Покана национална среща-дискусия на
Българска туристическа камара, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българска асоциация на туристическите агенции, Интер Експо Център и Национална Асоциация хорека, кани всички интересуващи се 21.04kb. 1 стр.

8 - реконструкция и обновяване на градски обществени центрове с многофункционални характеристики
Територии и обекти с потенциални възможности за регенерация – проекти и идеи за проекти 47.01kb. 1 стр.

Проект зако н за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност
Националната жилищна стратегия на Република България, Националната програма за обновяване на жилищните сгради в България и при стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие на страната 513.49kb. 3 стр.

Закон за туризма в сила от 26. 03. 2013 г. Обн. Дв бр. 30 от 26 Март 2013г. Глава първа. Общи положения чл. Този закон урежда обществените отношения, свързани със
Спа и уелнес, селски, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм 1573.21kb. 3 стр.

Природни условия за развитие на велосипеден туризъм в Странджа Стоян Недков
Черно море прави районът на Странджа едно от местата със сериозен потенциал в това отношение. Основната цел на настоящата работа е да представи един подход за оценка на природните условия за развитието на велотуризъм в тази част на 113.82kb. 1 стр.

Семинар на 22 януари, 2010 година хотел „Хилтън София Програма: 09. 30 ч. Регистрация, кафе, контакти 10. 00 ч
Международна конференция на 21 януари и експертен семинар на 22 януари, 2010 година 15.87kb. 1 стр.

Доника Христова Балабанова гл специалист "Социални услуги" в Община Трявна; Иван Христофоров Иванов директор програма
Да обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане 21.04kb. 1 стр.Ако видите хижата на 15 минути, а въпреки това вървите към нея още 2-3 часа, имайте предвид, че бинокълът лъже
Ако видите хижата на 15 минути, а въпреки това вървите към нея още 2-3 часа, имайте предвид, че бинокълът лъже! 46.55kb. 1 стр.

Програма за развитие на туризма в община златарица юни 2006 година съдържание
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно чл. 10а, ал. 5, т. 1 от Закона за туризма 265.51kb. 1 стр.

Алпите се намират в западната и южната част на Австрия, докато източните провинции, включително столицата Виена, се намират в басейна на Дунав
До края на Първата световна война, векове наред Австрия е център на огромна империя, която контролира голяма част от Централна Европа. Днес тя е федерална република, състояща се от 9 щата 274.2kb. 3 стр.

Програма за устойчиво развитие на туризма в община сандански 2012 – 2016 г. (Чернова) Въведение
България като целта е конкурентноспособността му да бъде на световно ниво чрез създаване условия за съхранение и поддържане на природното и културно-историческо наследство, баланс на икономическата активност и природосъобразния начин на 451.87kb. 3 стр.

Очарованието на Алпите Дати: 06. 07/ 24. 08 Цена: 455 евро / 890 лева
Загреб, района на Кортина д’ Ампецо, Инсбрук, района на Сен Гален, района на Люцерн, района на Лаго Маджоре и Любляна 27.75kb. 1 стр.

Вуокса в окрестностях г. Каменногорска
Путевой дневник и лирические размышления о неудачном походе, давшем ценный опыт и ответ на мучивший годами вопрос. Поход для повтора не рекомендуется, но отчет содержит основные сведения о подъезде к началу маршрута Каменногорск-Тайпале 162.09kb. 1 стр.