Имаше едно момиченце на име Калина. То живееше с майка си и баща си в скромна къщичка с две кръгли прозорчета и кичест трендафил над външната врата
Калина. То живееше с майка си и баща си в скромна къщичка с две кръгли прозорчета и кичест трендафил над външната врата. Единственото имане на семейството беше градина, в която отглеждаха зеленчуци и малка полянка 21.9kb. 1 стр.

Лекция на проф. Борис Николов /преподавател по антропология в университета Таусън, сащ/ 5 април, петък, 18: 00 часа, Нова конферентна зала, Ректорат
Катедрата има утвърдено сътрудничество. Целта на Културологичните четения е да се отвори форум за обществена дискусия в областта на изследванията на културата, но също и на културните политики и управлението на културата 18.96kb. 1 стр.

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. С. С. в качеството му на пълномощник на Д. Ц. Н., против постановление на Е. А. окръжен прокурор при О. П. от 19. 08. 2010 година,по сл
Производството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. С. С. в качеството му на пълномощник на Д. Ц. Н., против постановление на Е. А. окръжен прокурор при О. П. от 19. 08. 2010 година 33.92kb. 1 стр.

Отношение на хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в пу "Паисий Хилендарски" към лекционни курсове в Философско-исторически факултет (%): 232/317=0
Отношение на хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в пу “Паисий Хилендарски” към лекционни курсове в Философско-исторически факултет (%): 232/317 7318, 73. 19% 351.94kb. 1 стр.

3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години 10.63kb. 1 стр.

Районен съд град мадан
Предишни заседания: 23. 09; 22. 10; 26. 11; 18. 12. 2009; 22. 01. 2009; 11. 02. 2010 28.87kb. 1 стр.

Временната комисия по символика към Общински съвет-Тутракан разгледа и прие на свое заседание проведено на 3 август 2011г
Трудолюб Йосифов( посмъртно) е от ръководството на соу”Йордан Йовков”. Теодосий Спасов е номиниран от Община Тутракан, а от кпд ”Родно Лудогорие”-Тутракан е номинацията на д-р Анатоли Кънев 16.26kb. 1 стр.

Неволите на праведния
Бога, моят християнски живот отива от зле та на по- зле? Защо? Къде е причината? Може би трябва да живея по друг начин?! Защо имам по- големи проблеми със своите грехове? Какво да направя? Дали да се откажа?! 116.12kb. 1 стр.

Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и съоръжения за развитие на туристическа атракция Асеновград – Свещената порта на Родопите” 25.39kb. 1 стр.

Отпътуване от София в 7: 00 часа от Стадион "Васил Левски" по маршрут Кулата Серес -аспровалта-Уранополис
Ден: 03/05/2013 Отпътуване от София в 7: 00 часа от Стадион “Васил Левски” по маршрут Кулата – Серес –Аспровалта-Уранополис 30.55kb. 1 стр.

Вежди Рашидов: Ще се радвам, ако цум стане исторически музей
Министър Рашидов, отново се заговори за възможността държавата да придобие цум и там да се пренесе Националният исторически музей стара ваша мечта, за да се оформи музейният център на София. Наистина ли е възможно това? 44.22kb. 1 стр.

Най-напред ми позволете да изкажа моята благодарност за отправената покана да взема участие в този международен форум и лично на г-н Емил Стоянов в качеството му на член на Европейския парламент
Българското културно-историческо наследство и мястото му в системата на университетското образование и европейския библиотекообмен 47.91kb. 1 стр.


Уважаема госпожо бозукова, уважаеми госпожи и господа
Приятно ми е да ви поздравя тук, в това утвърдило се вече артистично пространство на галерията при Министерството на културата 10.5kb. 1 стр.

Конкурс за длъжността „директор на исторически музей град стрелча
На основание чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 8,ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед №754/07. 11. 2011 год на кмета на община Стрелча 16.04kb. 1 стр.

Казанлъчани винаги са имали афинитет към
Казанлъшкия архив, така както вече два века са го правили казанлъчани. Молим всички, които притежават вестници, или дори само един брой на вестник от този период, да ги донесат в Библиотека „Искра”, за да им се направи копие 49.22kb. 1 стр.

Окръжният съд е сезиран с жалба от адвокат Д. К. в качеството му на пълномощник на А. А. А. като правоимащо лице по смисъла на чл. 111 от нпк, срещу постановление с вх. №4671/2010 година от 11. 01. 2011 година на О. П. Б
В жалбата се изтъква, че на адвоката е отказан достъп до прокурорската преписка и досъдебното производство, поради което искането за отмяна на атакуваното постановление ще бъде мотивирано след запознаване с доказателствата по делото 38.59kb. 1 стр.

Е побрал в себе си толкова много красота и блясък, че е трудно да му бъде устоено. Той е град, където се преплитат различни култури и традиции и се свързват двата континента Европа и Азия
Истанбул, гордият наследник на великия Константинипол, а днес един от най-значимите градове в Турция, е побрал в себе си толкова много красота и блясък, че е трудно да му бъде устоено 19.11kb. 1 стр.

Моята вечна пролет
Узбекистан имах възможност да споделя евангелската вест със студентите. След лекцията всички желаещи можеха да си вземат Инджил – Евангелието на узбекски език. На следващия ден рано сутринта при мен дойде млад узбек и ме помоли да му дам 76.33kb. 1 стр.

Производството по делото е по реда на член 243, алинея 3-5 от нпк
Образувано е по жалба на Ф. Б. от гр. Б., майка на М. С. П., починал на 07. 06. 2009 г., за смъртта на който е образувано досъдебно производство №1166/2009 година по описа на ру на мвр – Б 50.51kb. 1 стр.

Mos и cmos логически схеми
За всяка схема измерете логическите нива и запасите на шумоустойчивост. Анализирайте влиянието на товара. От характеристиката на cmos инвертора определете праговите напрежения на n и p каналните транзистори 16.92kb. 1 стр.