземат участие 15 доброволеца от различни европейски страни, вкл. и България. На всички доброволци се предлага голямата възможност да участват в подготовката, осъществяването и анализа на това значимо ежегодно национално събитие в Естония. Проекта се финансира от Програма “Младежта в действие”, Европейска доброволческа служба и разходите за транспорт, престой и настаняване на доброволците са за сметка на проекта.

Доброволците ще подготвят информационни материали, преброяват билетите за храна, опаковат панделки за ръка, помагат на екипа, и т. н.По време на фестивала работата на доброволците ще се състои в подготовка на мястото, водене на международните групи, развеждане на хората по местата им, регулиране на входа, продаване на национални сувенири, ходене сред публиката с цел даване на информация и предотвратяване на инциденти и т. н. Доброволците ще участват и в семинари, работа в групи, дискусии, за да се направи анализ на дейностите и задачите на доброволците, и т. н. За периода на проекта доброволците ще имат отпуск (4 дни, втората седмица на юли), през които са свободни да пътуват из Естония.


Профил на доброволците: активни и мотивирани младежи, които имат желание да пребиват в Естония за период от два месеца, да работят за успеха на фестивала за песни и танци, да владеят свободно английски език и да са на възраст от 18 до 29 год. Кандидатите трябва да подготвят мотивационно писмо и CV на английски език и ги изпратят до 18 март 2009 год. на сдружение „Екомисия 21 век”, Ловеч, тел. 068 603 834, email, ecomission21@mail.orbitel.bg или office@ecomission21.com.
с. 1

скачать файл