1. Строеж на атома


с. 1
1.Строеж на атома:

- атомно ядро - p+, n0;

- е- обвивка;

- масово число – A = Z+N (p+ + n0) AZX;

- изотоп – ядра на един и същ елем., с разл. бр. n0;
2. Радиоактивност (Анри Бекерел):

- опр.: явление, при което ядра на хим. елем. спонтанно изпускат невидими лъчи с голяма енергия;

- видове: Алфа – двукратно йонизирани хеливеи атоми, голяма йонизираша, малка проникваща сп.; Бета (поток от бързи е-) – по-голяма проникваща, по-малка йонизираща сп.; Гама (фотони) – нямат заряд – най-гол., най-малка пр., йонизираща сп.;

- биологично действие – лъчева болест, ...;

- приложения – в медицината (Гама)
3. Ядрена енергия (ядрен реаткор):

- E=m*c^2; производство на електричество


4. Закон за гравитацията (Нютон):

- F =


- Iва косм. скорост: най-малката скорост, необх. едно тяло да стане спътник на Земята;

- IIра: -||-||-, необх. едно тяло да напусне земята


5. Слънчева с-ма:

- Сл., М, В, З, Марс, Ю, С, У, Н, Пл.;

- метеор - явление, к. се наблюдява при навлизането на твърдо тяло (метеороид) в земната атмосфера;

- метеорит - твърдо тяло с извънземен произход, паднало в/у земната повърхност;

- астероид - малки планети, с размери, много по-малки от тези на същинските планети;

- комети – подобни на астероидите, но съставени предимно от вещества като например различни видове лед (CO2, CH4, H2O), както и прах и примеси от други минерали;- нашата галактика: Млечен път (спираловидна форма); Голям взрив
с. 1

скачать файл